PedKaszt – Bethlen-pályázat

A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara az Egyházi közösségi célú programok támogatására elnyert Nevelés – Közösség – Egyház pályázatának (azonosítószám: EKCP-KP-1-2021-001030) keretében PedKaszt címmel indított beszélgetéssorozatot az online térben.

Egyetemünk egyházi és nemzeti elköteleződéséből fakadóan segíti a protestáns közösségek tudományos és közösségi együttműködését, megadva a lehetőséget a találkozásokra, valamint a bibliai értékek mentén való elmélyült témafeldolgozásokra.

Az immár második éve tartó járványhelyzet által kényszerűen átformált társas kapcsolatbalépési szokások megtapasztalásával célunk megerősíteni a személyes kapcsolatok fontosságát, a bibliai értékek tükrében tudatosítani e kapcsolatok mélységeit és kibontakoztatásának lehetőségeit, bízva a a közösség megtartó erejének támogatásában.

Az online térnek köszönhetően személyes és szakmai beszélgetések formájában ismerhetjük meg a közösségi és lelki tartalmakhoz illeszkedő témákat, valamint a közös érdeklődési területekhez tartozó kérdéskörök érintett területeit.

Olyan témákra irányítjuk a figyelmet, amelyeknek közvetlen szerepe van közösségek életének, tagjai kapcsolatba lépésének formálásában, s ezzel a pedagógusok tevékenységének gazdagításában. A beszélgetések felvetnek teológiai és pedagógiai kérdéseket, érintik a művészetek és a magyar nyelvi gyökerek közösségformáló értékét, eszköztárát. A pedagógusi hivatástudat erősítésének szándékával olyan lényeges szakmai kérdésköröket állítunk középpontba, amelyek a résztvevők gyakorlati tevékenységei során egyúttal közösségszervező hatékonyságuk növelőivé is válhatnak.

 

Hallgassanak bennünket, tartsanak velünk!

 

Kié az ünnep? Ünnepeink a civilizáció, a közösségek és az egyén metszéspontján

Közösségi éneklés a protestáns egyházakban

Szeretetkapcsolataink tükrében – bizalom és szeretet mint a társas kapcsolatok formálói

Énekeljünk együtt! – A művészeti nevelés közösségépítő hatása

Pedagógusok és közösségeik – a pedagógushivatás üzenetei határon innen és túl

„Újabb tégla a falban?” – megújulás és hagyományőrzés küzdelme a gyakorlati pedagógusképzésben

Az irodalmi világkép szemléletformáló hatása a közösségekre

Nyelvi közösségek a Kárpát-medencében

SZIGNÁL

 

A program megvalósítói

Felhasználási feltételek

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont