Lelki egészségnap a Pedagógiai Karon

A Pedagógiai Kar komplex tehetséggondozási programjának részeként 2022. április 20-án immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Lelki egészségnap, ezúttal Nagykőrösön. A programnak kiemelt célja a pedagógussá válás lelki útjának támogatása, s ezzel az egyéni érzelmi készségek gazdagítása.

A dr. Váradi-Kusztos Györgyi egyetemi adjunktus által szervezett program részeként előadást tartott dr. Hecker-Réz Robert EQ-instruktor, a KRE diakóniai szakfelelőse Érzelmi intelligencia? Az érzelmeinkben rejlő erő felismerése, hasznosítása a pedagógiai tevékenységben címmel. Az előadás minden jelenlévőt megerősített a lelki egyensúly szerepének kiemelésében, valamint tudatos megvalósításának útján, s az ehhez vezető út állomásain, a fejlődés lépésein keresztül mutatott rá elérésének lehetőségére. Új egyensúlyértelmezést kínált fel, mely növelte a résztvevők reménységét abban a meggyőződésben, hogy a szeretet mindent átható, stabilizáló erő.

A műhelybeszélgetések és szekció-előadások keretében feldolgozott témák lehetőséget adtak az elmélyült átgondolásra és a jó gyakorlatok megosztására.

Fehér Ágota egyetemi tanársegéd Szorongásaink és leküzdésük lehetőségei témakörben vezetett szekciót, és tartott előadást. A résztvevők megerősítést kaptak abban, hogy a pedagógusoknak lényeges szerepe van a szorongásokban rejlő bátorító üzenetek tudatosításában, érvényre juttatásában. Társként segítő kezet nyújtva ne álljunk meg a gyermek kívülről mutatkozó viselkedésénél, hanem tudatosítsuk meglévő készségeit, amelyekre erőforrásként támaszkodhat azt felismerve, hogy mindez hatékony támasz számára is a képességeinek kibontakoztatása során.

Hodossi Nóra egyetemi tanársegéd Konfliktuskezelés a pedagógusi munkában témakörben vezetett szekciót, és tartott előadást. Ennek keretében a résztvevők átgondolták, hogy kinek milyen jellegű konfliktusok kísérik életét, jelentenek megakadást, akár nagyobb nehézséget, ki hogyan van jelen a konfliktushelyzetekben, és mit tud tenni azért, hogy a gyermekekkel, szülőkkel és kollégákkal szembeni nézeteltérések ne a kapcsolatait és életminőségét rombolják, hanem pozitív kimenetük legyen akár a szituációra, akár önmagunk személyiségfejlődését tekintve is.

Veréb Lilla egyetemi tanársegéd Önismeret és kommunikációs tréning témakörben vezetett szekciót, és tartott előadást. A résztvevők a pedagógiai kommunikáció hitelességének kérdéskörét gondolták át, amely a nevelés-oktatás hatékonysága alapjának is tekinthető. A pedagógusok küldetésének fontos célja törekedni harmonikus kapcsolatok kialakítására mind saját magukkal, mind a környezetükben lévőkkel, hiszen ez a jólétük és a mentális egészség megtartásának, fenntartásának is forrása, egyúttal a képességek kibontakozásának forrása is.

Bízunk abban, hogy a program által a pedagógusi hivatásszemélyiség fejlesztésén, hatékonyabbá válásán túl a saját, valamint a gyermekek képességeinek kibontakoztatása egyaránt támogatást, segítséget kaphat. A rendezvény a Nemzeti Tehetség Program támogatásával, az NTP-INNOV-21-0218 azonosítószámú, A teremtett világ felfedezése című pályázathoz kapcsolódóan valósult meg.

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont