A KRE PK 2022/2023. tanévi pályázati programjai a Nemzeti Tehetség Program támogatásával

A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara (KRE PK) örömmel tudatja, hogy a 2022/2023. tanévre vonatkozóan (támogatási időszak: 2022. július 1. – 2023. június 30.) a Nemzeti Tehetség Program (NTP; támogató szerv: Miniszterelnökség) pályázati támogatásával újabb megerősítést kapott tehetségprogramjainak megvalósításában:

  • NTP-INNOV-22-0170 Teremtés és fenntarthatóság, támogatási összeg: 2.800.000 Ft. A pályázati forrás újabb támogatást jelent tehetségműhelyeink fejlesztéséhez kapcsolódóan: kiemelten természettudományi, természetismereti komplex tehetséggondozó műhelyünk, fenntarthatósági felfedezőnapunk és edukációs programunk megvalósításában, teremtésvédelmi tehetségműhelyünk pedig a természet, a teremtés és a teremtésvédelem témáiban biztosít lehetőséget komplex alkotótevékenységre, témafeldolgozásra és gyermekek számára való továbbadására. Komplex személyiségfejlesztő tehetségprogramunk részeként folytatjuk Lelki egészségnapjaink megvalósítását, valamint Tehetség – Hit – Identitás konferenciánk keretében a szakterület tudományos feldolgozását. A pályázati célok megvalósításában kiemelt partnerünk a nagykőrösi Arany János Református Általános Iskola és Óvoda.

 

  • NTP-TMV-22-0071 „Psallite” Kárpát-medencei gyülekezeti ének, egyházi népének és zsoltáréneklési verseny, támogatási összeg: 1.500.000 Ft. A Karunk által alapított verseny célja a magyar egyházzenei értékek megőrzése, az egyházi, illetve kollégiumi zenei hagyományok folytatása. A verseny lehetőséget biztosít magyarországi és határon túli magyar középfokú köznevelési intézmények nappali tagozatos tanulói számára zenei tehetségük megmutatkozására, kibontakoztatására, s a verseny szellemiségére is építve a hitéleti elköteleződés mélyítésére egyaránt.

 

  • NTP-TMV-22-0066 Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny, támogatási összeg: 1.000.000 Ft. A pályázati forrást a Magyar Nyelvtudományi Társasággal együttműködve a nagymúltú, általános iskolás tanulók számára megrendezett verseny lebonyolítására fordítjuk. A versenyről részletesebben itt olvashat.

 

  • NTP-HHTDK-22-0053 Tudományos diákköri műhelyek a KRE PK-n, támogatási összeg: 1.500.000 Ft. A pályázat szakmai programjának része a kari Tudományos Diákköri Konferencia szervezésén túl többek között az eredményes diákköri tevékenységeket támogató szakmai programok megvalósítása, tanulásmódszertani készségfejlesztés, valamint hallgatói publikációs tevékenységek és további konferenciaelőadások támogatása. Kiemelt része programunknak középiskolás fiatalok bevonása tudományos diákköri műhelyeink munkájába, az elmélyült témafeldolgozás és tudományos kutatások megvalósítása által kutatásmódszertani ismeretek és készségek fejlesztése, továbbá mentorálásunknak része felkészítés egyéni pályázatok írására és benyújtására is.

 

 

Szakmai partnereinkkel együttműködve további pályázatok is támogatásban részesülnek:

  • A KRE PK és a nagykőrösi Arany János Református Általános Iskola és Óvoda közös gondozásával működik a Nagykőrösi Tanítványok Tehetségsegítő Tanács. A Tehetségsegítő Tanács NTP-HTTSZ-22-0014 azonosítószámú pályázata 1.500.000 Ft támogatást nyert a 2022/2023. tanévre. Megkezdett tevékenységeink folytatásaként közös tehetségsegítő tevékenységünk célja a régió további fejlesztése a tehetséggondozás területén, szakmai fórumok szervezése pedagógusoknak, pedagógusjelölteknek, egyéni és csoportos szupervízió felkínálása, tehetséggondozó jó gyakorlatok és módszertani tapasztalatok megosztása, tehetségtanácsadás.

 

 

 

A támogatott szakmai programok értékes segítséget nyújtanak mind a korábban megkezdett szakmai-tudományos célkitűzések további magas szintű megvalósításában, mind egyedi új programpontok kibontakoztatásában.

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont