Művészetek és nyelvek találkozása

A pályázat célja a Pedagógiai Kar tudományos eredményeinek, értékőrző, értékteremtő hagyományai láthatóságának növelése az alább bemutatott tematikus csomópontokhoz kapcsolódó publikációkkal, konferenciákkal és egyéb tehetséggondozó, tehetségfejlesztő rendezvényekkel.

A 2022-ben Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulóját, valamint a 2023-ban Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját köszöntő jubileumok jó alkalmat szolgáltatnak arra, hogy a két szerzőt oktatási profilunkba illeszkedően vizsgáljuk úgy a gyermekirodalom szempontjából, mint a nyelvészeti kutatások, valamint az alkotóművészetek komplexitása aspektusából, előtérbe helyezve a komplex, összművészeti és tudományos megközelítést, kiemelt figyelmet fordítva a keresztény értékek közvetítésére. Fontos célkitűzés anyanyelvi kultúránk középpontba állítása is, hiszen Petőfi életpályája összefonódik mindazzal, amit az anyanyelvi kultúra és a modern nemzet megszületése sűrít magába. Hallgatóink körében a tehetséggondozás szándékával, Petőfi aktualitását hangsúlyozva esszéíró versenyt hirdetünk.

Az értékőrzés, értékközvetítés szándékával folytatjuk Benedek Elek munkásságának a feltárását, megerősítve és tovább építve a Benedek családdal már kialakított kapcsolatokat. Ennek jegyében rendezzük meg 2023 őszén a Benedek Elek szakmai találkozót. Ezen alkotóművészeti területeket felölelő tudományos és kulturális program az irodalom, a báb és a drámapedagógia komplex módszereivel tiszteleg Benedek Elek költői, írói, publicista, kultúrpolitikai munkássága, valamint nyelvgondozási céljai előtt. A rendezvény módszertani kutatásának célja: mesefeldolgozások módszerei bábbal és drámával az óvodában és az iskolában.

A Benedek-életmű összefonódik a szeptember 30-án ünnepelt népmese napjával, amelyre szimpózium keretében szakmai előadásokkal hívjuk fel a figyelmet. Az előadásokból készült tanulmányok szakfolyóiratokban jelennek meg.

2023-ban és 2024-ben folytatjuk a nemzetközileg is elismert Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs versenyt, amelynek tudományos kereteit is hangsúlyozzuk szakmai előadásokkal és publikációkkal. A beküldött pályamunkákból kiadványt készítünk, tudományosan és módszertanilag is elemezve a legjobb alkotásokat.

A kutatásnak fontos része a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny adatainak feldolgozása. Célunk a nagy számban rendelkezésre álló adatok elemzése alapján szinkrón nyelvi jelenségek, illetve nyelvi kompetenciával összefüggő problémakörök feltárása, amelyeknek a bemutatásával hatékonyabbá tehetjük a nyelvelsajátítás folyamatát, az anyanyelv és az idegen nyelvek oktatását.

Megvalósítók: Nyelv, Irodalom és Kultúra Tanszék, Művészeti, Testnevelési és Életviteli Tanszék, illetve a tanszékekhez kapcsolódó Nyelv és digitális kompetenciák, valamint Gyermekkultúra kutatócsoportok.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont