Kedves Látogatónk,


Üdvözöljük a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar gyakorlati képzéseinek információs oldalán. 

Az itt közzétett dokumentumokat regisztrált felhasználóink tekinthetik meg. 
Ennek érdekében kérjük, jelentkezzen be a felső sorban található felhasználónév és jelszó mezők használatával: 
VÁLTOZÁS! Kérjük belépéshez használja NEPTUN-azonosítóját és jelszavát!

Munkájához, tanulmányaihoz sok erőt és jókedvet kívánunk! COVID-19 tájékoztatás

Frissítve: 2021. 03. 12.

Tájékoztatás a kötelező külső gyakorlatot előíró kurzusok követelményeinek változásáról

 

A Kar Dékánja a „5/2021. (III. 04.) dékáni utasítás a köznevelési intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállásával kapcsolatos intézkedésekről” címmel közzétett rendelkezésében a korábbi rendelkezés meghosszabbításaként továbbra is, határozatlan ideig valamennyi szakon felfüggeszti a külső gyakorlati helyek személyes meglátogatását igénylő gyakorlati tevékenységeket. Ugyanezen utasítás felhatalmazza a Gyakorlati és Továbbképzési Intézetet, hogy e rendkívüli helyzetben teremtse meg a feltételeit annak, hogy a hallgatók minél nagyobb arányban teljesíthessék a gyakorlati tevékenységet előíró kurzusaikat.

A 2021. március 16. napjától hatályos dékáni utasítás (a módosításokkal egységes szerkezetben) itt tekinthető meg:

https://krehu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tfk_dekan_kre_hu/Ee_pPobbSaZFoyRO75NYv3ABCjpWpC6pxvkk5RRw_Q4HZA?e=YNEC9K

 

Ennek érdekében módosított teljesítési követelményeket teszünk közzé az Intézet honlapján, az egyes kurzusok saját felületén. Ezek a módosított követelmények visszavonásig érvényesek.

Ahol továbbra is követelmények közé tartozik a személyes jelenléten alapuló gyakorlat, azt csak az intézmények ismételt megnyitását és a dékáni rendelkezés visszavonását követően lehet megvalósítani. A Kar szükség esetén kész arra, hogy a vizsgaidőszakban megtörténő teljesítéseket is elfogadja.  

 

Kérjük hallgatóinkat, hogy ha kérdésük van, konzultáljanak a Neptunban az őket érintő kurzushoz rendelt oktatóval.

 

Munkájukhoz türelmet, kitartást és jó egészséget kívánunk, Dr. Pap Ferenc dékán megbízásából:

Dr. Váradi Ferenc s. k.

intézetvezető


Türtelmüket és együttűködésüket köszönjük!tervezett LEÁLLÁS

Tisztelt Hallgatóink, Kollégáink, a Gyakorlati és Továbbképzési Intézet internetes oldala 2021. 03. 25. 12.00 és 03. 29 12.00 között tervezett karbantartás miatt leáll. 
A kellemetlenségért elnézésüket kérjük, a leállás alatt kéréseikkel keressék gyakorlat tanárainkat!