Hallgatói beszámolók

"Rajzos dalolás - versrajz-dalok lélektől lélekig", és "Rajzos dalolók - Rajzolj szabadon és figyeld a világot!"

RAJZOS DALOLÁS - versrajz-dalok lélektől lélekig

Károli Gáspár Református Egyetemen dr. Bárdi Árpád ,,Külső világ tevékeny megismerése” című kurzusának egy rendhagyó óráján vettünk részt 2020. február 21-én.

Az előadás keretén belül a külső világ tevékeny megismerésének egy módszertanilag új formájával ismerkedhettünk meg, az óvodás- és iskoláskorú gyermekeknek szóló rajzos dalolással. Ez a többféle tevékenységet ötvöző különleges program Gáspár Tamás muzsikusi vénával megáldott pedagógus és Katona Bori mozgásfejlesztő pedagógus nevéhez köthető, akik élő előadásban interpretálták a módszer lényegét.

A módszer célja nem a rajzolás vagy az éneklés oktatása. A rajz és a dal csupán eszköz. Ezeket a versrajz-dalokat úgy használják, mint egy varázspálcát, mely segít elvezetni, bevezetni vagy éppen visszavezetni a játékos ember világába. Abba a világba, ami a gyermekek igazi otthona, és ahol a felnőttek is visszatalálhatnak rég elfeledett gyermeki énjükhöz, ahol újra meglelhetik igazi gyermeki önmagukat.

A dalok során megszülető szabad asszociációs rajzok az ember képzelőerejét, fantáziavilágát lendítik mozgásba és a nézőpontváltás képességének fejlesztése mellett az egészséges önbizalom kialakítását is elősegítik. Ehhez az szükséges, hogy merjünk bármit rajzolni és a rajzba azt bele látni, amit csak szeretnénk, amit gondolunk. Bori és Tamás elmondása szerint a szabadon szárnyaló fantáziájú kicsik még képesek bármibe bele látnak bármit, szabad asszociációs képességeik nem ütköznek akadályba. Ám ez a csodálatos képzelőerő az életkor előrehaladtával egyre inkább lekorlátozódik. Ezek a gátak az iskolás korba éréssel, az iskolába lépéssel kezdenek kiépülni. A nagyobbaknak sokkal több idő szükséges ahhoz, hogy egy dologba akár több mindent is bele tudjanak képzelni.

A dalos rajzolás célja az önbizalom növelése, a rajzolás és éneklés formájában történő megnyilvánulás szorongásának csökkentése azáltal, hogy nem az aranymetszés szabályaira összpontosítunk és nem a tökéletesség elérése a cél. Sokkal fontosabb, hogy mindenki higgyen magában és élvezetből, szabadon rajzoljon, énekeljen.

Erre íródott egy remek dalos játék is az alábbi ösztönző szöveggel: „…nem baj, ha a fül máshol nő ki néha, nem baj, ha az orr dundi sárgarépa. Rajzolj szabadon, de figyeld a világot, két kezedben megjelenik, amilyennek látod…”.

Előadásuk során egy képzeletbeli kirándulásra invitálták a hallgatóságot a „Jön a kocsi, most érkeztünk…” dalukkal. „Utunk” során megérkeztünk egy mezőre, ahol találkoztunk a „repülő gombával”, aki a dal végére a papíron nem volt más, mint egy katicabogár. Ez a katicás dalos rajzos játék egy remek példa volt, arra hogyan tehetjük komplexé a tevékenységeket. A dalban megjelenő környezeti nevelés összekapcsolódhat egy mozgásos játékkal (pl.: a gyerekek katicabogárként repkedhetnek a teremben) és közben nemcsak a mozgást, hanem a matematikai gondolkodást is fejleszthetjük (pl.: katicabogár pöttyeinek megszámlálásával) általa.

Különleges kulcsos dalukkal az érzelmi alapú tanítás jelentőségére hívták fel a figyelmet. Hiszen amíg a gyermekek lelkéig nem sikerül eljutnunk, addig nem beszélhetünk tanításról vagy nevelésről, hiszen ennek az alapja a kötődés kialakítása. Módszerük lényege a tevékenységen belüli komplexitás megvalósítása, mely a különböző intelligenciák (érzelmi, zenei, téri, vizuális intelligencia) együttes fejlesztését szolgálja.

Tamás és Bori foglalkozásának legnagyobb erénye, hogy végtelenül egyszerű és mindenki számára elérhető eszközökhöz nyúlva érnek el csodálatos és hihetetlenül értékes eredményeket. Mindenkit arra ösztönöznek, hogy bátran rajzoljon és énekeljen, hiszen a varázslatos dolgok így születnek, és ezzel a varázslattal bárki a csoda részesévé válhat, ami mindannyiunk számára csak jót hozhat.

Szatmári Sára
KRE TFK
óvodapedagógus szak
II. évfolyam levelező tagozat

 


A bemutatott pedagógiai módszerről további információ nyerhető a rajzosdalolas.hu oldalon. 


 

 

Rajzos dalolók - Katona Bori és Gáspár Tamás

Rajzolj szabadon és figyeld a világot!

 

Játszunk közösen. Felrajzol Bori a fehér táblára egy „kockát” (ahogy a kisebb óvodások hívják a négyzetet), majd kettőt, hármat, és így tovább. Alakul valami, de vajon mi lesz ebből? A gyerekek fantáziája határtalan és a legőszintébb korukat élik: dominó, épület, leporelló, Biblia, hernyó, létra, betű…sorolják. Majd gitárkíséret mellett elhangzik egy dal, ahogyan a kockákból autó lesz. Csodálat és meglepetés, leesett állak, majd mindenki mosolyog. Az alaphangulatot máris sikerült megteremetniük. Hogy tovább fokozzák, mit kérnek? Nem mást, minthogy mindenki tegye fel a varázsszemüvegét. No és most mit láttok? – hangzik a kérdés. És a gyermekek fantáziája szárnyal tovább. Majd Cerka Terka tovább folytatja, újabb dal következik és egymás után csendülnek fel a további ámulatba ejtő versrajzdalok.

Miért is jó ez? Komplexen hat a gyermekekre. Fejleszti a képzelőerejüket, koncentrációjukat, szárnyalhat a fantáziájuk, asszociációkban segít. Minél idősebbek lesznek, annál kevésbé használják a csodavilágot, de ezekkel a dalokkal a nagyobbak is elrepíthetők varázsföldre. Az előadók spontán mesét használnak, melyben egy ceruza a főszereplő, Cerka Terka, aki szomorú valamiért. A gyerekeknek nem kell sok idő, máris kérdezik őt, hogy miért bánatos. „Mert nem tudom kivetíteni, amit elképzelek…” – tudják meg. Így indul tehát a versrajzdalok sorozata.

Átvezető menetdal, egy talán mindenki számára ismert ének, a Jön a kocsi most érkeztünk… közös éneklése, miközben különböző mozdulatokat kell végezniük a gyerekeknek. Taps, térdütés, ujjdob, dobogás, keresztmozgások stb. mind, mind pontosan kitalálva, hogy mit, mikor és miért. Az intelligencia-, gondolkodás- és figyelemfejlesztés, testséma tudat erősítése céljából.

Ahogyan ők tapasztalják, a legnagyobb probléma az önbizalomhiány, mind a gyerekekben, mind a pedagógusokban. Ezen próbálnak segíteni, átlendíteni a holtponton, hogy mindenki merjen rajzolni szabadon és azt élményként élje meg. Bármiből lehet bármi, csak bele kell látni és merni kell ceruzát ragadni.

A gyerekek átváltoznak katicákká, majd a program végén megkérik őket, hogy egy dal kísérete mellett rajzoljanak katicákat. Milyeneket fognak? Mint ő maguk. A gyermekek lelkéhez kell eljutni, hogy taníthassuk őket. Érzelmi alapon indul a kötődés, így a gyermekek érzelmeire, lelkére kell hatni. Mindezt fülbemászó, szép dallamokkal kísért rajzokkal teszik a Rajzos Dalolók.

Pár előadott versrajzdalt szeretnék részletesebben bemutatni, azokon keresztül érthetővé tenni, hogy miként is történik ez a varázslat.

A nagyot kacagó katica születése egy gombából, mely az erdő szélén nő. Rengeteg területen segíthet csak ez az egy dal. Pettyek számolásán túl, kinyújtott karokra „rakott” pettyek, melyekről megtudhatjuk a gyerekektől, hogy hol van a több és a kevesebb, mint a mérleg a több felé billenhet, a hátuk közepére tehetik a hetedik pettyet, ezzel keresztmozgást végezve. Kipróbálhatják, hogy egyáltalán repül-e ez a katica – járás, futás, pörgés, forgás, előre és hátra, hullámvonalban, cikkcakkban és így tovább. Több állomásos játékot játszhatnak (minden állomásra ki lehet találni valamilyen feladatot a gyermekeknek). Végül újra együtt énekelve lerajzolhatják a katicákat. Ekkor már nem a ceruzafogásra fognak koncentrálni, hanem élvezettel rajzolnak, elhiszik magukról, hogy képesek rá.

Mivel a katicák az erdőben koszosak lettek, átvezetésként egy ismert dal következik, Mit mos, mit mos, levél katicája. Itt a mosás mozdulatait gyakorolhatják, majd párt keresnek a dal végén, mely a rendkívül fontos fizikai kontaktust elégíti ki. 

Végül ki is kell teregetni a mosott ruhát, melyeket Pók Peti kifeszített hálójára tesznek. Itt Bori félig felrajzolt ruhadarabokkal indít, majd megkérdezi, hogy mit teregettem ki? A gyerekek találhatják ki, hogy a megkezdett rajzok vajon mik is lehetnek. Ismét a fantáziájukat kell használniuk. Évszakhoz illő ruhákat lehet összeszedni, párosítani, testrészeket tanítani, testsémát kialakítani, mozgást gyakoroltatni, például a fél lábon állást, mikor a képzeletbeli zoknit húzzák fel a gyerekek a lábukra.

Ének-zenei fejlesztésre egy harkályt hívnak segítségül és tá ti-ti helyett kopp-kipit használnak, mert az állatok hangja közelebb áll a gyermekekhez, szívesebben játszanak velük.

További matematikai fejlesztésre egy „ehető” versrazjdalt mutatnak be, melyben paradicsomból, paprikából, végül egerek születnek. Megszámlálhatják a gyerekek az egereket, mutathatják az ujjaikkal a számokat, téri tájékozódás fejlesztésére a különböző irányba néző egereket számlálhatják (van pár csak félig felrajzolt egér is, melyeket a gyerekek képzeletének kell kiegészítenie), méretük alapján is megkülönböztethetik őket. Majd jön egy macska és szétfutnak az egerek, ekkor újra kezdődhet a játék, hiszen kevesebb egér maradt a rajzon.

Ezt követően egy macskát ábrázoló, relaxáló ének alatt kérik, hogy a gyerekek simítsák végig az arcukat, épp, ahol az énekben hallják a testrészeket, nyújtózkodjanak, frissítőként a füleiket masszírozzák meg, látásjavítás céljából a szemük körüli csontot.  

Ez a mágikus világ fenntartja és fejleszti a gyerekekben a tágabb környezet iránti bizalmat, kedvezően befolyásolja a gyermekek személyiségfejlődését. Képesek lesznek belső képeket alkotni, megtanulják fantáziájukat teremtő módon használni: ismert elemekből új képi világot hoznak létre. Egymást kiegészítő és erősítő fejlesztésre is számos lehetőséget találhatunk a programban.

Az óvodás korú gyermekek számára a rajzolás játék. Nem csak a végeredmény a fontos, hanem a tevékenység, az alkotás közben átélt élmények, érzelmi hullámzások. A gyermekek számára a rajz valamilyen titok feltárulkozása, hiszen a rajzolásban nagyon sok az önkéntelen elem, nem lehet tudni, hogy mivé áll össze. Ebben a programban is a versrajzdalok ezt a fokozatosságot teszik a szavak és a ritmus ereje által különlegessé. Leginkább a találós kérdéshez hasonlítanak, ahol a be nem avatott befogadó számára a fokozatosan feltáruló „megoldás” kellemes feszültséggel jár.

Bori és Tamás lenyűgöző munkája során a dallamok által vezetett táncoló ceruzákkal a szíveket nyitják meg, hogy csodák születhessenek.

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont