Pedagógusok és közösségeik – a pedagógushivatás üzenetei határon innen és túl

A műsor vendégei: Gál József, Dr. Gombos Norbert, Dr. Szarka Júlia
Műsorvezető: Dr. Váradi-Kusztos Györgyi

Mitől más egy óvodapedagógus és egy tanító vagy tanár hivatáshoz való viszonya, elhivatottsága, kötődése? Ezt nemcsak a nevelő személyisége befolyásolja, hanem erkölcsi, anyagi megbecsülése is. A pályaszocializáció és a pályahűség nem kis mértékben függ ezektől a tényezőktől. Ehhez kapcsolódik a társadalom jelenlegi meglehetősen negatív képe is a pedagógusokról, a pedagógiai pályáról, ami csökkenti az érdeklődést, és negatívan befolyásolja a pályán maradást. A határon túli pedagógus kollégákra ezen felül még az értékmegőrzés, értékteremtés fokozott kötelessége is hárul. A társadalmi megbecsülés és a javadalmazás ugyan kedvezőbb ott, viszont ehhez nagyobb elvárások és az eszköztelenség érzése társul. A pedagógustársadalom ráadásul heterogén mind végzettség, mind feladatkörök szempontjából. Ez még jobban megnehezíti a kívülállók megfelelő pedagógusvíziójának kialakítását. A pedagógusok önmagukról alkotott képét negatívan befolyásolják ezek a típusú társadalmi reakciók, továbbá a média értékelése. Mikor kezdődtek a problémák, a visszásságok? Milyen félreértések vannak a pedagógusokkal kapcsolatban a közvéleményben? Hogyan lehetne a pedagógustársadalom önbecsülését, a pályán maradás esélyeit növelni? A beszélgetés nem vállalkozik a kérdések végleges megoldására, de igyekszik alaposan áttekinteni a fölvetett problémákat.

 


Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Károli Podcast

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont