Közlemény a rektorválasztásról

 KÖZLEMÉNY

Rektorjelöltet választott a Szenátus
Budapest, 2011. május 25.

A 2011. május hó 2. napján megjelent Oktatási és Kulturális Közlöny III. évfolyam 9. számában a Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban KRE) Fenntartójának nevében – a Szenátus felkérése alapján – eljárva a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a Felsőoktatásról szóló többször módosított 2005. évi CXXXIX. Törvény 96§ (6) bekezdése, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Rendjében és Foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltak alapján pályázatot hirdetett a rektori megbízatás ellátásra.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Prof. Dr. Balla Péter által benyújtott pályázatot Egyetemünk rektori pályázatokat minősítő bizottsága 2011. május hó 23. napján megtartott ülésén egyhangúlag támogatta. A Szenátus a mai napon 23 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott 94/2011. (V.25.) számú határozatában megválasztotta Prof. Dr. Balla Pétert a KRE rektorjelöltjének.


dr. Bohátka Gergely s.k.
Főtitkár


Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont