Simonyi-verseny

A tehetséggondozás, valamint a szakmai és közösségi kapcsolatok építésének jegyében zajló Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny célja az anyanyelv szeretetének, az igényes nyelvhasználat iránti felelősségtudatnak az erősítése, nyelvi kultúránk ápolása, továbbá a digitális írástudás fejlesztése. A három fordulóból álló versenyen 5–8. évfolyamos magyarországi és határon túli diákok vesznek részt. A versenyanyag összhangban van a Nemzeti alaptanterv követelményeivel.

A versenyt első alkalommal az 1996/97. tanévben rendezték meg. Meghirdetője a Magyar Nyelvtudományi Társaság. Főszervezője a 2019/20. tanévvel bezárólag az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének Mai Magyar Nyelvi Tanszéke. A verseny szervezését – partneri együttműködésben a Magyar Nyelvtudományi Társasággal, valamint a határon túli szervezők szakmai támogatásával – a 2020/21. tanévtől kezdődően vette át a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara. A verseny megújítása, digitális keretrendszerének megteremtése a Pedagógiai Kar fejlesztőmunkájának eredménye.

 

2022/23. tanév

A 2022/23. tanévben 26. alkalommal megrendezett verseny megvalósítását a következő pályázati források tették lehetővé a Nemzeti Tehetség Program (támogató szervezet: Kulturális és Innovációs Minisztérium) pályázati támogatásával (támogatási időszak: 2022. július 1. – 2023. június 30.) a Nemzeti Tehetség Alapból:

  • NTP-TMV-22-0066 XXVI. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny (vonatkozó támogatási alprogram: Tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása, a pályázati kategória kódja: NTP-TMV-22). Támogatási összeg: 1.000.000 Ft.
  • A Magyar Nyelvtudományi Társaság NTP-TMV-M-22-B-0022 azonosítószámú pályázata a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny lebonyolítására (vonatkozó támogatási alprogram: Tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása, a pályázati kategória kódja: NTP-TMV-22). Támogatási összeg: 3.500.000 Ft.

 

A Magyar Nyelvtudományi Társasággal együttműködve, a Pedagógiai Kar szervezésében zajló Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyre az idei tanévben közel 28 000 tanulót neveztek mintegy 1400 magyarországi és határon túli (erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, vajdasági) intézményből. A verseny március 4-én Erdélyben rendezett első fordulójában a helyi válogatókon induló 5723 tanuló közül 852 fő vett részt. A magyarországi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági diákok számára március 22-én és 23-án zajló első fordulóban pedig végül több mint 17 000 diák lépett be a digitális versenyfelületre, amelynek szervereit a teljes versenyfolyamat során a Károli Gáspár Református Egyetem biztosította. A versenyzők 45 perc alatt oldották meg az évfolyamonként különböző 100 pontos feladatsorokat. Felkészültségüket mutatta, hogy az eredmények között több 100%-os teljesítmény is született.

Az április 26. és 29. között megrendezett 2. fordulóban, figyelembe véve a résztvevők számát és területi eloszlását (megyénként és a fővárosra bontva), 862 intézményből – a versenyzők 25%-a – 4643 tanuló, az Erdélyben április 1-jén rendezett országos versenyen 72 tanuló vett részt. Közülük jutottak tovább a legjobbak a Kárpát-medencei döntőbe.

2023. május 20-án a Pedagógiai Kar budapesti képzési helyén zajlott le a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny digitális döntője 142 tanuló és mintegy 140 felkészítő pedagógus részvételével. A versenyzők tanúbizonyságát adták annak, hogy magas szinten művelik a magyar nyelvet, és kiválóan tájékozódnak a digitális térben. A 100 pontos feladatsort mindegyik évfolyam kitűnően teljesítette. A határon túli – különösen az Erdélyből érkezett – versenyzők. kiemelkedő teljesítményt nyújtottak

A rendezvényt dr. Juhász Dezső professor emeritus, a Magyar Nyelvtudományi Társaság főtitkára, valamint dr. Tóth Etelka, a Pedagógiai Kar dékánhelyettese, a verseny főszervezője nyitotta meg. A program ünnepi eseménye volt a kiemelt díjak átadása. Arany és gyémánt oklevelet kapott nyolc olyan pedagógus, akiknek az elmúlt évek során a legtöbb diákjuk jutott a döntőbe. Simonyi-serleget azon öt iskola vehetett át, ahonnan a legtöbb versenyző jutott a döntőbe. Kiváló munkájáért Simonyi-érem kitüntetésben három nyolcadik évfolyamos tanuló részesült. Kiemelkedő tehetségfejlesztő, illetve szakmai munkájáért három pedagógus vett át Simonyi-érem kitüntetést. A díjazottakat és a versenyzőket dr. Pap Ferenc egyetemi tanár, a Pedagógiai Kar dékánja köszöntötte. A verseny résztvevőinek évfolyamonként történt az eredményhirdetés, ezt megelőzően, pihenésképpen a diákok különböző szabadidős programokon vehettek részt, amelyeket a kar hallgatói szerveztek számukra. A rendezvénynek fontos programja volt a tanárok számára rendezett nemzetközi konferencia. Az alkalmazott nyelvészeti megalapozottságú előadások célja a szakmaiságon túl a közösség erősítése volt, illetve a köszönet kifejezése a versenyszervezőknek és a -felkészítőknek azért az elkötelezett munkáért, amellyel évről évre segítik a Simonyi-verseny megvalósulását. A rendezvényen az egyetem szép példáját adta az összefogásnak, a karok és a gyakorlóintézmények közti együttműködésnek. A verseny színteréül szolgáló számítógéptermeket az Állam- és Jogtudományi Kar, valamint az Újpesti Bajza József Általános Iskola biztosította.

A verseny egész folyamata és az elért eredmények összességében arról tanúskodnak, hogy motivált és felkészült diákok kapcsolódtak be mindegyik versenyfordulóba, és igyekeztek tudásuk legjavát nyújtani azon szellemiség jegyében és azzal a szakmai megalapozottsággal, amelyet felkészítő tanáraik biztosítottak számukra. Ez pedig azt igazolja, hogy a Simonyi-versenynek változatlanul meghatározó szerepe van a közösségépítésben, a tehetséggondozásban, a szakmai és az emberi kapcsolatok formálásában.

 

További részletek a verseny honlapján: https://simonyi.kre.hu/

A döntő programja itt olvasható.

Szakmai beszámoló a 2022/23. tanévben megrendezett versenyről.

Képanyag és kisfilm a döntőről itt tekinthető meg.

 

 

2021/22. tanév

A 25. évfordulóját ünneplő Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny a 2021/22. tanévben a Nemzeti Tehetség Program „A hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi és sportversenyek támogatása” alprogramjának NTP-TMV-M-21-B-0031 azonosítószámú pályázata, valamint a Nemzeti Tehetség Program „Tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása” alprogramjának NTP-TMV-21-0091 azonosítószámú pályázata keretében 2021. 07. 01. és 2022. 06. 30. között a Miniszterelnökség támogatásával, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével valósult meg.

A 2020/21. tanév óta digitális platformon zajló rendezvény iránt nőtt az érdeklődés, idén meghaladta a 20 000 főt az intézményi válogatókat követően a jelentkezők száma a magyarországi és a határon túli iskolákból. Az 1. forduló Erdélyben 2022. február 5-én zajlott 102 intézmény közel 1000 tanulójának részvételével. A magyarországi, a felvidéki és a vajdasági diákok 2022. március 17-én és 18-án mérték össze tudásukat: az 5. évfolyamon 4566 fő, a 6. évfolyamon 4191 fő, a 7. évfolyamon 4077 fő, a 8. évfolyamon 3495 fő versenyzett 1054 intézmény képviseletében. A 2. fordulóba 4608 diák jutott tovább a négy évfolyamról. A 3. fordulóban, a Pedagógiai Kar budapesti képzési helyén jelenléti keretek között 2022. május 21-én rendezett döntőn, a meghívott tanulók közül 133 fő oldotta meg a digitális feladatsorokat kiváló eredménnyel. Mindegyik évfolyam 80% felett teljesített, a legjobbak, az 1–10. helyezett átlaga pedig minden évfolyamon meghaladta 90%-ot. Külön figyelmet érdemel, hogy a határon túli diákok azonos kategóriában versenyeztek a magyarországi tanulókkal, és igen szép eredményeket értek el. Ezek a teljesítmények méltóképpen igazolják a verseny legfontosabb célkitűzéseit: a tehetséges fiatalok kibontakozásának támogatását, anyanyelvünk értékeinek megőrzését, a digitális műveltség formálást.

A jubileumi évet több olyan esemény is gazdagította, amelyek tovább erősítették a szakmai és közösségi kapcsolatokat. A magyarországi és a határon túli felkészítő pedagógusok a versenyfordulókkal párhuzamosan szakmai előadássorozaton vehettek részt. A tanárok feladatkészítő pályázat keretében küldhettek be pályamunkákat. Kísérletképpen e tanévben nyelvi versenyt hirdettünk azon diaszpórában élő gyermekek számára is, akik a magyart származási nyelvként beszélik. 32 fő jelentkezett a versenyfelhívásra többek között Csehországból, Spanyolországból, az Egyesült Királyságból, Kanadából.

A döntő szakmai konferenciája is a jubileum és a nemzetköziség jegyében zajlott. Az előadók visszatekintettek a Simonyi-verseny történetére, megidézték a 30. évfordulóját ünneplő Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének legfontosabb eseményeit. Kárpátalját, amely a háború miatt visszalépni kényszerült a versenyzéstől, szakmai előadó képviselte, így ez a régió is jelen volt a rendezvényen.

A verseny minden résztvevője, diákok és tanárok egyaránt kaptak emléklapot és ajándékot. A kiemelt díjazottak Arany és Gyémánt Oklevél, Simonyi-serleg és Simonyi-érem kitüntetésben részesültek. Első alkalommal került kiadásra posztumusz Simonyi-érem.

A verseny egésze azt bizonyította, hogy a rendezvény változatlanul fontos értékeket képvisel, és minden tekintetben folytatásra érdemes.

További részletek a verseny honlapján: https://simonyi.kre.hu/
A döntő programja itt olvasható.
Szakmai beszámoló a 2021/22. tanévben megrendezett versenyről

 

2020/21. tanév

A magyarországi és határon túli 5–8. évfolyamos tanulóknak meghirdetett XXIV. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megvalósulását alapvetően a Nemzeti Tehetség Program NTP-TMV-M-20-B-0021 és NTP-TMV-20-0088 azonosítószámú pályázatai támogatják.

Az  NTP-TMV-M-20-B-0021 azonosítójú pályázat a Nemzeti Tehetség Program „A hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi és sport versenyek támogatása” alprogram keretében 2020. 07. 01. és 2021. 06. 30. között, az NTP-TMV-20-0088 azonosítójú pályázat a Nemzeti Tehetség Program „Nagy hagyományú és szakmailag elismert hazai országos vagy hazai és Kárpát-medencei meghirdetésű tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása” alprogram keretében 2020. 07. 01. – 2021. 06. 30. / 2021.12.16. között az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Miniszterelnökség támogatásával az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével valósult meg.

A versenyt a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara szervezi szoros együttműködésben a Magyar Nyelvtudományi Társasággal. Szakmai együttműködő partnerünk az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara.

Az idei rendezvény újdonsága, hogy a versenyen való részvétel a helyesírási ismeretek alkalmazásán túl digitális komptenciákat is feltételez. A verseny fordulói ugyanis online zajlanak.

Az 1. fordulóban – 2021. február 24–25-én és 27-én – több mint tizenegyezer versenyző vett részt. Közülük a magyarországi és a határon túli – erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági – diákokkal együtt mintegy kettőezer-négyszázan folytatják a versenyt a 2. fordulóban.

Közülük a magyarországi és a határon túli – erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági – diákokkal együtt mintegy kettőezer-négyszázan folytathatták a versenyt a 2. fordulóban, amely a magyarországi diákoknak megyei és fővárosi verseny, a határon túliak számára pedig országos szintű verseny volt. A 2. forduló 2021. április 24-én az erdélyi és a vajdasági versenyzők részvételével, április 27-én a magyarországi, a felvidéki és a kárpátaljai versenyzők részvételével zajlott.

170 diák jutott tovább a Kárpát-medencei döntőbe, a verseny 3. fordulójába, amelyet 2021. május 21-én rendeztünk. A mintegy 300 fős részvétellel zajló online eseményen a diákok mellett részt vettek felkészítő tanáraik és a meghívott vendégek is. Az ünnepélyes megnyitón a Károli Gáspár Református Egyetem nevében Dr. habil. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes asszony és Prof. Dr. Pap Ferenc dékán úr, a Magyar Nyelvtudományi Társaság nevében Dr. Kiss Jenő akadémikus, a Társaság elnöke, valamint az ELTE BTK képviseletében Antalné dr. Szabó Ágnes, a verseny alapítója köszöntötte a résztvevőket. A megnyitó ünnepség keretében került sor a Simonyi-díjak virtuális átadására is. A díjazottakat Dr. Keszler Borbála professzor asszony, a zsűri elnöke ismertette. Az esemény a diákok számára a feladatsorok megoldásával, illetve a károlis hallgatók által szervezett játékos vetélkedővel folytatódott. A felkészítő tanárok pedig a Verseny másként – Simonyi a weben szakmai program keretében megismerhették a digitális platformon zajló verseny kihívásait, tapasztalatait, továbbá előadást hallhattak a fonomimikával támogatott olvasás- és helyesírás-tanításról.

A XXIV. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny az eredmények kihirdetésével és versenyfeladatok megbeszélésével zárult. Gratulálunk minden versenyzőnek és tanáraiknak az eredményekhez. Köszönjük minden diáknak és közreműködőnek, akik elfogadták az új versenyzési formát. Várjuk Önöket jövőre is a negyedszázados jubileumát ünneplő versenyen.

 

További részletek olvashatók a verseny honlapján: https://simonyi.kre.hu/

A döntő programja itt olvasható.

Szakmai beszámoló a 2020/21. tanévben megrendezett versenyről

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont