Nyelvi közösségek a Kárpát-medencében

A műsor vendégei: Dr. Kozmács István, Dr. Schmidt Ildikó
Műsorvezető: Dr. Váradi Ferenc

A Kárpát-medence földrajzi fogalom. Hogyan kapcsolódik egy földrajzi fogalomhoz a nyelvhasználat? Mi az anyanyelv, mit tekint anyanyelvnek az egy- vagy a többnyelvű kultúrába belenőtt ember? – Mást jelent az anyanyelv és a nyelvhasználat a határon belüli és a határon túli magyarság számára. A határon túli magyar számára az anyanyelv a családi élethez kapcsolódik, hiszen az óvodába, iskolába kerülve más nyelvi közeggel találkozik, és ebben a közegben megváltoznak a nyelvhasználattal kapcsolatos elvárások is. Közép-európai sajátosság az anyanyelvhez való érzelmi kötődés. A világ jelentős területein az emberek általában többnyelvűek, de ehhez nem feltétlenül kapcsolódnak meghatározó emocionális attitűdök. A többnyelvű ember hajlamos elfogadóbban, nyitottabban viszonyulni más nyelvekhez, számára természetes a szituációtól függő nyelvválasztás vagy nyelvhasználat. Ez különösen igaz a határon belüli közegbe került határon túliak esetében. – Létezik egynyelvűség? Érték vagy teher a többnyelvűség? A beszélgetés e kérdéseknek, ha nem is tisztázására, de legalább árnyalására törekszik.

 


Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont