Ki kérheti az átvételt?

Más felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató kérheti átvételét.

Engedélyezhető az átvétel:

Hallgatót átvenni valamely szakra azonos képzési területről és azonos képzési ciklusból lehet, amennyiben a hallgató legalább 30 kreditet ténylegesen megszerzett korábbi intézményében.

Az a hallgató vehető át, akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás, vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, illetőleg a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételei sem állnak fenn.

Külföldi felsőoktatási intézményből az a hallgató vehető át, aki hiteles magyar fordításban okirattal igazolja, hogy legalább egy lezárt féléve van, vagy egy félévre előírt tanulmányi kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Az átvétel iránti kérelmet a Tanulmányi Bizottsághoz címezve a Dékáni Hivatalba lehet benyújtani:
Károli Gáspár Református Egyetem – Pedagógiai Kar
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.

 

KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY

 

A kérelemhez csatolni kell:

– a leckekönyv hivatalos másolatát (kredit igazolást)

– a fennálló hallgatói jogviszony igazolást

– önéletrajz

kreditátviteli kérelem (KÁB) formanyomtatvány

A kérelem benyújtásának határideje:

Az átvétel iránti kérelmeket legkésőbb a szorgalmi időszakot megelőző hét utolsó munkanapjáig kell benyújtani.

A TB átvételi határozatában rendelkezik az átvétel hatályáról, a hallgatóra vonatkozó ajánlott tantervéről, a még igénybe vehető államilag támogatott félévek számáról.

Az átvételi határozat jogerőre emelkedésével, és a beiratkozást követően a Tanulmányi Osztály az átvételről szóló határozatot és a beiratkozás időpontját megküldi az elbocsátó felsőoktatási intézmény részére.

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Károli Podcast

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont