Művészetek és nyelvek találkozása

A pályázat célja a Pedagógiai Kar tudományos eredményeinek, értékőrző, értékteremtő hagyományai láthatóságának növelése az alább bemutatott tematikus csomópontokhoz kapcsolódó publikációkkal, konferenciákkal és egyéb tehetséggondozó, tehetségfejlesztő rendezvényekkel.

A 2022-ben Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulóját, valamint a 2023-ban Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját köszöntő jubileumok jó alkalmat szolgáltatnak arra, hogy a két szerzőt oktatási profilunkba illeszkedően vizsgáljuk úgy a gyermekirodalom szempontjából, mint a nyelvészeti kutatások, valamint az alkotóművészetek komplexitása aspektusából, előtérbe helyezve a komplex, összművészeti és tudományos megközelítést, kiemelt figyelmet fordítva a keresztény értékek közvetítésére. Fontos célkitűzés anyanyelvi kultúránk középpontba állítása is, hiszen Petőfi életpályája összefonódik mindazzal, amit az anyanyelvi kultúra és a modern nemzet megszületése sűrít magába. Hallgatóink körében a tehetséggondozás szándékával, Petőfi aktualitását hangsúlyozva esszéíró versenyt hirdetünk.

Az értékőrzés, értékközvetítés szándékával folytatjuk Benedek Elek munkásságának a feltárását, megerősítve és tovább építve a Benedek családdal már kialakított kapcsolatokat. Ennek jegyében rendezzük meg 2023 őszén a Benedek Elek szakmai találkozót. Ezen alkotóművészeti területeket felölelő tudományos és kulturális program az irodalom, a báb és a drámapedagógia komplex módszereivel tiszteleg Benedek Elek költői, írói, publicista, kultúrpolitikai munkássága, valamint nyelvgondozási céljai előtt. A rendezvény módszertani kutatásának célja: mesefeldolgozások módszerei bábbal és drámával az óvodában és az iskolában.

A Benedek-életmű összefonódik a szeptember 30-án ünnepelt népmese napjával, amelyre szimpózium keretében szakmai előadásokkal hívjuk fel a figyelmet. Az előadásokból készült tanulmányok szakfolyóiratokban jelennek meg.

2023-ban és 2024-ben folytatjuk a nemzetközileg is elismert Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs versenyt, amelynek tudományos kereteit is hangsúlyozzuk szakmai előadásokkal és publikációkkal. A beküldött pályamunkákból kiadványt készítünk, tudományosan és módszertanilag is elemezve a legjobb alkotásokat.

A kutatásnak fontos része a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny adatainak feldolgozása. Célunk a nagy számban rendelkezésre álló adatok elemzése alapján szinkrón nyelvi jelenségek, illetve nyelvi kompetenciával összefüggő problémakörök feltárása, amelyeknek a bemutatásával hatékonyabbá tehetjük a nyelvelsajátítás folyamatát, az anyanyelv és az idegen nyelvek oktatását.

Megvalósítók: Nyelv, Irodalom és Kultúra Tanszék, Művészeti, Testnevelési és Életviteli Tanszék, illetve a tanszékekhez kapcsolódó Nyelv és digitális kompetenciák, valamint Gyermekkultúra kutatócsoportok.

 

Konferenciák, kiállítások

Az üveghegyen innen, az Óperenciás-tengeren túl… (2022. szeptember 29.)
A csillagokon túl – Gárdonyi más szemszögből (2022. október 26.)
Petőfi-mozaikok (2023. február 16.)
Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny (2023. június 3.)
Az üveghegyen innen, az Óperenciás-tengeren túl… II. (2023. október 25.)
Simonyi-induló (2023. november 28.)Kiadványok

Bárdos Dóra, Tóth Etelka (szerk.) (2023): Helyesírás és tehetséggondozás a digitális térben – XXVI. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar, Nagykőrös, online kiadás. https://doi.org/10.5281/zenodo.10467781

Szinger Veronika, Tóth Etelka (szerk.) (2023): Határok nélkül – Kányádi-metszetek. Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar, Nagykőrös, online kiadás. https://doi.org/10.5281/zenodo.10467855

Tóth Etelka, Kovács Tibor, Váradi Ferenc, Váradi-Kusztos Györgyi (szerk.) (2022): Szó – kép – ritmus. Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar, Nagykőrös. online kiadás. DOI 10.5281/zenodo.7669573

Tóth Etelka, Vallent Brigitta (szerk.) (2023): A csillagokon túl – Gárdonyi más szemszögből. Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar, Nagykőrös, online kiadás. https://doi.org/10.5281/zenodo.10467876

 

Kapcsolódó további publikációk

Csontos Tamás: Kétnyelvűség kisgyermekkorban. Magyar Református Nevelés, 2023/3. 99–109.

Fehét Éva: Az aranytulipánná változott királyfi – játékos mesélés az óvodában. Óvodai Nevelés, 2023/4. 29–30.

Fehér Éva: Az óvodai irodalmi nevelésben utat törő játékos mesélési forma. Magyar Református Nevelés, 2023/2. 5–15.

Fehér, Éva: The Evolving World of Storytelling in Pre-school Education. Eruditio–Educatio, 2023/2. 3–15.

Galuska László Pál: Benedek Elek mesenyelve. Magyar Református Nevelés, 2023/3. 124–129.

Neumayerné Streitman Krisztina: Coaching szemlélet és a tanulási motiváció – támogatás az autonóm és önszabályozó tanulói identitás megszületésében. Magyar Református Nevelés, 2023/3. 110–123.

Tóth Etelka – Galuska László: Hogyan lehet jelen Petőfi az óvodában? Óvodai Nevelés, 2023/4. 29–31.

Vallent Brigitta: De mi az a plajbász? Benedek Elek mesevilágának szókincséről – szókincsvizsgálat 4. osztályos tanulók körében. Magyar Református Nevelés, 2023/3. 130–140.

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont