Gyakorlati felkészítés, pálya- és hivatásszocializáció a református pedagógusképzésben

A KRE PK GYTKI alaptevékenysége során a felsőfokú pedagógusképzés szakos gyakorlatainak megszervezésével, értékelésével foglalkozik. A Kar képzésein világi és hitéleti képzésein a hallgatók magas kreditértékű és óraszámú, jellemzően több féléves külső gyakorlatokon vesznek részt. Ezen gyakorlatok tartalmát csak részben képes a Kar a saját módszertani, tantervi dokumentumai révén szabályozni – szükség van egy intenzív, kölcsönös tudásmegosztáson alapuló szakmai együttműködésre is a Kar és a partnerintézmények között.

Kutatásunkban – ezen tudásmegosztási igényre is tekintettel – azokat a főbb szakmai kérdéseket kívánjuk elméleti és empirikus módszereket is felhasználva megvizsgálni, melyek a gyakorlati képzés minősége, és a képzéseink felvevőpiacát jelentő szakmai környezet számára leginkább meghatározók. Ez utóbbi kérdésben érvényre kívánjuk juttatni az Egyetem fenntartója, a Magyarországi Református Egyház azon törekvését, hogy a felsőfokú pedagógusképzés váljon alkalmassá a református köznevelési rendszer számára elkötelezett, a keresztyén szellemi és lelki értékrendben otthonosan mozgó munkatársak biztosítására. A projekt további célja, hogy a pedagógus pályaszocializáció aspektusainak mentén feltárjuk azokat a momentumokat, amik képesek a tanulmányok ideje alatt erősíteni a pálya iránti elkötelezettséget ezzel is csökkentve a hallgatói lemorzsolódást.

 

A fentiek jegyében a 2022 őszével induló kutatási projektünk keretében a következő témakörökben fogunk vizsgálatokat folytatni:

  • A református pedagógusképzés elméleti megalapozottságából és módszertani specifikumaiból eredő szakmai többlet meghatározása, előfordulásának és hatásainak mérése
  • A református pedagógusképzésben közreműködő gyakorlatvezető pedagógusok praxisa, elkötelezettsége, szakmai értékei és nehézségei
  • A református pedagógusképzés eredményei a pálya- és hivatásszociológiai folyamat horizontján.

 

Konferenciák:

 

Kiadványok:

 

Kapcsolódó további publikációk:

 

Kutatási kérdőív:

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont