Aranyérem birkózásban
 „Jól olvasni jó” - Olvasás- és írástanítás komplex fonomimikával
Tehetség – Hit – Identitás konferencia
Dupla ezüstérmet nyert hallgatónk a dohai masters világbajnokságon
A Károli továbbra is a legjobb tízben
Csak a nevünk változott, küldetésünk a régi
<a href=Napi biztatás" />

1 2 3 4 5 6 7

Lélek által vezetett élet – pünkösdi gondolatok

János evangéliumában így olvashatunk arról, hogyan tett Jézus Krisztus ígéretet a Szentlélek eljövetelével kapcsolatban: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz” (Jn 14,15–17) Ez az ígéret teljesedett be az első pünkösdkor, amikor eljött a Szentlélek és kitöltetett a tanítványokra: „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak” (ApCsel 2,1–4).

Bővebben ...

Aranyérem birkózásban

Május 4-én rendezték a Birkózó MEFOB-ot a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémián. Egyetemünk egy fővel képviseltette magát a versenyen, azonban sikerből nem volt hiány.

Bővebben ...

Népdalosaink megmérettetései – országos és kari eredmények

Kilencedik alkalommal hirdette meg országos népdaléneklési versenyét az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara. A pedagógusképzők versenyére 2024. április 11-én került sor, melyen két hallgatónk, Száraz Fruzsina szilágysági népdalcsokorral harmadik, Mezei-Tubák Anna magyarszováti népdalcsokrával első helyezést ért el. Ennek előzményeként mindhárom képzési helyszínünkön kari népdaléneklési versenyt rendeztünk. Nagykőrösön Mezei-Tubák Anna (tanító, 2. évf.), Szabó Mihály Balázsné (gyógypedagógus szakvizsga szakos, 1. évf.), Száraz Fruzsina Judit (tanító, 1. évf.) kapott különdíjat. Kecskeméten a zsűri Varga Tímea Esztert (csecsemő- és kisgyermeknevelő, 2. évf.) jutalmazta különdíjjal. Budapesten pedig Gulyás Ágnes Eliza (tanító, 2. évf.) és Bacskaiová Viktória (óvodapedagógus, 2. évf.) hallgató részesült különdíjban.

Bővebben ...

Tanúim lesztek! – Gondolatok a mennybemenetel ünnepén

Jézus mennybemenetele negyven nappal húsvét után történt. Jézus az Olajfák hegyén tanítványai szeme láttára felemeltetett és felhő takarta el őt előlük. Közvetlenül mennybemenetele előtt azonban ezeket a szavakat intézte tanítványaihoz: „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig” (ApCsel 1,8). Tanúim lesztek! – Amikor eljön majd pünkösdkor a Szentlélek és kitöltetik rajtuk, a tanítványok nem maradhatnak csendes őrzői annak az életet átformáló evangéliumnak, annak az örömhírnek, amelyet már tudnak. Nem hallgathattak némán a megváltó és győztes Úrról, Jézus Krisztusról, akit jól ismertek. És micsoda öröm, hogy nem is hallgattak és nem is tartották meg csak saját maguk számára az evangéliumot. A Szentlélek rajtuk való kitöltetését követően így indulhattak el, így válhattak és váltak a házból kilépni nem merő tanítványokból bizonyságot tévő küldöttekké, apostolokká.

Bővebben ...

„Jól olvasni jó” - Olvasás- és írástanítás komplex fonomimikával

„Jól olvasni jó” - Olvasás- és írástanítás komplex fonomimikával címmel 8 órás tréninget hirdet a Pedagógiai Kar, ahol a résztvevők megismerik a módszer történetét, összevetve az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyvcsaláddal, valamint a Meixner-módszerrel, valamint kiderül a három olvasás-írás tanítási mód hatékonysága, segítő vagy hátráltató lépései. A résztvevők választ kapnak arra a kérdésre is, miért nem hatékony a leválasztással történő hang- és betűtanítás, és ennek milyen negatív következményei lesznek az olvasás-írás és a helyesírás műveleteiben.

Bővebben ...

Siker az országos népmesemondó versenyen

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 14. alkalommal rendezte meg a Népek meséi egyetemi és főiskolai mesemondó versenyt 2024. április 26-án. A versenyen a KRE Pedagógiai Karát két hallgató képviselte: Vincze Virág Kíra a nagykőrösi, valamint Joó Enikő a budapesti képzési helyről. Joó Enikő szép mesemondásával országos 2. helyezést ért el.

Bővebben ...

Bölcsődék napja a tatárszentgyörgyi Mustármag Bölcsődében

Karunk mesteroktatói, Fülöpné Kántor Judit és Szabó Béláné a tatárszentgyörgyi Mustármag Bölcsődében tartottak továbbképzést a bölcsődék napja alkalmából. A két éve működő intézményben részben volt és jelenlegi hallgatóinkból álló, elkötelezett szakembergárda dolgozik együtt szerető közösséget és környezetet teremtve a kisgyermekeknek. Az ide járó kisgyermekek között többen vannak olyanok, akik a gyermekjóléti szakemberek javaslatára kerültek a bölcsődébe, és itt sajátítják el az alapvető higiéniai, étkezési szokásokat, itt szocializálódnak. A bölcsődei dolgozók többletfeladatot vállalva, lelkesen és mérhetetlen türelemmel segítik ezeket a családokat.

Bővebben ...

Hallgatóink az országos anyanyelvi tanítási versenyen

Az Országos Anyanyelvi Tanítási Versenyt, amelynek rendezője hagyományosan a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke, 2024-ben hosszabb, a világjárvány miatti kihagyás után tartották meg ismét. A nemes céllal indított szakmai program idén ünnepelte 25. évfordulóját.

Bővebben ...

Záróvizsga naptár

A Pedagógiai Kar kihirdeti a 2023/2024. tavaszi félévi záróvizsga  időpontokat. A hallgatók záróvizsga beosztását a későbbiekben tesszük közzé.

Bővebben ...

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Károli Podcast

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont