Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak

Szakfelelős oktató: Dr. Pap Ferenc
Képzési terület: hitéleti
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: magyar
Képzési hely: Nagykőrös
Munkarend: levelező
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltség: 140 000 Ft/félév
Az oklevél kiadásának nyelvi előfeltételei: Az oklevél kiadásának nincs nyelvi előfeltétele

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nevelés és oktatás alapvető elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete révén, valamint teológiai és hittanári ismeretek birtokában képesek a református hit- és erkölcstanoktatói feladatok ellátására a közoktatás 1–8. osztályában.

Képzési és kimeneti követelmények

Szakleírás a felvi.hu-n

Mintatanterv

Felvételi információk

A református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szakra történő felvétel feltételei:

 • pedagógus szakképzettség
 • felvételi alkalmassági sikeres teljesítése
 1. Bibliaismereti és motivációs elbeszélgetés, különös tekintettel Mózes I-II. könyvére és a négy evangéliumra
 2. Egyházi ének: a Református Énekeskönyv 10 szabadon választott éneke, mindegyiket első versszakkal, kotta nélkül kell énekelni
 3. Gyülekezeti beszámoló írásban
 • konfirmációi igazolás
 • lelkipásztori ajánlás
 • kézzel írott, részletes önéletrajz

 

Képzés kezdete: 2023. szeptember

 

Jelentkezési lap elérhető honlapunkon.

 

Kapcsolat

telefon: (53) 350-885

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTANOKTATÓI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (ZS. - 30/2015.11.19. sz. határozat)

 

 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Református hit- és erkölcstanoktatói
 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Református hit- és erkölcstanoktató
 3. Képzési terület: hitéleti
 4. A felvétel feltétele:
  A református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben vagy mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben megszerzett pedagógus szakképzettséggel, továbbá református konfirmációval és református egyháztagsággal rendelkezik.
 5. Képzési idő félévekben: 4 félév
 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nevelés és oktatás alapvető elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete révén, valamint teológiai és hittanári ismeretek birtokában képesek a református hit- és erkölcstanoktatói feladatok ellátására a közoktatás 1–8. osztályában.
  1. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
   A tanulók ismereteinek, készségeinek és képességeinek fejlesztése, amelyhez rendelkezik a Szentírásról, hittudományokról, egyházi és felekezeti életről való ismeretekkel, ezeket képes összevetni más vallások, filozófiák és a természettudományok rendszereivel.
   A pedagógiai folyamat tervezése, amelyhez ismeri a személyiségfejlődés szakaszait, birtokában van a megfelelő pedagógiai és valláspedagógiai szakmódszertani ismereteknek.
   A tanulási folyamat szervezése és irányítása, amelyhez ismeri a tanulás különböző formáit, valamint a különböző tanításai stratégiákat.
   A pedagógiai értékelés széles repertoárjának alkalmazása, amelyhez ismeri az értékelési eljárásokat, diagnosztikai és mérési eszközöket.
   Tanulói személyiség fejlesztése, amelyhez ismeri a személyiség fejlődésének különböző területeken végbemenő folyamatát, a vallási szocializáció folyamatát, a hit alakulásának, fejlődésének szakaszait és kríziseit.
   A tanulók csoporttá formálása, csoportjaik fejlesztése, amelyhez ismeri a csoportok működésével kapcsolatban a segédtudományok által feltárt eredményeket, a közösségi munkalehetőségeit és nehézségeit, a csoportok és egyének interakcióinak módjait és eszközzé tételüket.

  2. Személyes adottságok, készségek:
   Nyitottság a közoktatás 1–8 osztályának tanulói felé a lelki segítségnyújtásra, szolgálatra. Rendelkezik toleranciával, közvetlenséggel, elfogadó attitűddel. Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség jellemzi: nyitott és kész a párbeszédre.
   Önképzés, szakmai fejlődés iránti elkötelezettség és az élethosszig való tanulásra való nyitottság. Követi a szakmai kutatásokat, a megjelenő szakirodalmakat, újabb módszereket, amelyek alapján képes munkájára reflektálni, és az összehasonlítás mentén hatékonyságát fejleszteni.

  3. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
   A szakirányú továbbképzés felkészíti a képzés résztvevőjét a református hit- és erkölcstanórák megtartására a közoktatás 1–8. osztályában, ennek részeként:
   – református hitéleti tartalom és meggyőződés közvetítésére
   – a tanulók irányítására, támogatására, megfelelő motiválására, bevonására
   – a csoportfolyamatok segítésére és irányítására
   – a hittudományokban szerzett ismereteknek a neveléstudományokban történő felhasználására, integrálására
   – elméleti ismereteinek és tapasztalatainak a tanulók sajátosságaihoz igazítására, aktualizálására
   – kritikai gondolkodásra és annak átadására, önálló gondolkodás fejlesztésére, az egyes tanulók és csoportok sajátosságaihoz rugalmasan alkalmazkodásra
   – a tanítványi példaadásra
   – objektív mérlegelésre, a tanulók önreflexióhoz és az objektív mérlegeléshez történő hozzásegítésére
   – együttműködésre a helyi református gyülekezetekkel
   – az elérhető tananyagok kiválasztására és korosztályhoz igazított feldolgozására
 8. A szakképzettség szempontjából meghatározó főbb ismeretkörök és az ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
  • Teológia modul:                                     60–80 kredit
  • Katechetikai modul:                               15–20 kredit
  • Pedagógia-Pszichológia modul:                 10–15 kredit
  • Szakmódszertan:                                     5–10 kredit
  • Szakmai gyakorlat:                                 10–15 kredit
 9. A szakdolgozat kreditértéke:
  10 kredit

 

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont