Konferencia a hit tehetséggondozásban betöltött szerepéről a KRE TFK-n

Krisztus mennybemenetelének ünnepén, 2021. május 13-án a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara a korábbi kari hagyományoknak megfelelően szakmai–tudományos napot tartott. A Tehetség – Hit – Identitás című online konferencián a tehetséggondozás kutatói és gyakorlati szakemberei hazai és Kárpát-medencei intézményekből vettek részt. A rendezvény kiemelt célja a tehetséggondozás elméleti és gyakorlati kérdésköreinek, a hit tehetséggondozásban, képességek kibontakoztatásában betöltött szerepének pontosítása.

Prof. Dr. Pap Ferenc, a Kar dékánja a konferencia megnyitása során kiemelte Karunk elkötelezettségét a tehetséggondozás területén, tudatos és rendszerszintű programjának fő pontjait és célkitűzéseit, amelyek a református kollégiumok tehetséggondozás területén végzett történelmi tapasztalataiból, eredményeiből és érdemeiből táplálkoznak. A KRE TFK fontosnak tartja, hogy tehetséggondozási tevékenységének részeként partnerintézményi hálózatát fejlessze és az intézmények egymás közötti kapcsolatait erősítse.

A rendezvény plenáris előadásainak keretében a talentum fogalomköréről, ajándék jellegéről és további bibliai üzeneteiről Prof. Dr. Karasszon István, a HTK tanszékvezető egyetemi tanára osztotta meg gondolatait. Dr. Kádár Péter, a Pécsi Református Kollégium főigazgatója és Sümegi Péterné intézményi koordinátor előadása intézményük gazdag tehetséggondozási tevékenységeit tárta a konferencia közössége elé, majd Fuszek Csilla, a Budapesti Európai Tehetségközpont igazgatója és az Európai Tehetségsegítő Hálózat titkára osztotta meg a spirituális intelligencia fogalomkörének sokrétűségét és kapcsolódó kutatási eredményeit.

A konferencia további részében három szekcióban folytatódott a tanácskozás: a tehetséggondozás területén elkötelezett kutatóik és gyakorlati szakemberek tartottak előadásokat, beszámolókat. Egyetemünk több Karának oktatói és hallgatói is megosztották kutatási eredményeiket az érdeklődőkkel. A Tanítóképző Főiskolai Kar hallgatói külön szekcióban mutatták be Tehetségműhelyeinkben végzett munkájukat. A műhelyek tevékenységét a Nemzeti Tehetség Program NTP-FKT-20-0014 azonosítószámú pályázata támogatta. A Tehetségműhelyek szakmai munkája gazdagító tehetségprogramként a következő területeken valósult meg: a teremtéstörténet feldolgozása, a természettudomány és a matematika összefüggésrendszerének feltárása, s mindezek pedagógiai gyakorlatba építésének lehetőségei. Hallgatóink és előadásaik címei a következők:

Teológiai tehetségműhely
Apostol Kata – Baksa Izabell – Barna Alexandra – Brunner Laura – Jánosi Zselyke – Vladár Éva – Babenyecz László – Tokaji Balázs: A Teremtés harmóniája képekben

Természettudományi tehetségműhely
Kolesza Nóra: Egészséges táplálkozás: amit a cukrokról tudni érdemes
Sas Dorottya Lídia: A környezettudatos gondolkozás alapjai: szemét vagy hulladék?
Pesti Júlia: Mikrozöldek az osztályteremben
Láncos Viktória: Egyszerű kísérletek óvodásoknak és óvodapedagógusoknak
Várkonyi Zsófia – Kazinczi Gréta Katalin – Ágasvári Dorina: Környezetünk élővilága füzetek: lágyszárú növények, cserjék, madarak

3M: Műhelymunka – Megfigyelés és Mérés. Egy tantárgypedagógia kurzus keretén belül született innovatív módszertani segédanyagok bemutatása
Kamenik Klaudia: „Idő urai Napirend modul”
Sulyok-Rozgonyi Emőke – Tácsik Luca Réka: „Nyomozós” játék az emberi élet szakaszainak méréséhez
Dr. Holló Dóra – Solti Kata – Vizy Gedeon: „Fantasztikus Fajzatok” programfüzet

Tantárgyi integráció a természettudományos oktatásban
Nagy Attila: Matematika és környezetismeret tantárgyi koncentrációja a mérés témakörében
Fukk Anna – Ballai Míra: Gyakorlati mérések felhasználása a tehetséggondozásban
Fukk Anna: Mérés-értékelés az iskolában

A kari Tehetségműhelyek bemutatói előtt Dr. Tóth Etelka dékánhelyettes és Dr. Somodi Ildikó tanszékvezető kihirdette a Ne etesd a vízimadarakat! című meseíró és -illusztráló pályázat eredményeit.

A Tehetség – Hit – Identitás konferencia mind a témához illeszkedő elméleti kutatások, mind a gyakorlati tapasztalatok, eredmények megosztásának értékes színterévé vált, minden résztvevő számára elmélyítve a tehetség fogalomkörének sokrétűségét, meggazdagítva ezzel saját szakmai tevékenységeit a tehetséggondozás területén.

Fehér Ágota

 

 

A rendezvény a Nemzeti Tehetség Program támogatásával,
az NTP-FKT-20-0014 azonosítószámú,
Tehetségműhelyek a KRE-TFK-n című pályázathoz kapcsolódóan valósul meg.

 

 

A konferencia beszámolója megtekinthető ide kattintva.
A Tehetségműhelyek beszámolója megtekinthető ide kattintva.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont