Lelki egészségnap a Pedagógiai Karon

Ismét megrendezésre került a Pedagógiai Kar hagyományos Lelki egészségnapja, ezúttal az egyetemi közösségi napok rendezvényeinek részeként. A résztvevők a szorongás témájához kapcsolódóan gondolhatták át a fogalomkör összetettségét és a csökkentésében számukra segítséget nyújtó lelki kapaszkodóikat.

Megerősítést nyert, hogy mindenki hordoz tapasztalást a szorongás megéléséről, hiszen annak különböző formái megmutatkozhatnak társas és teljesítményhelyzetekben egyaránt, mindemellett érdemes tudatosan is követni magunkban: ahogyan megküzdünk mindezekkel, majd új lelki egyensúlyt találunk, úgy lelki erőforrásaink is többé válhatnak. A Lelki egészségnap résztvevői előadást hallgathattak meg a témában, majd megoszthatták egyéni élményeiket, egymásra is hangolt figyelmük által, alkotásokon és együttes átgondolásukon keresztül pedig teljesebbé is tehették a szorongás témájának és keresztyén szellemiségének üzeneteit.

A Lelki egészségnap keretében a téma személyes vonatkozásain túl kiemelt figyelemmel fordulunk a szakjainkhoz kapcsolódóan: a rendezvény célja ezáltal is segítséget nyújtani a hallgatók eszköztárának gyarapításában, hivatásuk jó gyakorlatainak megerősítésében. A rendezvény a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának Hitéleti képzések és a tehetséggondozás fejlesztése című pályázata támogatásával valósult meg.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont