PedKaszt – Bethlen-pályázat

A Károli Gáspár Református Egyetem egyházi és nemzeti elköteleződéséből fakadóan segíti a protestáns közösségek tudományos és közösségi együttműködését, megadva a lehetőséget a találkozásokra, valamint a bibliai értékek mentén való elmélyült témafeldolgozásokra.

A Pedagógiai Kar e szellemiség jegyében indította útnak 2021-ben PedKaszt címen beszélgetéssorozatát az online térben. A bibliai értékeket előtérbe helyező és a közösség megtartó erejére építő beszélgetések felhívják a figyelmet a személyes és társas kapcsolatok fontosságára, mélységeire és kibontakoztatásuknak lehetőségeire. Az online térnek köszönhetően személyes és szakmai beszélgetések keretében ismerhetjük meg a közösségi és lelki tartalmakhoz illeszkedő témákat, valamint a közös érdeklődési területekhez tartozó kérdéskörök érintett területeit. Olyan témákra irányítjuk a figyelmet, amelyeknek közvetlen szerepe van közösségek életének, tagjai kapcsolatba lépésének formálásában, s ezzel a pedagógusok tevékenységének gazdagításában.

A beszélgetések felvetnek teológiai és pedagógiai kérdéseket, érintik a művészetek, a magyar nyelvi gyökerek, a természettudományok, a sport közösségformáló értékét, eszköztárát. A pedagógusi hivatástudat erősítésének szándékával olyan lényeges szakmai kérdéskörök állnak középpontban, amelyek a résztvevők gyakorlati tevékenységei során egyúttal közösségszervező hatékonyságuk növelőivé is válhatnak.

 

2022

 

2022-ben a PedKaszt programja a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által meghirdetett, a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara által – az Egyházi közösségi célú programok támogatására – elnyert Nevelés – Közösség – Egyház 2. pályázatának (azonosítószám: EKCP-KP-1-2022/3-000532) keretében valósul meg.

 

 

2021

2021-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara által – az Egyházi közösségi célú programok támogatására – elnyert Nevelés – Közösség – Egyház pályázatának (azonosítószám: EKCP-KP-1-2021-001030) keretében valósult meg a PedKaszt címmel indított beszélgetéssorozat.

 

Hallgassanak bennünket, tartsanak velünk!

2022

 

50 éve együtt a tudomány és a közösség szolgálatában

A teremtett világ felfedezése gyermektáborok tükrében

A sport közösségformáló ereje

A szeretet és kifejezésének lehetőségei kapcsolatainkban

Közös nevező – avagy a matematika közösségfejlesztő szerepe a pedagógusképzésben

Hivatás- és pályamotiváció a pedagóguspályán

A hagyományos népi kultúra közösségmegtartó ereje

 

2021

 

Kié az ünnep? Ünnepeink a civilizáció, a közösségek és az egyén metszéspontján

Közösségi éneklés a protestáns egyházakban

Szeretetkapcsolataink tükrében – bizalom és szeretet mint a társas kapcsolatok formálói

Énekeljünk együtt! – A művészeti nevelés közösségépítő hatása

Pedagógusok és közösségeik – a pedagógushivatás üzenetei határon innen és túl

„Újabb tégla a falban?” – megújulás és hagyományőrzés küzdelme a gyakorlati pedagógusképzésben

Az irodalmi világkép szemléletformáló hatása a közösségekre

Nyelvi közösségek a Kárpát-medencében

SZIGNÁL

 

A program megvalósítói

Felhasználási feltételek

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Károli Podcast

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont