A Pedagógiai Kar ismét megrendezte Tehetség – Hit – Identitás konferenciáját

2024. május 9-én, Áldozócsütörtökön a Pedagógiai Kar immár negyedik alkalommal is megrendezte hagyományos Tehetség – Hit – Identitás konferenciáját, amely a Kar tehetséggondozás irányában kifejeződő elkötelezettsége nyomán ismét lehetőséget nyújtott a szakmai együtt gondolkozásra a köznevelés és a felsőoktatás elméleti és gyakorlati szakemberei, valamint a témában végzett saját kutatási eredményeiket megosztó hallgatók számára.

 A Kar a tehetség fogalomkörének sokrétűségére is építve azzal a céllal hirdette meg rendezvényét, hogy a tehetséggondozás témájához kapcsolódó elméleti kutatások, jó gyakorlatok bemutatásán túl kiemelten is megvizsgálja a hit szerepét a képességek kibontakoztatásának folyamatában. Ennek részeként a programot idén is a teológia, a pedagógia és a pszichológia tehetséggondozási szakterületeihez kapcsolódó tartalmi szálak tették teljessé. Kutatási eredményeiket megoszthatták a Kar tudományos diákköri tevékenységeihez kapcsolódó hallgatói is, továbbá nemzetközi kutatási együttműködéseink nyomán a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Kara és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatói. A konferencia szervezői bíznak abban, hogy a megosztott gondolatok ezúton is segítségül szolgálnak a tehetséggondozás elméleti és gyakorlati vonatkozásai mentén, hozzájárulhatnak tudományos diákköri kutatások kiteljesítéséhez, s olyan további kutatási irányokat hordoznak, amelyek a jövő tehetségeinek kibontakoztatását is gazdagíthatják.

A rendezvény a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának Hitéleti képzések és a tehetséggondozás fejlesztése című pályázata támogatásával, továbbá a Nemzeti Tehetség Program támogatásával, az NTP-HHTDK-23-0032 azonosítószámú, Tudományos diákköri műhelyek a KRE PK-n 2023/2024. című pályázathoz kapcsolódóan (vonatkozó támogatási alprogram: Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint tudományos műhelyein való részvétel és a lebonyolítási feladatok ellátása, a pályázati kategória kódja: NTP-HHTDK-23), a Nemzeti Tehetség Alapból valósul meg.

További részletek itt olvashatók.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Károli Podcast

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont