Nyelv és digitális kompetenciák kutatóműhely

A kutatások célja a kulturális értékeink, így az anyanyelv értékeinek őrzése, a tehetséggondozás, a nyelv és a digitális világ kapcsolatának vizsgálata,  a digitális írástudás fejlesztési lehetőségeinek keresése.

Intézményközi együttműködésben folyó kutatások:

1. Erasmus 203-as Translanguaging for Equal Opportinities: Speaking Romani at School projekt [lezárult]
Résztvevők:
Dr. Bárdi Árpád főiskolai docens
Dr. Köves Gabriella főiskolai tanár

2. Református tananyagfejlesztés [lezárult]
Résztvevők:
• Dr. Bárdi Árpád, főiskolai docens
• Dr. Pompor Zoltán, megbízott oktató, Református Tananyagfejlesztési Csoport vezetője
• Dr. Szontagh Pál Iván főiskolai docens, az RPI igazgatója

3. NyelvEsély: Nyelvileg tudatos iskola, kétnyelvű siketoktatás és a nyelv által kiaknázható tudás innovatív módszereinek, eszközeinek fejlesztése (SZ-007/2016) [lezárult]
Résztvevő:
Dr. Tóth Etelka főiskolai tanár

4. Akadálymentesített infokommunikációs szolgáltató platform fejlesztése, hallás- és látássérült személyek számára (EFOP-1.1.5-17-2017-00006) [lezárult]
Résztvevő:
Dr. Tóth Etelka főiskolai tanár

Kiadványok
Szó – kép – ritmus tanulmánykötet [előkészületben]
A kötet fő tematikája a művészetek és a tudományterületek közös nyelvének megmutatása interdiszciplináris és módszertani megközelítésben. 38 szerző vizsgálja tanulmányaiban a vizualitás, a textualitás és a vokalitás közös találkozási pontjait. A különböző kifejezésmódok kapcsolatainak feltárása révén azt keresik, hogy e területek miként szolgálják az értelmezést, a befogadást, az ismeretszerzést, az alkotást.

Olvasástanítás fonomimikával (komplex elvű fonomimika)
A könyv egy 70 évvel ezelőtt politikai okokból megszüntetett, de előtte évtizedekig hatékony, motiváló és kedvelt olvasás-írástanítási módszert mutat be. Az elv ugyanaz, mint Kodály Zoltán szolmizáció kézjelei: a hang/betűt jelképező gesztus (fonomimika) mozdulata a gyermekeknek örömet okoz, gyorsabbá teszi a rögzítést, a differenciálást és az összeolvasást.
Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit: Olvasástanítás fonomimikával (komplex elvű fonomimika). Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2019. ISBN 978 615 5946 18 9
A kötet recenziója elérhető: itt.

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny
A verseny az 1996/97. tanévben indult útjára. Meghirdetője és főszervezője 2019-ig a Magyar Nyelvtudományi Társaság és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének Mai Magyar Nyelvi Tanszéke. Szervezését – partneri együttműködésben a Magyar Nyelvtudományi Társasággal, valamint a határon túli szervezők szakmai támogatásával – a 2020/21. tanévtől kezdődően vette át a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara (2021. július 31-ig: Tanítóképző Főiskolai Kar). Érték és megtiszteltetés a Pedagógiai Kar számára egy több mint két évtizedes múlttal rendelkező verseny gondozása, amely egyúttal a Károli Gáspár Református Egyetem kapcsolati hálóját is bővíti a Kárpát-medencében. A kar munkatársai, a kutatócsoport tagjai, a hagyományok megőrzésével és újak teremtésével folytatják elődeik munkáját. A három fordulóban zajló versenyen a Magyarországon, illetve a határon túli magyarlakta területeken élő, 5–8. évfolyamos általános iskolai és középiskolai tanulók vesznek részt évről évre több tízezres létszámban. A verseny célja: az anyanyelv értékeinek megőrzése, az anyanyelv iránti szeretet erősítése, az igényes nyelvhasználat, a helyesírási készség, illetve problémaérzékenység fejlesztése, a tehetséggondozás, a tehetséges tanulók és a felkészítő pedagógusok közötti Kárpát-medencei kapcsolatok erősítése. 2020-tól a főszervezők kiemelt célkitűzésként tekintenek a digitális kultúra, a digitális írástudás fejlesztésére. Ennek érdekében a teljes versenyfolyamat az általuk kifejlesztett digitális platformokon zajlik. A digitális versenyfelület kiépítése a tartalmi fejlesztésen túl olyan fokú innováció, amely hazai és nemzetközi mértékben is modellértékű fejlesztésnek minősül. A verseny nyelvi adatai adatbázisba kerülnek, és ilyen módon további nyelvhasználati és szakmódszertani kutatások alapjául szolgálnak.
A verseny honlapja: https://simonyi.kre.hu/

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont