Oktatóink

Oktatói fogadóórák: előzetes e-mailben történő időpont-egyeztetés alapján a hallgató képzési helyén

(Utolsó frissítés: 2022. 02. 03.)

Név Beosztás Szervezeti egység
Ackermanné Kelő Kamilla Viktória  mesteroktató Pedagógusképző Intézet
Dr. Balanyi Zoltán főiskolai docens Pedagógusképző Intézet
Bálint-Pallaghy Réka mesteroktató Gyakorlati és Továbbképzési Intézet
Dr. Balogh Dávid egyetemi adjunktus Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Baranyiné Kaszás Ildikó gyakorlati tanár Gyakorlati és Továbbképzési Intézet
Dr. Bárdi Árpád János főiskolai docens, tanszékvezető Pedagógusképző Intézet
Berki Viktória egyetemi tanársegéd Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Bíró Anna gyakorlati tanár Gyakorlati és Továbbképzési Intézet
Csendes Zsuzsanna nyelvtanár Pedagógusképző Intézet
Dr. Csontos Tamás egyetemi adjunktus Pedagógusképző Intézet
Dr. Csontosné Dr. Buzás Zsuzsa egyetemi adjunktus Pedagógusképző Intézet
Dr. Csűrös András Jakab egyetemi adjunktus Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Dr. Dávid István ny. főiskolai tanár, címzetes egyetemi tanár Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Dr. Devosa Iván főiskolai adjunktus Pedagógusképző Intézet
Dóró Árpád mesteroktató Pedagógusképző Intézet
Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit ny. főiskolai tanár, címzetes egyetemi tanár Pedagógusképző Intézet
Fehér Ágota egyetemi tanársegéd Pedagógusképző Intézet
Fehér Éva főiskolai tanársegéd Pedagógusképző Intézet
Dr. Fülöp Zsolt egyetemi adjunktus Pedagógusképző Intézet
Fülöpné Kántor Judit mesteroktató Gyakorlati és Továbbképzési Intézet
Gál József egyetemi tanársegéd Pedagógusképző Intézet
Galambos Ádám Balázs egyetemi tanársegéd Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Dr. Galuska László Pál főiskolai docens Pedagógusképző Intézet
Dr. Gombos Norbert főiskolai tanár, tanszékvezető Pedagógusképző Intézet
Górnagy Gyula művésztanár Pedagógusképző Intézet
Dr. Gyimóthy Gergely főiskolai docens Pedagógusképző Intézet
Hargita Péter Árpád főiskolai tanár Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Harkányiné Dr. Trajtler Dóra Ágnes egyetemi adjunktus Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Heverdle Péterné Dr. Köncse Kriszta Réka főiskolai tanár Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Dr. Horváth Alice Mária ny. főiskolai tanár Pedagógusképző Intézet
Dr. Józsa Gabriella egyetemi adjunktus Gyakorlati és Továbbképzési Intézet
Dr. Kemény Gabriella egyetemi adjunktus Pedagógusképző Intézet
Dr. Kinczler Zsuzsanna főiskolai tanár Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Dr. Kiss Margit főiskolai docens Pedagógusképző Intézet
Kovács Tibor Attila egyetemi tanársegéd Pedagógusképző Intézet
Dr. habil. Kozmács István főiskolai tanár Pedagógusképző Intézet
Dr. Kőnig-Görögh Dóra egyetemi adjunktus Pedagógusképző Intézet
Dr. Köves Gabriella főiskolai tanár Pedagógusképző Intézet
Dr. László Emőke főiskolai docens, tanszékvezető Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Lehoczky Mária Magdolna mesteroktató Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Majzik Ferencné gyakorlati tanár, mestertanár Gyakorlati és Továbbképzési Intézet
Dr. Méhes Balázs főiskolai tanár, tanszékvezető, dékánhelyettes Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Dr. Mészáros László egyetemi docens, intézetvezető Pedagógusképző Intézet
Mócza Attila nyelvtanár Pedagógusképző Intézet
Dr. Nagy András főiskolai adjunktus Pedagógusképző Intézet
Dr. Neszt Judit főiskolai docens Pedagógusképző Intézet
Neumayerné dr. Streitman Krisztina főiskolai docens Pedagógusképző Intézet
Dr. Ozsváth Gábor Dániel főiskolai docens Pedagógusképző Intézet
Prof. Dr. Pap Ferenc egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Petrikné Zseni Andrea főiskolai tanársegéd Pedagógusképző Intézet
Rácz Ildikó Katalin mesteroktató Pedagógusképző Intézet
Dr. Smuta Attila főiskolai tanár Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Dr. Somodi Ildikó főiskolai tanár, tanszékvezető Pedagógusképző Intézet
Szabó Béláné mesteroktató Pedagógusképző Intézet
Dr. Szabóné Csikai Ágnes Edit mesteroktató Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Dr. Szarka Júlia főiskolai tanár Pedagógusképző Intézet
Dr. Szenczi Árpád ny. főiskolai tanár Pedagógusképző Intézet
Dr. Szetey Szabolcs egyetemi docens, intézetvezető Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Dr. Szinger Veronika főiskolai tanár Pedagógusképző Intézet
Dr. Szontagh Pál Iván főiskolai tanár Gyakorlati és Továbbképzési Intézet
Tamás Margit mesteroktató Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Dr. Tolnai Ágnes főiskolai tanár, dékánhelyettes Gyakorlati és Továbbképzési Intézet
Dr. Tóth Alisa egyetemi adjunktus Pedagógusképző Intézet
Dr. Tóth Etelka főiskolai tanár, tanszékvezető, dékánhelyettes Pedagógusképző Intézet
Dr. Vallent Brigitta egyetemi adjunktus Pedagógusképző Intézet
Dr. Váradi Ferenc főiskolai tanár, intézetvezető Gyakorlati és Továbbképzési Intézet
Dr. Váradi-Kusztos Györgyi egyetemi adjunktus Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Varró-Sasi Ildikó mesteroktató Hittanoktató- és Kántorképző Intézet
Vass Réka Adrienn intézményi lelkipásztor, kollégiumi igazgató  
Veréb Lilla egyetemi tanársegéd Pedagógusképző Intézet
Vigh Norbert mesteroktató Pedagógusképző Intézet
 
 
 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Károli Podcast

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont