Az üveghegyen innen, az Óperenciás-tengeren túl…

A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának Nyelv, Irodalom és Kultúra Tanszéke, valamint a Művészeti, Testnevelési és Életviteli Tanszék szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a népmese napjának megünneplésére.

Időpont: 2022. szeptember 29. 16:00 óra

Az esemény online formában kerül megvalósításra.

Csatlakozás számítógépen vagy mobilappon:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amEke2ICkGp7su4QOxZ9qDhalATyFyW9D8_O0xcV1RiE1%40thread.tacv2/1663577719961?context=%7b%22Tid%22%3a%22e06a5dee-cc56-40bd-b41e-bf3f482bcdd3%22%2c%22Oid%22%3a%226f54d087-4a1c-4719-8966-b6a62f995c67%22%7d
Értekezlet azonosítója: 388 048 954 723 Hitelesítő kód: k2Vmhd

Program
16.00–16.05 Köszöntő – Dr. Tóth Etelka dékánhelyettes, tanszékvezető
16.05–16.15 Bardócz Orsolya, Benedek Huszár Botond
                   A Benedek-örökség
16.15–16.30 Dr. Galuska László Pál
                   Benedek Elek mesenyelve
16.30–16.40 Dr. Szinger Veronika
                   A Mondjad még! című irodalmi szöveggyűjtemény és családi olvasókönyv margójára
16.40–16.50 Dr. Tóth Alisa
                   Színek szárnyán Tündértánc – Vajdasági népek meséi az illusztrátor szemszögéből
16.50–17.00 Dr. Vallent Brigitta
                   De mi az a plajbász?
17.00–17.10 Dr. Somodi Ildikó
                   Népmese-inspirációk az alkotásban
17.10–18.00 Fehér Éva
                   Benedek Elek: A tulipánná változott királyfi - Betekintés egy mese-játék drámafoglalkozásba

A program a KRE Pedagógiai Karának támogatásával a Művészetek és nyelvek találkozása projekt keretében valósul meg.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont