Hittanoktatók önkéntes bekapcsolódási lehetősége a pedagógusok minősítési rendszerébe

Tisztelt Hittanoktatók!
A 2021. december 27-én megjelent vonatkozó kormányrendelet-módosítás alapján lehetséges a hittanoktatók önkéntes bekapcsolódása a pedagógusok minősítési rendszerébe.


2022. január 1-jétől a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 1. § (2a) bekezdésének d) pontja teszi lehetővé az önkéntes minősítésre történő jelentkezést.

Három feltételnek mindenképpen meg kell felelnie a jelentkezőnek:

  • a képesítési követelményeknek, melyet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 32. § (1) bekezdés h) pontja tartalmaz;
  • legalább 10 tanórai foglalkozást kell tartania (amit az állami iskola igazgatója igazol);
  • szakmai gyakorlatának időtartama pedig eléri a minősítésre történő jelentkezés feltételeként meghatározott időtartamot: P1 minősítő vizsgára jelentkezés esetén 2 év (osztatlan tanárképzésben történt részvétel esetén 1 év), P2 minősítő eljárás esetén 8 év (osztatlan tanárképzésben történt részvétel esetén 7 év). A szakmai gyakorlat beszámításának részleteit a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 6-6A. §-a tartalmazza.

 

A pedagógus minősítésre történő jelentkezés határideje minden évben március 31. A jelentkezés feltételeiről és módjáról később tájékoztatást ad Magyarországi Református Egyház Zsinati Oktatási Irodája.

 Forrás: MRE Zsinati Oktatási Iroda

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont