Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny

A kulturális értékeink iránti tisztelet, a kortárs magyar költészet egyik legnagyobb alakjaként számontartott Kányádi Sándor eszmei hagyatéka megőrzésének jegyében a hagyományápolás szándékával alapította 2020-ban a Pedagógiai Kar (korábban Tanítóképző Főiskolai Kar) a versenyt a Kányádi család támogatásával. A verseny fővédnöke: dr. Havas Judit előadóművész, az irodalomtudományok doktora.
A versmondó és versillusztrációs versenyen a magyarországi és a Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények hallgatói vehetnek részt. A versmondó versenyen külön kategóriában indulhatnak azon felsőoktatási intézmények nem magyar anyanyelvű hallgatói, akik a magyar nyelvet idegen nyelvként tanulják.

2024

A 2024. évi verseny felhívásai

Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny a felsőoktatási intézmények hallgatóinak

Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny a határon túli felsőoktatási intézmények hallgatóinak

Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny a magyart idegen nyelvként tanuló hallgatóknak

 

 

 

2023

Kőnyomat

Mi sem szimbolizálhatná jobban a nemzeti összetartozás napjával összefonódott Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs versenynek a célját, mint a költő Kőnyomat című verse, amely hitvallás az értékek elpusztíthatatlansága, örökérvényűsége mellett: „a kövek beépíthetők / a kövek összezúzhatók / porrá őrölhetők / de attól még a kő kő marad”.
A Pedagógiai Kar 2023. június 3-án harmadik alkalommal rendezte meg a versenyt, amelynek megvalósulása szép példája a művészetek szinergiájának. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő rendezvényre a helyi válogatók után közel száz nevezés érkezett magyarországi, határon túli és más külföldi egyetemekről, egyetemi karokról.

A megnyitó ünnepség a verseny fővédnökének, Havas Judit Artisjus-díjas előadóművésznek a szavaival vette kezdetét, aki hangsúlyozta, hogy Kányádi Sándor számára a szellemi egység különösen fontos volt, és ezt a szellemiséget a jelenlegi rendezvény méltóképpen közvetíti. A Károli Gáspár Református Egyetem képviseletében – Trócsányi László rektor úr köszöntését is tolmácsolva – Balla Péter hitéleti rektorhelyettes üdvözölte a résztvevőket, és kívánt áldást a közösségre. A megnyitó keretében szót kapott Keszi István, a magyar nyelv ápolását szolgáló rendezvényeket támogató Magyar Nyelvőr Alapítvány alapítói képviselője. A szervezők nevében pedig Tóth Etelka dékánhelyettes köszöntötte a Kányádi családot, a versenyzőket és felkészítő tanáraikat. A megnyitó ünnepélyességét Stadler Csilla negyedéves tanító szakos hallgató zongorajátéka emelte.

A program keretében szakmai előadások hangzottak el. Pécsi Györgyi József Attila-díjas irodalomtörténész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Kányádi Sándor személyiségével, verseinek mélyebb rétegeivel ismertette meg a hallgatóságot. Kórusművek Kányádi Sándor verseire című előadásában Köncse Kriszta főiskolai tanár zenei megközelítésben rajzolta meg Kányádi portréját. A 2023-ban Kányádi Sándor verseire meghirdetett versillusztrációs verseny  témája a madár volt. Ehhez kapcsolódott tágabb kitekintésben Somodi Ildikó Madárszimbolika a művészetekben című előadása.  

A versillusztrációs versenyre 46 alkotótól ékezett pályamunka. Az alkotásokat öt főből álló zsűri értékelte, amelynek tagjai: Józsa Judit művészettörténész, kerámiaszobrász, Havas Judit a verseny fővédnöke, Somodi Ildikó, textilművész, főiskolai tanár, a verseny szakmai szervezője, Tóth Alisa illusztrátor, egyetemi adjunktus, Górnagy Gyula művésztanár. A pályaműveket a zsűri arany, ezüst és bronz fokozattal minősítette: 15 arany, 13 ezüst és 19 bronz fokozatú minősítéssel díjazta az alkotásokat.
A pályaművek 2023. szeptember végéig megtekinthetők a Pedagógiai Kar budapesti képzési helyén (1042 Budapest, Árpád út 161–163.) rendezett kiállításon.

A versmondó verseny 41 magyarországi, határon túli és más külföldi egyetemeket képviselő versenyző részvételével zajlott. A hagyományoknak megfelelően a versenyzők először a kötelező Kányádi Sándor-verseket – a Kőnyomat vagy az Epilógus egy balladához című verseket – mondták el, majd a szabadon választott versek, a 20–21. századi magyar líra világából hozott művek következtek. A magyart idegen nyelvként tanuló külföldi hallgatók külön kategóriában versenyeztek. Külön öröm volt, hogy több határon túli versenyző személyes részvételével is megtisztelte a rendezvényt.
A versmondókat öt főből álló zsűri minősítette. Tagjai: Havas Judit, Artisjus-díjas előadóművész, irodalomtörténész, a verseny fővédnöke, Bölcskei Andrea a KRE BTK dékánhelyettese, habilitált egyetemi docens, Keszi István, a Magyar Nyelvőr Alapítvány alapítói képviselője, Pécsi Györgyi, az MMA rendes tagja, József Attila-díjas irodalomtörténész, Rubold Ödön, a Nemzeti Színház művésze, Jászai Mari-díjas színművész. A zsűri 13 arany, 14 ezüst és 14 bronz fokozattal jutalmazta a versmondókat.

A rendezvény jelentőségét Pap Ferenc, a Pedagógiai Kar dékánja foglalta össze. Kányádi Sándor Kőnyomat című versét idézve – „a templomok lerombolhatók / a temetők fölszánthatók / de mi történjék a kövekkel” – kiemelte, hogy megtiszteltetés, felelősség és küldetés a Kar számára, hogy az anyanyelv megtartó erejét hittel valló Kányádi Sándort útmutatónkká választhattuk, és közösen ünnepelhetjük.

A verseny részletes eredményei itt olvashatók.
Az illusztrációk itt tekinthetők meg.

Médiamegjelenés
M5– Librettó 2023. 06. 13.
https://mediaklikk.hu/video/2023/06/13/libretto-2023-junius-13

Világszám – Kányádit magyarul
http://vilagszam.hu/cikkek/kanyadit-magyarul-kulfoldi-diakok-brilliroztak-a-szavaloversenyen.html/18041

A verseny támogatói
Anyanyelvápolók Szövetsége
Magyar Nyelvőr Alapítvány
Ifjú Múzsák Alapítvány
Akadémiai Kiadó
MMA Kiadó
Hungarovox Kiadó és Oktatási Stúdió
Líra Kiadó
Nap Kiadó
Pesti Kalligram Kiadó
Tinta Könyvkiadó

A verseny szervezői, közreműködői köszönetüket fejezik ki a verseny támogatásáért.

A 2023. évi Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny szervezői

Meghívó és program – 2023

A 2023. évi verseny felhívásai

Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny a felsőoktatási intézmények hallgatóinak

Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny a határon túli felsőoktatási intézmények hallgatóinak

Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny a magyart idegen nyelvként tanuló hallgatóknak

 

2022

A versek lelket ápoló erejére a mindennapokban is szükség van

Május 28-án zajlott a II. Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny, amelyre közel hatvan magyarországi és nem magyarországi (határon túli és más külföldi) egyetemről,  egyetemi karról jelentkeztek versmondók, és küldtek pályamunkákat az illusztrátorok.

A programot Prof. dr. Balla Péter rektorhelyettes úr nyitotta meg. Köszöntésében hangsúlyozta a verseny küldetésének fontosságát, és reményét fejezte ki, hogy a Pedagógiai Kar ezzel a rendezvénnyel is egy jövőbe mutató hagyomány alapjait teremtette meg.

A versillusztrációs pályázatra 42 alkotótól 44 pályamű érkezett, amelyeknek mindegyike megtekinthető a Pedagógiai Kar budapesti képzési helyén rendezett kiállításon 2022 szeptemberéig. Az öt főből álló zsűri – tagjai: dr. Somodi Ildikó textilművész, Józsa Judit művészettörténész, kerámiaszobrász, dr. Havas Judit előadóművész és irodalomtörténész, dr. Lázárné Balogh Edit textilművész, dr. Galuska László Pál irodalomtörténész, bábdarabíró – az alkotásokat arany, ezüst, illetve bronz fokozattal minősítette. 11 arany, 14 ezüst és 17 bronz fokozatú minősítés került kiosztásra.

A díjátadó után a vendégek a KRE Pedagógiai Kar óvodapedagógus hallgatóinak bábelőadásait tekinthették meg. A felkészítő oktatók Vass-Eysen Ábel és dr. Lázárné Balogh Edit voltak.

A versmondók Prof. dr. Pap Ferenc dékán úr köszöntése után a kötelező – Előhang vagy a Valaki jár a fák hegyén című – Kányádi Sándor-verseket mondták el, majd a szabadon választott versek, a 20-21. századi magyar líra világából hozott költemények következtek. A 2022. évi verseny újdonsága, hogy a magyart idegen nyelvként tanuló külföldi hallgatók is jelentkezhettek a megmérettetésre. Ők – Franciaországból, Indiából és Kínából – egy előre elkészített videófelvételen keresztül kapcsolódtak be a versenybe. A jelentős számú közönség mindvégig érdeklődve és fokozott figyelemmel kísérte a versmondókat, akik mély átéléssel, szenvedéllyel tolmácsolták a választott és a kötelező szöveget.

A zsűri, amelynek tagjai voltak dr. Havas Judit, dr. Bölcskei Andrea a KRE BTK dékánhelyettese, Lázár Csaba színművész, Sumonyi Zoltán költő, dr. Keszi István a Magyar Nyelvőr Alapítvány alapítói képviselője – összességében 7 bronz, 13 ezüst és 14 arany fokozattal jutalmazta a versmondók teljesítményét. Az értékelés során elhangzott, hogy magas színvonalú, lélekemelő rendezvényen vehettek részt a jelenlévők, illetve azok, akik online formában követték az eseményt. Ezen a napon minden résztvevő megtapasztalhatta azt, hogy Kányádi Sándor költészete, emlékezete tovább gazdagítja a következő nemzedék esztétikai, irodalmi öntudatát és versértését.

A verseny részletes eredményei itt olvashatók.
Az illusztrációk itt tekinthetők meg.

Médiamegjelenés
Hatoscsatorna: Értéktár – Kányádi Sándorra emlékezünk. 2022. 06. 18.
https://www.youtube.com/watch?v=J2VFaX-JX74&list=PLrVZePj5FDs8umjk7I5A2qax7EDY_a7ev&index=7

A verseny támogatói
Anyanyelvápolók Szövetsége
Magyar Nyelvőr Alapítvány
Bethlen Gábor Alap
MMA Kiadó
Hungarovox Kiadó és Oktatási Stúdió
Kocsis kiadó
Pont Kiadó
Református Pedagógiai Intézet

A verseny szervezői, közreműködői köszönetüket fejezik ki a verseny támogatásáért.

A 2022. évi Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny szervezői


Meghívó és program 2022

Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny a felsőoktatási intézmények hallgatóinakVersenyfelhívás

Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny a határon túli felsőoktatási intézmények hallgatóinak – Versenyfelhívás

Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny a magyart idegen nyelvként tanuló hallgatóknak Versenyfelhívás

 

2021

Első alkalommal rendezte meg a Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs versenyt a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara a magyarországi és a Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények hallgatói számára.

A versmondó verseny résztvevői kötelező versként Kányádi Sándor Volna még vagy az Örmény sírkövek című versei közül szavalták el az egyiket, valamint szabadon választott versként egy 20. vagy 21. századi magyar költő versét adták elő.

A versillusztrációs verseny résztvevői egy szabadon választott Kányádi-verset illusztrálhattak, melyet az előre meghatározott paramétereknek megfelelően, a megadott határidőig kellett eljuttatniuk a zsűri számára.

A verseny védnöke Havas Judit Radnóti- és Pilinszky-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett előadóművész.

A versenyt Dr. habil. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes asszony nyitotta meg. Köszöntő beszéde itt olvasható.

A versenyre 25 magyarországi és a határon túli egyetemről, egyetemi karról jelentkeztek versmondók, és küldtek be pályamunkákat az illusztrátorok. A jelentkezők száma meghaladta a 70 főt, köztük tizenöten határon túli fiatalok.

Az online térben rendezett eseményen az előadóművészet és az alkotóművészet maradandó élményt nyújtó találkozásnak lehettek tanúi a résztvevők. A személyes jelenlét hiányában is csodálatos harmónia alakult ki a versmondó fiatalok között, az illusztrátorok alkotásaiból rendezett virtuális kiállítás pedig képekben varázsolta elő a Kányádi-versek hangulatát.

A zsűri 19 bronz, 25 ezüst és 23 arany fokozattal jutalmazta a versmondók és az illusztrátorok teljesítményét.

A verseny részletes eredményei itt találhatók.
A rendezvényről készült kisfilm itt tekinthető meg.
A szabadon választott versekből készült összeállítás itt látható.

A verseny támogatói

Alapítvány a Közjóért
Anyanyelvápolók Szövetsége
Károli Gáspár Református Egyetem
Magyar Nyelvőr Alapítvány
Előretolt Helyőrség Íróakadémia
Holnap Kiadó
Líra
MMA Kiadó
Petőfi Irodalmi Múzeum
Scolar Kiadó
Tinta Könyvkiadó

A verseny szervezői köszönetüket fejezik ki a verseny támogatásáért.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont