Nemzetközi program a minőségi nyelvoktatásért

A Pedagógiai Kar Nyelv, Irodalom és Kultúra Tanszékének idegen nyelvi munkacsoportja részt vesz a hároméves QUILL (Quality in Language Learning – Strategic Partnerships for Digital Education Readiness) Erasmus+-projektben, amelyet hat európai ország – Portugália, Spanyolország, Olaszország, Litvánia, Románia és Magyarország – valósít meg partneri együttműködésben. A projekt fontos állomása volt a 2022. július 18-tól július 22-ig tartó ötnapos szakmai tréning, amelynek keretében a Pedagógiai Kar oktatói együtt dolgozhattak külföldi partnereikkel. A tréning házigazdája a portugáliai Instituto Politécnico de Bragança volt.

A témáját tekintve Európában először megvalósuló projekt és a portugáliai tréning tudományos kutatáson alapuló szakmai eredményei, az igényes színvonalú, nyílt oktatási segédanyagok kiválasztási elveinek meghatározása, a korszerű pedagógiai módszerek és digitális eszközök hatékony használatának jó gyakorlatai nemcsak az idegen nyelvet tanító szakembereknek, hanem a Pedagógiai Kar minden oktatójának valódi, releváns segítséget nyújthatnak a 21. századi oktatás kihívásai között. A QUILL hátterében az a felismerés áll, hogy az idegen nyelvi készségek kulcsfontosságúak az Európai Felsőoktatási Térség kialakításában. Ezeknek a készségeknek a színvonala azonban még mindig nem kielégítő az Európai Unióban, illetve jelentős különbségek vannak az egyes európai országok között. E hiányosságok megszüntetése érdekében jelent meg az igény, hogy olyan gyakorlatokat dolgozzunk ki a felsőoktatásban a szaknyelv tanítására, amelyek az IKT-eszközök használatát, illetve a technológiaalapú idegennyelv-oktatás fejlesztését tűzik ki célul.

A program  célja  az egyetemeken, főiskolákon idegen nyelvet oktató szakemberek felkészítése digitális és IKT-tananyagok felkutatására, értékelésére, használatára, létrehozására, valamint  mindazon  információ biztosítása a döntéshozók és oktatáspolitikai szakemberek számára, amelyek a  digitális és IKT-alapú nyelvoktató tananyagok és módszerek bevezetéséhez és  megvalósításához szükségesek az európai felsőoktatási rendszerekben. A QUILL várható eredményei: a felsőoktatásban dolgozó oktatók digitális literációjának erősödése a szaknyelvi nyelvoktatás támogatása és fejlesztése céljából, a felsőoktatásban idegen nyelvet oktató szakemberek számára magas színvonalú, nyílt oktatási segédanyagok felkutatása, minőségi mutatók szerinti kiválasztása és értékelése, továbbá a szaknyelvi képzések iránti növekvő munkaerőpiaci igény kielégítése.

Eddig két szakmai tartalom kidolgozása valósult meg: elkészült a digitális nyelvoktató tananyagok gyűjteménye 18 európai nyelvre lefordítva, valamint egy online továbbképzés a felsőoktatásban dolgozó nyelvtanárok számára IKT-alapú nyelvoktató források felkutatásához, használatához és készítéséhez.  A projekt utolsó feladata a kidolgozandó közös publikáció a digitális és IKT-alapú nyelvoktatási lehetőségek kipróbálásáról az európai felsőoktatási rendszerekben. A Portugáliában tartott  tréning fókuszában a legfontosabb témák a digitális eszközökkel támogatott (nyelv)oktatás pedagógiai  aspektusai és alkalmazásai voltak.  A projekt során tudományos alapossággal elkészített kérdőív segítséget nyújt a tanároknak abban, hogy ki tudják választani az igényes digitális forrásokat, tananyagokat, amelyeket fel lehet használni az oktatáshoz. A kiválasztás legfőbb szempontjai: a használhatóság, a hatékonyság, az elérhetőség, a funkcionalitás és a megbízhatóság. Fontos feladat annak tudatosítása is, hogyan változik a 21. században a tanuló és a tanár szerepe: egyre inkább a tanuló személyisége, erősségei, gyengeségei és igényei kerülnek középpontba. A tanár legfontosabb szerepe: a figyelem, a motiváció, a magabiztosság és az elégedettség fenntartása, a megfelelő tartalom felkutatása, előkészítése és a tudás elsajátításának segítése. A hatékony tanulás érdekében célszerű kialakítani a tanulók személyes tanulási környezetének szerkezetét és online eszközökkel támogatva megtervezni a tanulás folyamatát. A tanulók rendelkezésére állnak olyan online alkalmazások is, amelyek segítik azt, hogy reflektáljanak saját tanulási folyamatukra (e-learning-napló, e-portfólió). Az órákra való készülés és a tanítás során a rendelkezésre álló digitális anyagok, eszközök közül a tanárok kiválogatják a megfelelőket, szerkesztik, módosítják, (újra)használják és megosztják ezeket kollégáikkal. A végső cél az, hogy a diák autonóm tanulóvá váljon, és a tanár segítségével megtalálja a számára legmegfelelőbb irányt a személyes, biztonságos, interaktív, dinamikus tanulási környezet együttes létrehozásával és a legmegfelelőbb digitális eszközök segítségével.

Bővebb információk a projekt honlapján: https://quill.pixel-online.org/

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Károli Podcast

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont