Állami kitüntetések nemzeti ünnepünk alkalmából

Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából, a miniszterelnök előterjesztésére kitüntetéseket adományozott. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a kitüntetettek között a Károli Gáspár Református Egyetem több oktatója is szerepel.

(A koronavírus-járvány miatt elmaradtak a március 15-i helyszíni ünnepségek, a kitüntetések átadására később kerül sor. A díjazottak névsorát a Magyar Közlönyben hozták nyilvánosságra.)

A Károli Gáspár Református Egyetem közössége nevében tisztelettel gratulálunk a Magyarországi Református Egyház Zsinata volt Lelkészi Elnökének, Prof. Dr. Bogárdi Szabó Istvánnak, a Magyarországi Református Egyház Zsinata volt Világi Elnökének, Dr. Huszár Pálnak, valamint Intézményünk kitüntetettjeinek:

Kossuth-díjban részesült:
Dr. Lovász Irén népdalénekes, néprajzkutató, érdemes művész, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézetének egyetemi docense a Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, a népművészet identitásmegőrző szerepe mellett a népdaléneklés lélekgyógyító és közösségformáló erejét is elhivatottan hirdető, kiemelkedő előadóművészi, kutatói és pedagógiai életműve elismeréseként.

Széchenyi-díjban részesült:
Prof. Dr. Szakály Sándor történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Új- és Jelenkori Történeti Tanszékének egyetemi tanára a Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a történettudomány területén végzett több évtizedes, kiemelkedő jelentőségű kutatói munkája, különösen hazánk 1919 és 1945 közötti történelmi eseményeinek, illetve a korszak politika- és sporttörténetének kutatásában elért eredményei elismeréseként.

MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetésben részesült:
Prof. Dr. Bogárdi Szabó István Széchenyi-díjas teológus, a Dunamelléki Református Egyházkerület volt püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt lelkészi elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Rendszeres Teológiai és Ökumenikai Tanszékének egyetemi tanára a magyar állam és az egyház közötti párbeszéd elmélyítésében, illetve a református egyház elesettekhez és kiszolgáltatottakhoz forduló, a közjó érdekében végzett szolgálatainak kiszélesítésében vállalt szerepe, valamint teológiatörténeti jelentőségű tudományos és szaklektori munkája, továbbá a jövő lelkészeinek felkészítését segítő oktatói tevékenysége elismeréseként.

MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott:
Dr. Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt világi elnöke, a Dunántúli Református Egyházkerület volt főgondnoka a magyar református közösségeket sokoldalúan szolgáló egyházi közéleti, oktatói és publikációs tevékenysége, valamint a Kárpát-medencei magyarság hitének és identitásának megerősítésében vállalt szerepe elismeréseként.

MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült:
- Prof. Dr. Németh Dávid, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára több évtizedes lelkipásztori szolgálata, a jövő lelkészeinek felkészülését segítő oktatói és kiemelkedő tudományos munkája, valamint a Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Intézet létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként.

- Prof. Dr. Stipta István Mihály jogász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékének egyetemi tanára a magyar, valamint az egyetemes állam- és jogtörténet kutatása területén folytatott több évtizedes, kiemelkedő tudományos, illetve oktatói munkája elismeréseként

- Dr. Velkey György János, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem Szociális és Egészségtudományi Karának gyakorlati tanára elhivatott gyógyító-, illetve kórházvezetői munkája, valamint a Kárpát-medencében élő magyar gyermekgyógyászok közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként.

MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült:
- Dr. Bognár Zalán történész, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére a XX. századi politika-, had- és társadalomtörténet területén folytatott tudományos tevékenysége, különösen a II. világháborús magyar hadifoglyok, valamint a málenkij robotra, illetve a Gulagra hurcoltak történetének kutatásában elért eredményei elismeréseként.

- Dr. Szuchy Róbert jogász, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettese, a Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék tanszékvezető-helyettese, habilitált egyetemi docens részére a jogtudomány területén folytatott kutatói és oktatói munkája, valamint magas színvonalú ügyvédi tevékenysége elismeréseként.

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetésben részesült:
dr. Szabó Attiláné dr. Erdélyi Erzsébet, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Karának óraadó tanára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének nyugalmazott főiskolai docense a nyelvészet, a helytörténet és a néprajz területén folytatott több évtizedes, szerteágazó kutatói-oktatói munkája, valamint ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként.

A Károli Gáspár Református Egyetem oktatóinak, dolgozóinak, hallgatóinak nevében tisztelettel köszöntöm a kitüntetésben részesített oktatóinkat és őszinte örömmel gratulálok a kitüntetéseikhez. Életükre, munkájukra, mindennapjaikra Isten gazdag áldását kérem.

Maradjanak velünk és gazdagítsák az Egyetem Közösségét!

Dr. habil. Czine Ágnes
Rektori Feladatokkal Megbízott Rektorhelyettes

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont