Aranyérem birkózásban
A Károli továbbra is a legjobb tízben
Csak a nevünk változott, küldetésünk a régi
<a href=Napi biztatás" />

1 2 3 4

Robotméhecskék és képességfejlesztés

A Pedagógiai Kar Tudományos kutatás a pedagógiában című szabadon választható kurzusának hallgatói a 2023/2024. tanév 2. félévében egyedi programban vehettek részt. A szakmai programsorozat keretében kisiskolások számára tanórákat terveztek és tartottak meg, tudományos igényességgel vizsgálva a digitális eszközök, többek között a robotméhecskék alkalmazásának hatásmechanizmusait. A szövegértést, szűkebben a mesefeldolgozást középpontba helyezve, kiemelt figyelemmel kísérték a gyermekek teljesítménymotivációját és algoritmikus gondolkodását a digitális eszközökkel támogatott, valamint ezek nélkül megtartott tanórák keretében.

Bővebben ...

A Dr. Kováts J. István Alapítvány pályázati felhívása

A Dr. Kováts J. István Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet a Károli Gáspár Református Egyetem bármely hallgatója részére az alábbiak szerint:
- a HTK hallgatói részére szabadon választott teológiai témában Tudományos Diákköri (TDK) dolgozat megírására;
- a KRE ÁJK, BTK, GESZK és PK hallgatói részére Dr. Kováts J. István életéhez és munkásságához kapcsolódó Tudományos Diákköri (TDK) dolgozat megírására.

Bővebben ...

Nemzetközi konferencia a Simonyi-versenyen

A verseny hagyományaihoz híven a részt vevő pedagógusok számára szakmai konferencia zajlott a tér és idő jegyében. A hungarikumok, nemzeti és helyi kulturális értékek oktatásban és a lokális identitástudat erősítésében betöltött szerepére hívta fel a figyelmet Kormányos Katona Gyöngyi, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatójának előadása. Juhász Dezső, az ELTE BTK professor emeritusa történeti visszatekintésben elemezte első ortográfiánkat és első grammatikánkat. Erdélyi Erzsébet a 2024-ben elhunyt, munkásságát illetően szintén hungarikumnak tekinthető Grétsy László előtt tisztelgett a Nyelvész emberközelből című előadásával.

Bővebben ...

A 27. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny döntője

A Pedagógiai Kar szervezésében május 25-én zajlott le a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny döntője mintegy 140 tanuló és 130 felkészítő pedagógus részvételével. A magyar nyelvet magas szinten művelő magyarországi és határon túli versenyzők tanúbizonyságát adták annak, hogy a digitális térben is kiválóan tájékozódnak. A 100 pontos feladatsort mindegyik évfolyam kitűnően teljesítette. A győztesek 98–99%-os eredményekkel nyerték meg évfolyamukon a versenyt.

Bővebben ...

A Pedagógiai Kar ismét megrendezte Tehetség – Hit – Identitás konferenciáját

2024. május 9-én, Áldozócsütörtökön a Pedagógiai Kar immár negyedik alkalommal is megrendezte hagyományos Tehetség – Hit – Identitás konferenciáját, amely a Kar tehetséggondozás irányában kifejeződő elkötelezettsége nyomán ismét lehetőséget nyújtott a szakmai együtt gondolkozásra a köznevelés és a felsőoktatás elméleti és gyakorlati szakemberei, valamint a témában végzett saját kutatási eredményeiket megosztó hallgatók számára.

Bővebben ...

Nemzetközi együttműködés jegyében a pedagógus indentitásról

A Pedagógiai Kar és az Ede CHE Keresztény Alkalmazott Tudományok Egyeteme között egyre mélyülő és többrétű együttműködés alakul ki nemzetközi projektek, oktatás, képzési kiadványok, kutatás és hallgatói együttműködés terén. Mindkét intézmény szakemberei egyetértenek abban, hogy a mai felsőoktatás egyik fontos kérdése annak elősegítése, hogy a pedagógusok olyan sikeres énképpel rendelkező, motivált szakemberekké váljanak, akik képesek támogatni és inspirálni tanítványaikat, megküzdeni a stresszel és a kiégéssel, valamint autonóm, reziliens stratégiákkal fogadni pályájuk kihívásait.

Bővebben ...

Lélek által vezetett élet – pünkösdi gondolatok

János evangéliumában így olvashatunk arról, hogyan tett Jézus Krisztus ígéretet a Szentlélek eljövetelével kapcsolatban: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz” (Jn 14,15–17) Ez az ígéret teljesedett be az első pünkösdkor, amikor eljött a Szentlélek és kitöltetett a tanítványokra: „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak” (ApCsel 2,1–4).

Bővebben ...

Aranyérem birkózásban

Május 4-én rendezték a Birkózó MEFOB-ot a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémián. Egyetemünk egy fővel képviseltette magát a versenyen, azonban sikerből nem volt hiány.

Bővebben ...

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Károli Podcast

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont