A Pedagógiai Kar 2. alkalommal is megrendezte Tehetség – Hit – Identitás konferenciáját

A 2021-ben megkezdett hagyomány alapján a Pedagógiai Kar ismét együtt gondolkodásra hívta és várta a tehetséggondozás elméleti és gyakorlati szakembereit: 2022. május 26-án 2. alkalommal megrendezésre került a Tehetség – Hit – Identitás konferencia (https://pk.kre.hu/index.php/esemenyek/tehetseg-hit-identitas-konferencia). A Kar a tehetség fogalomkörének sokrétűségére is építve azzal a céllal hirdette meg rendezvényét, hogy a tehetséggondozás témájához kapcsolódó elméleti kutatások, jó gyakorlatok bemutatásán túl kiemelten is megvizsgálja a hit szerepét a képességek kibontakoztatásának folyamatában.

A konferenciára előadással érkeztek a felsőoktatás erdélyi és magyarországi szakemberein túl a köznevelés intézményrendszerében oktató kollégák, valamint azok a pedagógushallgatók is, akik részt vettek a Nemzeti Tehetség Program támogatásával megvalósuló NTP-INNOV-22-0218 azonosítószámú, A teremtett világ felfedezése című kari tehetséggondozó programsorozatban, egyéni kutatásaikkal is gazdagítva a rendezvény szakmai tartalmát.

A konferencia szervezői bíznak abban, hogy a megosztott gondolatok segítségül szolgálnak a tehetséggondozás gyakorlatában, egyúttal olyan további kutatási irányokat hordoznak, amelyek a jövő tehetségeinek kibontakoztatását is gazdagíthatják.

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont