Tehetség - Hit - Identitás konferencia-programja

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara szeretettel hívja és várja a tehetséggondozás területén elkötelezett kutatókat és gyakorlati szakembereket "Tehetség – Hit – Identitás" címmel, hagyományteremtő szándékkal szervezett első konferenciájára 2021. május 13-án csütörtökön, „Krisztus mennybemenetelének” ünnepén.

A konferenciát a járványügyi helyzetre tekintettel online formában rendezzük meg a Microsoft Teams-alkalmazás segítségével.

A konferencia programja:

Megnyitó és plenáris szekció – [Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz]
Moderátor: Fehér Ágota (KRE TFK)

12.00: Megnyitó: Prof. Dr. Pap Ferenc, a KRE TFK dékánja
Tájékoztatás a konferencia programjáról

12.15–12.45: Prof. Dr. Karasszon István (KRE HTK): Talentum – tehetséggondozás és etika a Biblia tükrében
12.45–13.15: Dr. Kádár Péter – Sümegi Péterné (Pécsi Református Kollégium): Tehetség: ajándék a szolgálatra – Tehetségsegítés a Pécsi Református Kollégiumban
13.15–13.45: Fuszek Csilla (Budapesti Európai Tehetségközpont – Európai Tehetségsegítő Hálózat): Spiritualitás – valóban létező tehetségterület?

 

Szekciók:

I. szekció – [Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz]
Moderátor: Lehoczky Mária Magdolna (KRE TFK)

14.00–14.20: Dr. Mészáros László (KRE TFK): A tehetség gondozásának teológiai és pedagógiai gyökerei az ókeresztyén korban
14.20–14.40: Dr. Csízy Katalin (KRE BTK): Iulianus császár oktatáspolitikája
14.40–15.00: Dr. Gróz Andrea (SZE AK): Egy sajátos tehetség-felismerési koncepció a 20. század elejéről
15.00–15.20: Lehoczky Mária Magdolna (KRE TFK): Vezérfény a gyermek lelke előtt

15.40–16.00: Dr. Szőke-Milinte Enikő (PPKE VJK): Az alkotás mint pedagógiai alapelv a 21. században
16.20–16.40: Dr. Dergez-Rippl Dóra (PTE): „Hívjuk vagy sem, Isten jelen lesz” – A művészi élmény valláserkölcsi evidenciájának neveléselméleti jelentősége
16.40–17.00: Dr. Vörös Klára (MATE Kaposvári Campus): A hit és a tehetség az istenvágy erős kötelékei
17.00–17.20: Fancsal Kinga Ibolya (Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola): József, Jákob fia „régen” és „ma”

17.40–18.00: Dr. Duró Zsuzsa (KRE TFK): Képesség- és tehetségfejlesztés fekete-fehérben – Az óvodai és iskolai sakkoktatás pedagógiai és pszichológiai hatásai
18.00–18.20: Farkas Dóra – Geiling Borbála (KRE BTK hallgatói): Táboroztatás a tehetségsegítés szolgálatában – A mentori szerep mentális egészségre gyakorolt hatása a Bárka Táborban
18.20–18.40: Cseke-Marosi Eszter (Napra-Forgó Hagyománypedagógiai Műhely): A tehetségsegítés lehetőségei az óvodai hagyományátadásban
18.40–19.00: Dr. Ozsváth Gábor Dániel (KRE TFK): Identitás és népi örökség

II. szekció – [Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz]
Moderátor: Kovács-Veréb Lilla (KRE TFK)

14.00–14.20: Papp Kata (KRE TFK hallgatója): A tehetség kibontakozása az anamnézis tükrében
14.20–14.40: Bényei Erzsébet (Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda – KRE ÁJK hallgatója): Tehetséggondozás az óvodában – lehetőségek és korlátok
14.40–15.00: Molnár Márta – Juhászné Bóka Szilvia (Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola): Nyelvi készségek és komplex személyiségfejlesztés a tehetséggondozás jegyében
15.00–15.20: Gombkötőné Lombár Izabella (Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium, Budapest): „Őrzői vagyunk” Kiemelkedő képességek és/vagy könnyedség – A tehetség kétféle megközelítése a francia mint második idegen nyelv tanításában

15.40–16.00: Kovács-Veréb Lilla (KRE TFK): Kutató gyerekek tudományos konferenciája (KGYTK) – Zsolnai József tudománypedagógiai programja
16.20–16.40: Dr. Ács Marianna (PTE BTK): Tehetséggondozás a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárában
16.40–17.00: Dr. Zalay Szabolcs (Pécsi Leőwey Klára Gimnázium): Tehetséggondozás egy holisztikus iskolarendszerben
17.00–17.20: Dr. Dósa Zoltán (BBTE Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozata): Tehetség és megtévesztés – Az erény árnyoldalai

17.40–18.00: Szűcs Boglárka (KRE ETKI Teremtésvédelmi Műhely): A COVID 19 pandémia oktatási rendszerekre vonatkozó hatásai és tanulságai a tehetséggondozás tükrében
18.00–18.20: Dr. Bárdos Dóra (Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium): Digitális identitás kialakítása az online oktatás során és szerepe a tehetségsegítés folyamatában
18.20–18.40: Dr. Tolnai Ágnes (KRE TFK): Minőségbiztosítási kérdések a tehetséggondozásban
18.40–19.00: Dobszay Ambrus – Dr. Mészáros Lukács (Ferences Ösztöndíj Alapítvány): A Ferences Ösztöndíjprogram bemutatása

III. szekció – [Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz]
Moderátor: Fehér Ágota (KRE TFK)

14.00–14.20: Ne etesd a vízimadarakat! Meseíró és -illusztráló pályázat eredményhirdetés

A zsűri képviseletében eredményt hirdet:
Dr. Tóth Etelka, a KRE TFK Nyelv, Irodalom és Kultúra Tanszékének tanszékvezetője, dékánhelyettes
és Dr. Somodi Ildikó, a KRE TFK Művészeti, Testnevelési és Életviteli Tanszékének tanszékvezetője

14.20–19.00: A KRE TFK Tehetségműhelyeinek beszámolói:
14.20–14.40: A Teremtés harmóniája képekben
14.40–16.40: Természettudományi tehetségműhely
16.40–18.00: 3M: Műhelymunka – Megfigyelés és Mérés. Egy tantárgypedagógia kurzus keretén belül született innovatív módszertani segédanyagok bemutatása
18.00–19.00: Tantárgyi integráció a természettudományos oktatásban

 

A rendezvény a Nemzeti Tehetség Program támogatásával,
az NTP-FKT-20-0014 azonosítószámú,
Tehetségműhelyek a KRE-TFK-n című pályázathoz kapcsolódóan valósul meg.

 

 

A konferencia felhívás megtekinthető ide kattintva.
A program teljes leírása megtekinthető ide kattintva.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont