Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2020/2021-es tanévre szóló pályázati kiírása elérhető az Egyetem honlapján a Hallgatóinknak/KRE Ösztöndíj Program menü 7. pontjában.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a Károli Gáspár Református Egyetem azon hallgatói pályázhatnak, akik:
· adott vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és ebben a két félévben legalább 55 kreditet megszereztek,
· az alábbi felsorolt képzéseink valamelyikén állam által támogatott (államilag támogatott, állami ösztöndíjas) vagy költségtérítéses (önköltséges) finanszírozási formában vesznek részt:
o teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben,
o teljes idejű(nappali munkarendű) mesterképzésben
o teljes idejű (nappali munkarendű) osztatlan képzésben.

A hallgatók a pályázataikat a kari Dékáni Hivatal részére elektronikus úton, a Dékáni Hivatal e-mail címére küldve nyújthatják be 2020. július 9. (szerda) 14.00 óráig.

Képzési Igazgatóság

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont