Folytatódik a Klebelsberg Ösztöndíj Program

Idén már a tanító alapképzési szakon tanulók is pályázhatnak.

A Klebelsberg Központ 2020. október 1-től várja az osztatlan tanárképzésben, gyógypedagógia, illetve tanító alapképzési szakon tanuló hallgatók jelentkezését a Klebelsberg Ösztöndíj Programba (KKÖP). A Program célja, hogy a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók a végzettségüket igazoló oklevél megszerzése után a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézményekben helyezkedjenek el, amelyért jelentős mértékű ösztöndíjat kapnak tanulmányaik ideje alatt.
Az ösztöndíjat a hallgatói jogviszony ideje alatt kaphatják a támogatottak, akiknek vállalniuk kell, hogy az általuk megjelölt három megye valamelyikében, legalább az ösztöndíj folyósítási idejével megegyező ideig egy tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben fognak tanítani. Az ösztöndíj félévenkénti összege 125.000, 250.000 vagy 375.000 forint lehet a tanulmányi eredményektől függően.

Kik jelentkezhetnek?
A Központ várja mindazon hallgatók jelentkezését, akik a pályázat benyújtásának időpontjában a felsőoktatásban osztatlan tanárképzésben, gyógypedagógia, továbbá tanító alapképzési szakon nyertek felvételt, illetve a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytatnak.

A pályázatot elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani. A pályázat elektronikus beadásához a KRÉTA felülete áll rendelkezésre: http://osztondij.e-kreta.hu.

A pályázat benyújtási határideje 2020. október 22. éjfél.

A pályázatok értékelése és elbírálása 2020 novemberében történik.
A pályázatról bővebb információ a Klebelsberg Központ honlapján található, a https://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij címen.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont