Egyházművészeti konferencia és koncert Nagykőrösön

Egyházművészet és felelősség címmel rendezett kétnapos konferenciát a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara Nagykőrösön 2023. október 13–14-én. A református egyházzene és egyházművészet jelenével és múltjával foglalkozó előadások mellett az érdeklődők részt vehettek Prof. Dr. h. c. Gárdonyi Zsolt orgonaművész, zeneszerző mesterkurzusán is, melyet Úton az új korálkönyv felé címmel tartották meg. A konferencia egyházzenei koncerttel zárult a református templomban.

Az esemény kezdetén Dr. Méhes Balázs dékánhelyettes köszöntötte a megjelenteket, majd a rendezők az Egyetem aulájában a pedagógus hallgatók műveiből készült kiállítással örvendeztették meg a látogatókat. A sokféle technikával készült alkotások fókuszában az ószövetségi teremtéstörténet állt. Az elkészült munkákat Dr. Somodi Ildikó tanszékvezető bevezető gondolatain keresztül ismerhették meg a jelenlévők.

 

Dr. Somodi Ildikó
Dr. Somodi Ildikó


Dr. Békési Sándor, az Egyetem Hittudományi Karának nyugalmazott tanszékvezetője és egykori dékánja, A poézis teológiája címmel tartotta meg előadását. Záró gondolataiban kiemelte, hogy az istentiszteleten a művészet nem függelék, hanem a poézis része, ezért ezt csak a legnagyobb igényességgel lehet képviselnünk.

Galambos Ádám Balázs, az Egyetem oktatója Hugo Distler a 20. század első felében a német egyházzene hiteles megújítására tett törekvéseit ismertette és több meghatározó fontosságú kórusművét elemezte.

Dr. Ordasi Péter Liszt-díjas karnagy, főiskolai tanár a magyar karvezető-iskola képviselőiről tartott előadást: a Vásárhelyi Zoltán, Kardos Pál, Bárdos Lajos, Párkai István és Tillai Aurél munkássága nyomán felépült magyar vezénylési hagyományokat mutatta be mind az elmélet, mind a gyakorlat vonatkozásában.

 

Dr. Ordasi Péter és a konferencia résztvevői
Dr. Ordasi Péter és a konferencia résztvevői


Dr. Kinczler Zsuzsanna főiskolai tanár Felix Mendelssohn Bartholdy életművének egy kevésbé ismert területéről, az egyházzene-igazgatói tevékenységének küzdelmeiről tartott - sok eredeti dokumentumot feldolgozó - prezentációt.

Dr. Dávid István nyugalmazott főiskolai tanár, címzetes egyetemi tanár a református templomok orgonáiról tartott beszámolójával zárta a konferencia első napját. Fejtegetéseinek élményszerűsége már expozéjának címében is kifejezésre jutott: Szakrális hangszer a szakrális térben – kihasznált és elszalasztott lehetőségek.

 


Dr. Dávid István


A második nap Vass Réka Adrienn intézményi lelkipásztor, valamint a Kar oktatóinak énekes szolgálatával, reggeli istentisztelettel vette kezdetét.

Gy. Dávid Gyula kolozsvári születésű építész előadása az erdélyi református egyházkerület műemlék-összeírásának elsősorban a dél-erdélyi területeket feltérképező jegyzőkönyveit dolgozta fel. A képekben és értékes társadalomtörténeti tanulságokban bővelkedő prezentáció a múlt századi műemlékvédelem történetét mutatta be.

Dr. P. Szalay Emőkének – a Debreceni Egyetem nyugalmazott docense, a debreceni Déri Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa, a város Pro Urbe díjasa – előadása a Magyar Református Egyház Javainak Tára kutatócsoportjának értékmentő munkájáról szólt. Kifejtette, hogy kutatásaikban a tőlük telhető legnagyobb igyekezettel törekedtek feltárni a Kárpát-medence-szerte található református templomokban/gyülekezetekben őrzött iparművészeti tárgyakat. 

Dr. Veress Dániel - az ELTE frissen doktorált oktatója, építészettörténész, a P. Szalay Emőke által vezetett kutatócsoport tagja – felhívta a figyelmet a református templomok különleges és rejtett értékeire. Bemutatta, hogyan lehet körültekintően helyreállítani a régmúlt emlékeit, példaként állította Berekböszörmény református templomát.

A konferencia záró előadását Dr. Szabó Balázs zenetörténész, zenekritikus, a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának egyetemi docense, a református Korálkönyv-szerkesztő Bizottság elnöke tartotta Kodály Zoltán protestáns kórusműveiről. Elemzéseiben kiemelt helyet foglalt el Kodály Zoltán férfikarra komponált, ritkán hallható Semmit ne bánkódjál című műve. Annak idején a zeneszerzőnek e művét a nagymúltú Nagykőrösi Tanítóképző kórusa mutatta be a szerző vezényletével, ezért Kodály e műve az előadásban különösen is kiemelt helyet foglalt el.

 

Dr. Szabó Balázs
Dr. Szabó Balázs

 
Az előadások után a kétnapos eseménysorozatot ünnepi koncert zárta. Az Károli Egyetem idén ünnepelte alapításának 30 éves fennállását. Gárdonyi Zsolt zeneszerző ebből az alkalomból komponálta Áldáskívánás című zeneművét, amit ezen a hangversenyen hallhatott először a nagykőrösi közönség.

 

Berkesi Boglárka próbálja Gárdonyi Zsolt Áldáskívánás című művét
Berkesi Boglárka próbálja Gárdonyi Zsolt Áldáskívánás című művét


A koncerten elhangzottak még Jan Pietreszoon Sweelinck, Kodály Zoltán, Gárdonyi Zoltán, Gárdonyi Zsolt és Mike Ádám kompozíciói a Központi Református Kórus, a Psalterium Hungaricum Kórus, a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara Egyházzenei és Zenepedagógiai Tanszékének oktatói kórusa, valamint a Pedagógiai Kar volt hallgatóiból és a fent megnevezett kórusok férfi tagjaiból alakult férfikar előadásában. Orgonán közreműködött: Dávid István, Ferenczyné Koós Anita, Méhes Balázs, Szotyori Nagy Gábor. Vezényeltek: Arany János, Berkesi Sándor, Berkesi Boglárka, Hargita Péter. A koncert moderátora Dr. Szabó Balázs volt.

 

Heverdle Péterné dr. Köncse Kriszta Réka

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Károli Podcast

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont