Tehetségműhelyek eredményeinek bemutatása a KRE TFK-n

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara kiemelt célkitűzésként tekint a tehetséggondozásra, amelyhez kapcsolódóan tevékenységeit a leendő pedagógusok képzésének folyamatába tudatosan beépítve, elhivatottsággal szervezi. A 2020/2021. tanévben a tehetséggondozás területén a Kar számára megerősítést jelent Akkreditált kiváló Tehetségpontként való minősítése, s ezen túl Tehetségműhelyek szervezéséhez kapcsolódóan is megmutatkoztak eredményeink. A műhelyek szakmai programját a Nemzeti Tehetség Program NTP-FKT-20-0014 azonosítószámú pályázata támogatta.


A Tehetségműhelyekben részt vevő hallgatók kutatási és alkotótevékenysége speciális kurzusok keretében valósult meg. A műhelyek szakmai munkája kiemelten a természet tematikája köré építkezett, ahhoz a Kar szemléletének sokszínű illeszkedésével a természettudományi-matematikai vonatkozásokon túl a teológia, valamint a művészetek eszközeivel egyaránt lehetett kapcsolódni. A kurzusokon résztvevő hallgatók eredményeiket a 2021. május 13-án megrendezett Tehetség – Hit – Identitás konferencián mutatták be.

A Teológiai tehetségműhely munkáját kísérő oktatók: Dr. Szetey Szabolcs, Dr. László Emőke, Tamás Margit, Lehoczky Mária Magdolna, Górnagy Gyula, Dr. Somodi Ildikó, Dr. Kinczler Zsuzsanna. A műhely hallgatói: Apostol Kata, Baksa Izabell, Barna Alexandra, Brunner Laura, Jánosi Zselyke, Vladár Éva, Babenyecz László, Tokaji Balázs. A műhely kiemelt tevékenysége a teremtéstörténet feldolgozása képi és zenei elemek bevonásával, amely alkotásukat A Teremtés harmóniája képekben címmel mutatták be.

A Természettudományi tehetségműhely munkáját kísérő oktató: Dr. Kemény Gabriella. A hallgatók egyrészt szakirodalmi feldolgozásra épülő közvetlen kutatásokat végeztek kiemelten pl. a környezettudatosság témakörében, a cukrokhoz és a mikrozöldekhez kapcsolódóan, továbbá a természeti környezet megismerésének eszköztárát gazdagították egyéni kísérletgyűjteményükkel, komplex összeállításaikkal élőlények biológiai jellemzőin túl a velük kapcsolatos versek, mesék, dalok, vizuális alkotási lehetőségek összegzésével. A műhely munkájában résztvevő hallgatók és témáik:
Kolesza Nóra: Egészséges táplálkozás: amit a cukrokról tudni érdemes
Sas Dorottya Lídia: A környezettudatos gondolkozás alapjai: szemét vagy hulladék?
Pesti Júlia: Mikrozöldek az osztályteremben
Láncos Viktória: Egyszerű kísérletek óvodásoknak és óvodapedagógusoknak
Várkonyi Zsófia – Kazinczi Gréta Katalin – Ágasvári Dorina: Környezetünk élővilága füzetek: lágyszárú növények, cserjék, madarak

A természettudományos tárgyak tanulásának segítése, a megismerési képességek fejlesztése céljából újabb jó gyakorlatok születtek egy további kurzus keretében. A kurzus munkáját kísérő oktató: Dr. Bárdi Árpád, hallgatói pedig a 3M: Műhelymunka – Megfigyelés és Mérés. Egy tantárgypedagógia kurzus keretén belül született innovatív módszertani segédanyagok bemutatása címmel foglalták össze főbb eredményeiket a Tehetség – Hit – Identitás konferencián:
Kamenik Klaudia: „Idő urai Napirend modul”
Sulyok-Rozgonyi Emőke – Tácsik Luca Réka: „Nyomozós” játék az emberi élet szakaszainak méréséhez
Dr. Holló Dóra – Solti Kata – Vizy Gedeon: „Fantasztikus Fajzatok” programfüzet

Tehetségműhelyeink körében további kurzus is segítséget nyújtott abban, hogy gazdagíthassuk a természet megismertetését a gyermekekkel a leendő pedagógusi gyakorlatban. A munkát kísérő oktatók: Dr. Horváth Alice, Dr. Gombos Norbert, Kovács-Veréb Lilla, Fehér Ágota. A kurzus kiemelten a matematika, főként a mérések területének bevonásán keresztül nyújtott elméleti ismereteket és tudatosított gyakorlati tapasztalásokat. A terület gazdagításához kapcsolódóan pedagógiai és pszichológiai mérések lehetőségei ugyancsak feldolgozásra kerültek. A kurzus főbb eredményei a Tantárgyi integráció a természettudományos oktatásban címmel kerültek bemutatásra. A műhely munkájában résztvevő hallgatók és témáik:
Nagy Attila: Matematika és környezetismeret tantárgyi koncentrációja a mérés témakörében
Fukk Anna – Ballai Míra: Gyakorlati mérések felhasználása a tehetséggondozásban
Fukk Anna: Mérés-értékelés az iskolában

A Tehetségműhelyek hallgatói értékes kutató- és alkotómunkájuk által a saját elmélyült témafeldolgozásaikon túl közvetlenül a pedagógiai gyakorlat gazdagításában is fontos eredményt értek el: kutatási eredményeik és a létrehozott módszertani segédanyagok hasznos segítséget jelentenek a teremtéstörténet feldolgozásához, a természet megismertetéséhez kapcsolódóan mind leendő hittanoktatóként, mind óvodapedagógusként és tanítóként egyaránt. Tevékenységeik hallgatói közösségük számára egyúttal olyan értékeket erősítettek meg, amelyet csak közös átgondolkodásukkal, tapasztalataik és ötleteik megosztásával élhettek át, gyarapíthattak, s válhat mindez reményeink szerint későbbi hivatásuk során részévé saját tehetséggondozó munkájuknak is.

Fehér Ágota

 

 

A rendezvény a Nemzeti Tehetség Program támogatásával,
az NTP-FKT-20-0014 azonosítószámú,
Tehetségműhelyek a KRE-TFK-n című pályázathoz kapcsolódóan valósul meg.

 

 

A konferencia beszámolója megtekinthető ide kattintva.
A Tehetségműhelyek beszámolója megtekinthető ide kattintva.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont