Napi biztatás

Naponta frissülő tartalom

Június 11.

"Kiment a magvető vetni.." (Mt 13;1-9)

Ebben a példázatban a magvetés nem a mi feladatunk, azt elvégzi a mennyei magvető. Ő hinti a magot, szavának, akaratának, ígéjének magvait s nem foglalkozik a magvak sorsával. A mi dolgunk, lehetőségünk, felelősségünk, lesz-e s ha igen milyen termés. Milyen "talaj" vagyok s milyenné válhatok? Ez az én dolgom, lehetőségem, felelősségem.....

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Június 10.

"Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld belsejében három nap és három éjjel." (Mt 12;38-50)

Jézustól bizonyítékot kérnek a farizeusok: mutassa meg, hogy Ö az Isten Fia. Nem volt nekik elég a sok csoda, a hiteles tanítás. Jézus jelképesen Jónáshoz hasonlítja magát, s elmondja: halála és feltámadása a bizonyíték, mást ne várjanak. Aki hisz, az érzékenyen felfedezi az életében az Isten aktivitását. Aki nem, annak a feltámadás sem elég. Te várod a jeleket, vagy észleled az Urat?

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Június 09.

""...de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek" (mondja Jézus)" (Mt 12;31-37)

A Teremtőt pusztítónak, az életteljességet adót, rombolónak, a szeretet forrását gyűlöletnek beállítani az a bűn, amire nincs bocsánat. Az élet nem halál, a menny nem Föld, az irgalom nem irgalmatlanság. Aki ezt nem látja, vallja, nem érti vagy még rosszabb mindezt tudatosan hazudja, ferdíti el, megbocsáthatatlan bűnt követ el.A káromlás ellentéte, a magasztalás, dicsőítés, az imádat. Evvel élve bizonyságot teszünk, hogy Isten országa részesei vagyunk.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Június 08.

""Ha pedig én Isten Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétségtelenül elérkezett hozzátok az Isten országa" (mondja Jézus)" (Mt 12;22-30)

Ki az erősebb, ki a hatalmasabb, kié az uralom? A sötétség, a gonoszság erőié vagy Istené? Jézust a lehető leggonoszabbal vádolják; az ördögöt szolgálja. Szentháromság vasárnapja után, ebben a rövid részletben együtt az Atya, a Fiú és a Szentlélek s mindjárt látható is hatásuk. Az egyik irányba a gyógyítás, gyógyulás, a másik irányba pedig a teljes elutasítás. Miközben Isten működik és hat némelyek azt a jogot, tudást gondolják magukénak, hogy meg-és elítéljék Isten szentjét, a Lelkét pedig ördöginek állítsák be. Nem a betegségé, nem a 100 éves halálos ítéleté, mely kimondatott a nemzetre, az utolsó szó, hanem a Teremtőé.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Június 07.

"Jézus "akkor ezt mondta annak az embernek: nyújtsd ki a te kezedet' Kinyújtotta és olyan lett, mint a másik."" (Mt 12;9-21)

Pont azt kéri ettől a sorvadt kezü embertől Jézust, amit mindíg is szeretett volna, de sohasem tudta megtenni, kinyújtani a kezét. A gyógyulásért neki is kell tennie valamit megmozdulni. Magától nem tudta volna megtenni, kellett az isteni erő, de neki is hozzá kellett járulnia a gyógyulásához. Pont azt a lépést, pont azt a gesztust, pont azt a lemondást, megszólítást, bocsánatkérést vagy éppen megbocsátást, amit eddig nem tudtál, megtenni, meglépni, elengedni. Azt kellene megtenni....nem egyedül, nem a saját erőből, hanem Vele és Általa.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Június 06.

"Irgalmasságot akarok, nem áldozatot." (Mt 12,1-8)

Az őszinte hittel élő, hiteles keresztény belsejéből irgalom, megbocsátás, nyitottság ragyog kifelé. Fel sem merülhet, hogy kényszeredetten áldozza fel a vágyait, igazi akaratát, saját véleményét. Önként és jó szívvel teszi mindazt, amit tesz, éli meg hitét. Találkoztál már ilyen kereszténnyel? Keress ilyeneket, s válj te is azzá!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Június 05.

""Mert az én igám gyönyörúséges és az én terhem könnyú." (mondja Jézus)." (Mt 11,20-30)

Teherhordás, mint gyönyörűség, hogy lehet az? S vegyük fel még Jézus "terhét" is a magunké mellé? Hát nem elég bajunk van, magunktól is, még plussz teher? Csakhogy itt nem arról van szó, hogy a magunk mellé, még vegyük fel Jézusét is, hanem, hogy a magunkét tegyük le, adjuk át Neki, s mi vegyük fel az övét. Azt a terhet, mely az egész-ségre, teljes-ségre jutatt minket, az időlegesben és a részlegesben is.A létezés terhét letenni s jézusi tanítványság terhét felvenni...szerintem jó csere.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Június 04.

"De cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség." (Mt 11,7-19)

Hiszünk abban, hogy Isten nem azért szeret bennünket, amit cselekszünk. Nem lehet "kiérdemelni" az áldását. Azért szeret bennünket, mert Ő maga a szeretet. De ez nem jelenti azt, hogy a cselekdetek nem számítanak. Megmutatják többek között a bölcsességet. A te elmúlt heted mit igazol? Bölcsességet vagy butaságot?

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Június 03.

"Te vagy-e az eljövendő vagy mást várjunk? (kérdezteti Ker. János a tanítványain keresztül, Jézustól)" (Mt 11,1-6)

Ki ez a Jézus kérdezi még az unokatestvére, Ker. János is.Mit akar, kit képvisel? A mai ember is kérdi ezt. S a válasz: az időlegesben képviseli az időtlent, a töredékesben a teljességet, a megosztottságban a békességet, a betegségben a gyógyulást, a halálban a feltámadást. Isten "országát", uralmát, hatalmát hirdeti és jeleníti meg. Akkor ki Ő? Ki neked Ő? Ha erre van válasz, akkor sokminden elveszíti súlyát, jelentőségét...

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Június 02.

"Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. " (Mt 10,29-42)

Micsoda biztatás ez a mondat! Az Atyaisten annyira szeret bennünket, hogy még a hajunk szála is számon van tartva! Semmilyen apró részlet nem kerüli el a figyelmét. Úgy érzed, Isten túl elfoglalt, hogy a te apró-csepró dolgoddal foglalkozzon? Tévedsz! Istent nagyon érdekled! Beszélj vele bátran!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Június 01.

"Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok!" (Mt 10,16-28)

Ha Jézus követőire gondolunk, akkor a szelíd mint jelző szépen stimmel, s így pünkösdkor még a galambot is értjük. De okos kígyó? Egy keresztény? Bizony. Jézus nem feltett kezű szemellenzős követőket akar, hanem okos, gondolkodó, kreatív tanítványokat!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Május 31.

"Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa!" (Mt 10,1-15)

Gyakorlatban az ország nem addig tart, amíg a térképen a határai be vannak rajzolva, hanem addig, ameddig érvényesíteni tudja a törvényeit. Ahol egy adott ország törvényei működnek, hatékonyak, be vannak tart(at)va, addig ér. Isten országa itt e földön azt jelenti, hogy vannak helyek, életek, ahol érvényesek és működőek a törvényei. Ha Te is eszerint élsz, akkor bátran hirdetheted a körülötted lévőknek: Isten országa közel van hozzátok! Kettős állampolgárság elérhető! Légy te is ennek az országnak aktív polgára!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Május 30.

"Mikor pedig látta a sokaságot (Jézus) könyörületességre indult rajtuk..." (Mt 9,27-38)

Az elgyötört és szétszórt tömeg Jézusból együttérzést, sajnálatot, könyörületet vált ki. Az arra való szándékot, hogy a szétszórtakat összegyűjtse, irányt, célt, értelmet adjon az életüknek. Olyan CÉLT, mely nem mulandó, olyan célt, mely magáho vonzza, mágnesként elrendezi, az emberi erővonalakat. Az elgyötörteknek pedig "bővölködést és örök életet" akar adni. A Szentlélek kisugárzása, kiáradása, ma is és most is megtapasztalhatóvá teszi, hogy az isteni "fénysugár" átrendezi, célirányossá, isteni szeretetben bővölködővé teszi az életünket. Ezt adja meg az Isten!

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Május 29.

"Mondd meg nekünk micsoda hatalommal cselekszed ezeket?" (Lk 20,1-8)

Bizonyítsa be, magyarázza meg, igazolja magát, hogy amit Jézus tesz az az élet teljességét munkálja nem a Sátántól, hanem a mennyei Atyától van. Ha azonban kevés amit és ahogy tesz, tanít, akkor mit érnének, mit érnek az önigazoló szavak? A mostani próbatétlek idején is tekinthetünk mindarra, amit eddig értünk, velünk s szeretteinkkel cselekedett, fogantatásunktól kezdve, mind a mai napig'

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Május 28.

"Mi könnyebb, azt mondani: megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani: kelj fel és járj?" (Mt 9,9-17)

"Fecseg a felszín, hallgat a mély..." ( József Atilla). A felszíni kérdéskör, amiről lehet beszélni, értekezni, vitatkozni, a biológiai szint: egészség-betegség, gyógyulás-romlás s ez ma időszerű. Meggyógyít Jézus, gyógyulást ad-e Isten vagy nem? S ha nem, akkor miért vagy milyen Isten az aki szenvedni, halni engedi az embert? Jézus nem a fecsegős felszínnel foglalkozik, hanem a létezés mélyrétegével, az istenkapcsolattal. Ha az rendben van, akkor a testi nyumorúság is átértékelődik, a hiány, a szenvedés is más megvilágítást kap. Azt kell helyreállítani. Szavai provokálják a jelenlévő "igazhitüeket" , így a "mélységi" rendrakás után, jöhet a felszín is. "Totális helyreállítás", gyógyítás története ez. Tehetünk mi magunk is azért, hogy - Pünkösd közeledvén, méginkább - a Szentlélek rendezze létünk mélyrétegeit s tehetünk a lelki-szellemi-testi egész-ségünkért is.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Május 27.

"Ugyan mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttatnak a te bűneid, vagy ezt mondani: Kelj fel, és járj?" (Mt 9,1-8)

Hatalom minden felett. Sokan szeretnének ilyet, de csak keveseknek adatott meg igazán. Az Úr Jézus az Atyától megkapta, és teljes körű változást akar elérni ebben a világban. De nem egy csettintésre létrehozott mű-világbékével, hanem a hozzá tartozó követők (keresztények) életében bekövetkező gyökeres változással. Megbocsátja a bűnöket. Ez felfoghatatlan változás: a múlt nem változhat meg, de minden hibám, vétkem semmis lehet. Ennél nagyobb cselekedet nem létezik a világon!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Május 26.

"..két ördöngős ment eléje (Jézus) a sírboltokból kijőve. Igen kegyetlenek voltak, úgyhogy senki sem mert azon az úton elmenni." (Mt 8,23-34)

Az ördögtől megszállt kegyetlenek felismerik és megvallják a kegyelmest, aki meg tudja szabadítani őket megszállottságukból. Azonban mindez egyszerre félelmetes és fájdalomteli is, a számukra. Ez a gyógyítási történet mutatja, hogy a megkötözöttségekből való szabadítás nemcsak vidám, örömteli, diadalmas, hanem fájdalmas és félelmetes. A megkötözöttség annyira az életük, létük, személyiségük része lett, hogy félő mi lesz ha nem lesz s fájdalmas, mint egy burjánzó daganat eltávolítása. "Isten oltókése" (Reményik) gyógyít, helyreállít, de sokszor "nemszeretem" módon. A kérdés ilyenkor: gyógyulás vagy halál? Ha az életet választjuk, az fájdlommal és félelemmel is járhat, de érdemes vállalni, mert a teljességre gyógyít'

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Május 25.

"Amikor Jézus bement Péter házába, látta, hogy annak anyósa lázasan fekszik. Megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, és felkelt, és szolgált neki." (Mt 8,14-22)

Olyan rövid és egyszerű ez a történet. Ez a szépsége. Jézus meggyógyítja a beteg asszonyt, aki hálából szolgál. Ilyen lehet az ember élete Jézus közelében ma is: bármilyen betegség, aggodalom, félelem, hiány, függőség, láz erőtlen az Úrral szemben - aki a testi és lelki bajokból is meg akar gyógyítani. Az ember pedig ezután hálából elindul és szolgál. Te hol vagy ebben a történetben?

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Május 24.

"Menj el és legyen neked a te hited szerint" (Mt 8,1-13)

Feltétlen bizalom Jézus iránt, hatalma, gyógyító ereje iránt. A római százados bizalmára még Jézus is rácsodálkozik. Tőle általában bizonyítékot várnak, hogy ő-e a Messiás vagy biztosítékot arra, hogy nem egy önjelölt próféta, esetleg elmeháborodott, ahogy azt róla többen is állították. A századosnak nem volt más választása, mint feltétlenül bízni Jézusban, a benne megtestesült isteni szeretetben. Nincs más választás, nincs más lehetőség, alapvetésében, életünkre nézve, minthogy Benne bízzunk, reméljünk. Az emberi lehetőségek ellenére és azokon túl Isten szerető akarata, hatalma van, ami az embernek az életteljességet kínálja. Fogadjuk el'

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Május 23.

"Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát." (Mt 7,24-29)

Nem mindegy, mire alapozod a jövőd: munkára és tanulásra, vagy lustaságra és jó szerencsére. Így van ez az élet egészével is. Nem mindegy. Aki az Isten-kapcsolatára épít, annak erős alapjai vannak az élethez, ami megtart. Vizsgáld meg magad ma alaposan!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Május 22.

"Nem mindenki aaki azt mondja nekem: Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát" (Mt 7,15-23)

János evangélista ábrázolásában a mennyek országa vagy másképp az Isten országa már itt és most megélhető, átélhető valóság. Nem "ópium a népnek", mely a jelen helyett csak a halál utáni életre figyel, hanem a mostban élhető, megélhető létmód. Ha ennek megfelelően; Isten-és emberszeretetben élünk már most részesei vagyunk a mennyek országának, ha csak korlátozottan is. A "szövegelés" nem számít, a cselekvés, az élethelyzetekben való megfelelés Isten országának az, amit számít. S ez lehetséges, sőt szükséges. Pált idézhetjük "legyetek azzá amik vagytok". Isten országa részesei lehetünk, legyünk is azok s éljünk e szerint.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Május 21.

"mennyivel inkább ad jót a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérnek tőle?" (Mt 7,7-14)

Rengeteg alkalommal találkozunk az emberek között önzetlen szeretettel, nagylelkűséggel. Ha mi az emberi szeretettel meg tudjuk ezeket tenni, mennyivel inkább így van ez Istennel, akinek a szeretetéhez a miénk nem mérhető! Kérd hát el tőle, ami igazán fontos, s hidd: megajándékoz!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Május 20.

"...vesd ki előbb a gerendát a te szemedből és azután gondolj arra, hogy kivessed a szálkát, atyádfia szeméből." (Mt 7,1-6)

A perspektívikus ábrázolás megtanulásához, már a középkori mesterek is alkalmazták, az egy pontból széttartó vonalak lerajzolását. Ez tetszett nekem gyerekként. Belőlem kiinduló vonalak befogják a teret...érdekes. S mintha így viszonyulnánk, időnként embertársainkhoz is. Ami nálam, bennem, velem még csak egy kis pont az, a távolság növekedésével egyre nagyobb lesz. Ami bennem, rajtam még csak kis hibácska, az a másikaban, esetleg, már jóvátehetlen és megbocsáthatatlan vétek, hiba sőt bün. Perspektivikus önkiábrázolásnak ez "elmegy" csak nem igazságos, mert nem egyforma mértékkel, mércével mér, mérek. Jézus azt várja, hogy egy mértékkel az isteni szeretet mértékével mérjünk mindent. Magunkat és másokat is.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Május 19.

"Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál?" (Mt 6,25-34)

Az aggódás annyira emberi. Szeretnénk, hogy jól sikerüljenek a dolgaink, haladjon az életünk, a tervek megvalósuljanak. Isten nem azt akarja, hogy ne tervezzünk és ne tegyünk a jobb holnapért - sőt, azt akarja, hogy a rajtunk állót tegyünk meg, s ezzel együtt azt, hogy ami meg nem rajtunk áll, azt bízzuk oda az Úrnak. Ha van bizalom, akkor nincs félelem és aggódás. Megteszed és odabízod?

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Május 18.

"Mert ahol a kincsetek, ott a ti szívetek." (Mt 6,16-24)

"Lent" vagy "fent"? Létezésünk lényegét, hétköznapiasan a SZÍV-vel fejezzük ki. Érzések, biblikusan az akarat, a gondolatok a szívből származnak, erednek. S hol a szívünk - nyilván nem biológiai értelemben - lefelé mutat: dolgok, ügyek, élmények, megtapasztalások, emberi kapcsolatok felé, melyek időlegesek, elveszíthetőek, elemészthetők? Lefelé tartunk ezeben, ezek által, egyre távolabb a mennyei Atyától vagy pedig felfelé?. Ha felfelé irányul szívünk vágya, "müködése", léte, értelme, akkor örökéletre segít minket. Mi a fontos, mi a legfontosabb? Ne járjunk úgy, mint a Stalker (Tarkovszkij) c. film főhőse, aki gyermeke egészégéért indul el a "tiltott zónába", ahol a szív igazi kívánsága teljesülhet s odaérve valami más történik, mert szíve mélyén nem az volt a legfontosabb, mint amiért útrakelt. Tehetünk érte és kérhetjük Isten segítségét, hogy a kincsünk és a szívünk a helyére kerüljön s ott is maradjon.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Május 17.

"jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is." (Mt 6,9-15)

Rendszeresen mondjuk a "Mi Atyánk" sorait, ezért sokszor talán bele sem gondolunk abba, mit kérünk. Isten országa minél jobban valósuljon meg itt, a földön, s az Ő akarata teljesüljön. Az én életemben hogyan valósul ez meg? Vajon nekem van-e abban szerepem, hogy az Ő országa minél erősebb lehessen az emberek között?

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Május 16.

"...tudja a ti Atyátok mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle." (Mt 6,1-8)

A kérésre nem Istennek van szüsége, hanem nekünk. Annak kifejezésére, hogy nincs meg mindenünk, hogy nem tudunk a legfontosabb, de még a kevésbé fontos dolgokról sem magunk számára gondoskodni. Anyagiaak, emberi kapcsolato, születés és halál, békesség, szeretet, megbocsátás, alapvetően, kívül esnek az emberi "hatókörön". Kérni kell, akkor is ha "nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is ha nem kérem" (Nagy László). Szükségünk van újra és újra a beismerésre; hiába próbálok meg istenkedni, az csak az "állatkodáshoz" vezet. Ha tudok kérni akkor újra és újra visszakerülök emberi mivoltomba. Talán ez is az egyik tanítása a mai vírusos időszaknak.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Május 15.

"Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket" (Mt 5,43-48)

Jójó, a felebarát szerete az szép, de azért nem kér itt már Jézus kicsit sokat? Ellenségeink szeretetét és azt, hogy könyörögjünk azokért akik nemcsak rosszakaróink, de egyenesen üldöznek bennünket. Igen, sokat kér. De ehhez ad eszöközket is. Tőle lehet tanulni ezt a mértékű szeretetet, ami még erre is képes! Ha ezt gyakorolnánk, mennyire más lenne a világ! Rajtunk is áll, hogy ilyenné váljon!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Május 14.

"...megmondatott arégieknek...én pedig azt mondom néktek...(mondja Jézus)" (Mt 5,33-42)

Ellentmond, újat tanít? Nem. Mint a régi reklámszöveg hagsúlyozta: A tartalomhoz a forma. Formává lett Isten akarata a Jézus korabeli zsidóság életébe s ami eredetileg a mennyei Atyához vitt volna közel, szándéka ellenére eltávolította az embereket a Teremtőtől. Jézus nem veti el a formát, de vissza adja az eredetitartalmat aktuálizálva az akkori emberek életére. Ne a forma határozza meg a tartalmat, hanem a tartalom legyen az első a nem lényegtelen forma számára is.A Törvény az Isten-ember és az ember-ember közötti kapcsolatok kiteljesedését szolgálja. Ahogy a vírus ideje is segíthet elmélyíteni a Vele való kapcsolatot s ismét fontossá teheti az esetleg elsikkadt, kiüresedett, ellaposodott emberi kapcsolatokat. Ugy legyen'

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Május 13.

"Hallottátok, hogy megmondatott: „Ne paráználkodj!” Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében." (Mt 5,27-32)

A hetedik parancsnolatot idézi itt Jézus, a Hegyi beszédben, és nemcsak megerősíti, de radikálisabbá is teszi. Van egy vicc: "Mózes lejön a helyről és ezt mondja a népnek: van egy jó és egy rossz hírem. A jó az, hogy lealkudtam tízre! A rossz az, hogy a hetedik benne maradt!" A szexualitás egy olyan része az emberi életnek, ami tele van kihívásokkal, buktatókkal, veszélyekkel - hiszen valami nagyon különleges ajándék ez az életben, ha jól alkalmazzuk. Jézus felhívja a figyelmünket: csak azért, mert valamiről nem derül ki, hogy csináljuk, még lehet helytelen. Vizsgáljuk meg magunkat, életünknek ezen a részén minden rendben van?

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Május 12.

"Légy jóakarója a te ellenségednek." (Mt 5,17-26)

Na ez nehéz' Haragra, rosszindulatra, gyüloletre, gonoszságra, embertelenségre jóindulattal válaszolni....de ha nem, akkor én is foglya vagyok a másikból áradó romboló erőknek. Fogoly vagy szabad? "A Krisztusé szabad..."áll egyik énekünkben. Az erőt csak nagyobb erő győzheti le. A végtelen szeretet ereje, aminek nincs köze a "birkasághoz", a tutyimutyisághoz és a szerencsétlenséghez, hanem tiszta, kemény erő' Ebből merítve lehetek jóakarója az ellenségemnek.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Május 11.

"Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? " (Mt 5,13-16)

Aki Krisztus követője (innen a keresztyén szó), az olyan, mint a só. És az milyen? Kevés kell belőle, hogy megízesítse az ételt, de ha nincs, akkor bizony sokszor ízetlen minden. Ismersz olyan keresztyént, aki megízesíti a körülötte lévők életét? Aki jó kedvet, békességet, odafigyelést hoz a munkatársak/csoporttársak közé? Lehet, hogy épp te vagy az? Az Úr ezt a lehetőséget mindannyiunknak felkínálja!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Május 10.

"Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem." (Mt 5,1-12)

Ha bántanak, akkor már a boldogság állapotában vagyunk? Akkor a munkahelyi "zaklatások", az iskolai "cikizések", a családi igazságtalanságok, a hétköznapi kisebb-nagyobb igazságtalanságok nyomán, már sokunknak nem is kellene "keresni" a boldogságot. Amúgy a boldogság nem cél, hanem egy állapot következménye. A lelki szegénység, a sírás, az irgalmasság s végül az üldöztetésé. Akkor már boldogok is vagyunk? Vagy mégsem? Azok a boldogok akiket Jézusért üldöznek' Nem magukért, hanem Őérte, Őmiatta, azért az ügyért - Isten országa - okán. Akarsz-e boldog lenni? Ha igen, bevállalod-e akár az üldöztetést is Őérte?

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Május 9.

"Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket." (Mt 4,12-25)

Halászokat szólít meg Jézus, és azt mondja, ha őt követik, emberhalászok lesznek. Emberek, akik nem kizsákmányolják a többieket, nem elvenni akarnak tőlük, hanem emberek, akik az Isten szeretetét hirdetik ebben a világban, s ebbe a szeretet-hálóba beleakadnak mások is. Isten jelenléte és szeretete vonzó, az ő képviselőinek feladata van ebben a világban. Te akarsz-e emberhalász lenni? Az Úr erre hív!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Május 8.

"Ekkor elhagyta őt az ördög, angyalok jöttek hozzá és szolgáltak neki." (Mt 4,1-11)

Jézus kiállta a próbát; nem kezdte el bizonygatni, bebizonyítani, hogy ő Isten Fia, nem ment bele, hogy ördögi módon mutassa meg bizalmát az Atyában, s nyilvánvalóvá tette, hogy az önmagáért való hatalom kívánsága sem érintette meg. Étel, bizalom, hatalom - három szint, három kísértés. Vajon én melyiken buknék el? Jézus szilárd maradt küldetéséhez, s mikor a sötétség hatalma sikertelenül távozik, megérkeznek az isteni küldöttek - az angyalok -, és szolgálnak neki. Elismerik, felismerik, "megvallják", hogy ő az Isten fia. S mi?

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Május 7.

"És íme, hang hallatszott a mennyből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm." (Mt 3,13-17)

Jézus megkeresztelésekor szól ez a hang az égből. Az Atya szereti a Fiát, gyönyörködik benne. Mint ahogy egy szülő gyönyörködik a gyermekében. Olyan szép ez a kép, ahogy az Atyaisten büszke Jézusra, aki vállalta a földi küldetést és Messiásként végig az Atya akarata szerint jár el. Gyönyörködjünk mi is ebben szeretetteljes Istenben ma!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Május 6.

"Teremjetek hát a megtéréshez méltó gyümölcsöket!" (Mt 3,1-12)

Amikor az ember a helyére kerül, Isten és a teremtett világ közé, s a tágabb, szükebb közösségeiben is a maga helyére, akkor gyümölcsöt terem, ahogy Keresztelő János mondja. A gyümolcs az Isten dicsőítése, a Neki való hálaadás, nevének magasztalása. Ez a függőleges dimenzió. A vízszintes dimenzióban pedig az Istentől kapott szeretet, egyértelmü, világos és cselekvő gyakorlása, ahogy azt Jézus is tette. Helyemen vagyok-e? A válaszban segít, ha a "gyümölcseimre" tekintek s ha a válasz nem, vagy részleges, úgy szükséges a visszatérés, megtérés oda, abba akinek, aminek az Atya teremtett engem. Teremjünk hát méltó gyümolcsöket, megértve mire tanítanak a mai idők minket.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Május 5.

"Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet ellenséges seregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak pusztulása. Akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, menjenek ki onnan, akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda." (Lk 21,20-24)

A világ nem csak széppel és jóval van tele. Most a saját bőrünkön is tapasztaljuk azt, ami az előttünk lévő generációknak teljesen természetes volt: a halál, a szenvedés, a betegségek és a háborúk mindenkit elérnek. Mi a 21. század kényelmes nyugati világáan ettől elszoktunk. Ezek a dolgok csak az internet és a televízió híradásán vagy a fantázián keresztül érnek el hozzánk. Az emberi gonoszság nagy pusztítást tud végezni. Fontos ilyenkor a józan ész, melyre Jézus is hív bennünket: ahol nagy baj van, oda ne menj, zárkózz be. Mint most a vírus idején is. A józan ész nem áll ellentétben a hittel. A bölcsesség Isten ajándéka, éljünk mi is vele!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Május 4.

"....mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket." (Mt 2,13-18)

Egy uralkodó, még ha nem is a birodalom császára s többen is állnak még felette rangban és dicsőségben, aki félti a hatalmát egy gyermektől s a jövőbeni tevékenységétől....Haragjában, félelmében gyilkoltat, elveszi az életet. Isten minket nem halálra keres, hanem Életre keres' Jézusban életre keres és vezet, hogy életünk legyen és bővülködjünk. Neki viszont, most még menekülnie kell a halál elől, mert ha most, gyermekként halna meg, akkor abból nem fakadhatna Élet. Életben kell maradnia, hogy majd ott és akkor adassék halálra, amikor és ahogy abból az örök Élet támad.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Május 3.

"Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe" (Mt 2,1-12)

Furcsa lehet a karácsonyi történetet májusban olvasni. Furcsa, de hasznos! Így az ünnep fényétől eltávolodva tudjuk figyelni az igét, ami új dolgokat is rejtegethet számunkra. Figyeljünk most a részletekre. Három királyok! Milyen három királyok, hiszen itt egy királyról van szó, de ő nem napkeleti, hanem jeruzsálemi és Herődesnek hívják. Kik jöttek hát napkeletről? Bölcsek! És hányan? Nem mondja a Biblia. Jól mutatja ez: a Biblia nem mindig azt mondja, mint amit gondolunk, hogy mond. Nincs három király. Valamennyi bölcs van. Olvassuk a Szentírást nagyobb figyelemmel ezen a héten, hátha máshol is feltűnhet olyan, amit nem is gondoltunk volna!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Május 2.

"...ami azt jelenti: velünk az Isten." (Mt 1,18-25)

Egyszerre egészen más és egyszerre olyan, mint mi, de a legfontosabb, hogy Ő már döntött, rólunk, felőlünk, miattunk. S a döntést mi sem kerülhetjük el: Vele vagy nélküle? Viszonos-e ez a döntés? Kihat az egész életünkre, létezésünkre, a válasz, ahogy K. Barth írta: (Wort, Antwort, Verantwortung) az Isten szava, mely válaszra késztet s ez felelősség.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Május 1.

"Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve." (Mt 1,1-17)

Máté evangéliuma első versei az Úr származásáról beszélnek, kik voltak az ő ősei, egészen Ábrahámtól. Jézus tökéletes emberként és tökéletes Istenként született erre a földre. Mindenben hasonlított hozzánk, kivéve a bűnt: megmutatta, milyen a tökéletes emberi élet. Bűntelenként önmagát adta értünk - erre emlékeztünk Nagypénteken és feltámadását ünnepeltük Húsvétkor. Ez a családfa ezt mutatja meg: ő is ember volt, hozta mindazokat a felmenőktől származó szuperjó és elkeserítő örökségeket, mint mi. Gondold végig, te milyen örökségeket kaptál a felmenőidtől, és hogyan tudok ezekkel szolgálni az Urat?

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Április 30.

"...legyetek erősek az Úrban és az Ő hatalmas erejében'" (Ef 6,10-24)

A földalatti vízerek tulajdonsága, hogy minél inkább megpróbáljuk kiszivattyúzni belőlük a vizet, annál jobban kitágulnak, s még többet adnak. Erősnek lenni az Úrban; újra és újra "rácsatlakozni" az Ő erejére: olyan dolgokban ügyekben, kapcsolatokban is, amelyeket amúgy magunktól is meg tudnánk oldani, képesek volnánk kezelni. Mert ha ezekben jelen van ereje, akkor azokban, amelyek meghaladják erőnket, már ott van, lesz és marad. Gyakoroljuk a fenyegetettség idején is imádsággal, hálaadással, dicsőítéssel az Ő erejére való "rácsatlakozást".

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Április 29.

"Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből" (Ef 6,5-9)

Amikor munkám, tanulmányi kötelezettségem, vagy épp szolgálatom végzem, mire figyelek? Az számít nekem, hogy mások mit és hogyan látnak belőle, s ha senki nem néz, tétlenkedek, vagy tudatosítom, hogy Istennek szolgálok, s az Ő akaratát követem? Most, hogy online megy az oktatás, talán kevésbé látják az oktatók, hogy ki mit csinál. Ne feledjük, hogy saját magunk elől nem bújhatunk el - ez az időszak megmutatja, kik is vagyunk valójában!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Április 28.

"Tiszteljed a te apádat és tiszteljed a te anyádat, ami az első parancsolat, ígérettel." (Ef 6,1-4)

Tiszt, tisztség, tisztelet, tisztelettudás. Apai és anyai tiszt, szülői tiszt. Pontosan körülhatárolt feladatkörök. Gondoskodás, életvédelem, lelki, szellemi, testi fejlődés elősegítése a gyermeknél. Szülőként, apaként, anyaként betöltjük-e tisztségünket úgy, hogy közben tudjuk, gyakoroljuk, ők nem tulajdonaink, hanem elsőrenden Isten gyermekei? S gyermekként tudjuk-e a saját tisztünkből fakadó tiszteletet megadni az előttünk járó generációknak? A mostani vírusos időszak ismét tudatosíthatja bennünk a szülők iránti "köteles" tiszteletet, ami visszaható módon működik. A megadott tisztelet minket magunkat is épít.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Április 27.

"Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében." (Ef 5,21-33)

Az apostol itt a házastársakhoz szól, s azt mondja: engedelmeskedjetek egymásnak. Sőt, a következő versekben tovább megy: senki se ura a saját testének, hanem mindenkiének a házastársa. Milyen szép gondolat: amikor az ember házasságban él, többé már nem csak a saját akarata és elképzelése szerint hoz döntéseket, még a saját teste kapcsán sem. Nem lehet egyedül dönteni munkáról, túlvállalásról, pihenésről stb., ha az embertől mások is függnek, s összekötöttük az életünket. Képesek vagyunk-e a házasságon túl is belegondolni: hatással vagyok a körülöttem élőkre, így nem lehet "bármilyen döntést" meghoznom. A koronavírus talán kicsit erre is tanít bennünket - s ez visszatükrözi a Szentírás gondolatát.

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Április 26.

"Hálákat adván mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében, az Istennek és Atyának." (Ef 5,18-20)

Hálaadás világjárjány idején? A Jézusban való hála összeköt az Atyával és egyben megrősíti a Vele való kapcsolatot. Azonban még ennél is több történik a hálaadásban: megerősödik a lelkem, belső erőforrások tárulnak fel. A munkatáborok rettenetét túlélők között is elsőként említik annak keresését és felmutatását, hogy miért lehet naponta hálásnak lenni. (O. Placid: A túlélés négy alaptörvénye)
Gyakoroljuk, s megtapasztalhatjuk áldását.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Április 25.

"Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata." (Ef 5,15-17)

Sokan felteszik a kérdést: jól teszi-e az egyház, hogy a járvány idején nem tart alkalmakat. Jól teszi-e a lelkész, hogy most online prédikál. Nem a félelem irányítja-e most a hívő embereket, s nem kellene-e jobban bízni Istenben? Én azt gondolom, ez az ige biztat minket arra, hogy nem csak félelemből, hanem meggondoltságból is lehet így cselekedni! Isten adott nekünk józan észt, hogy használjuk. Használjuk úgy, hogy közben az Ő bölcs akaratát keressük!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Április 24.

"Mert régen sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban, mint világosság fiai úgy járjatok." (Ef 5,1-14)

Egymást kizáró ellentétek; vagy a sötétség gyermeke vagyok, vagy pedig a világosságé. Vagy Istenhez tartozom, vagy a gonoszhoz. Bármennyire is lehet ez a vagy-vagy a mai fülnek, szemnek, szívnek bántóan kizárólagos, azonban elkerülhetetlen, hogy egyszer és visszavonhatatlanul kifejezzük hovatartozásunkat; Élet vagy halál, Világosság vagy sötétség... de hát Isten gyermekei vagyunk, akkor Ő már döntött mellettünk. Nekünk "csak" erre kell igent mondani, s amellett kitartani.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Április 23.

"Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják." (Ef 4,17-32)

Nem könnyű kordában tartani a saját beszélőkém... Van egy érdekes történet Szókratészről, a nagy görög filozófusról. Ugyanerre a mércére hív bennünket a mai ige:
Egy nap Szókratész találkozott egyik ismerősével az utcán, aki azt mondta neki:
- Szókratész, akarod tudni, mit hallottam a legjobb barátodról?
- Várj egy pillanatot! – válaszolt Szókratész. – Mielőtt bármit mondanál, szeretném, ha megfelelnél három kérdésre. Ezt hívják tripla szűrőnek. Az első szűrő az igazság. Teljesen biztos vagy abban, hogy amit mondani akarsz, az igaz?
- Nem – válaszolt az ember. – Csak hallottam róla, és ...
- Rendben, szóval nem vagy biztos benne, hogy igaz-e vagy sem. Most próbáljuk ki a második szűrőt, a jóság szűrőjét! Az, amit mondani akarsz a barátomról, valami jó dolog?
- Nem, éppen ellenkezőleg.
- Szóval – folytatta Szókratész – valami rosszat akarsz mondani róla, de nem vagy biztos benne, hogy igaz. Akkor alkalmazzuk a harmadik szűrőt, a hasznosság kritériumát! Amit mondani akarsz, az hasznos lesz nekem?
- Nem igazán…
- Nos - vonta le a következtetést Szókratész –, ha mondani akarsz nekem valamit, ami nem biztos, hogy igaz, nem jó és nem is hasznos, miért mondanád el egyáltalán?

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Április 22.

"Isten....mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik." (Ef 4,1-16)

Nem panteizmus, hanem mindenütt jelenvalóság, még bennem is és rajtam keresztül is. Micsoda tisztesség, lehetőség és felelősség is egyben. Isten-képűként viselhetem az Ő képét a világban. Mintha Ő én lennék és én Ő. Persze nem azonosság, de jelenlétének, megjelenésének, megnyilvánulásásnak terepe lehetek. Legyünk hálásak ezért a nagyszerű lehetőségért.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Április 21.

"Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva" (Ef 3,14-21)

Mi lakik a szívemben? Önmagam szeretete? Karriervágy? Dicsőség keresése? Elismerés hajhászása? Családom szeretete? Munkamánia? Mi lakik a szívemben? A Szentírás azt mondja, ezek helyett a Krisztus kell elfoglalja az első helyet, és akkor minden más a helyére kerül, az egyensúly helyreáll. Szeretetben, önzetlenségben meggyökerezni és megalapozva lenni azt jelenti: ebből növekszem és erre építkezik az életem.

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Április 20.

"Akiben (Jézus Krisztus) van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk, Istenhez..." (Ef 3,1-13)

Bátran fordulhatunk a mennyei Atyához, mert nem csak mi magunkat "lát", hanem a Fiút is "belénk látja". Jézus által tobbek vagyunk, mint saját magunkban. S ezt jó lenne komolyan venni, ha önmagunkra tekintünk; nem vagyunk egyedül, nem maradhatunk magunkra. Sem egyedül, sem közösségeinkben, nem csak a magunk képességeire, tehetségére, elért eredményeinkre tekinthetünk, hanem, hogy Jézusért Istenéi vagyunk. Így a sikerek sem tesznek dölyfössé s a kudarcok sem tesznek tönkre. Van akire tekintve önmagunkat látjuk s ha Rá nézünk magunkra is, ismerhetünk.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Április 19.

"Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek." (Ef 2,11-22)

A Krisztusban való hit által az Isten országa polgárai vagyunk. Nem jöttmentek, nem utazók, nem otthonukat keresők, hanem polgárok. És mint minden országnál igaz ez: az állampolgársággal jár védelem, járnak lehetőségek is. Isten végtelen kegyelme és áldása nekünk is elérhető.

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Április 18.

"Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Jézus Krisztusban, jó cselekedetekre..." (Ef 2,1-10)

A jó cselekvése, mely a teljességet, az egész-séget szolgálja, a teremtett világban, az emberek között, kisebb-nagyobb közösségekben. Cselekvés azonban nem csak a tett, hanem a másokért való imádság is. Ezt most különösképp is gyakorolhatjuk, amellett, hogy a kényszerü összezártságban sokat segíthetnek a szeretetteljes gesztusok.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Április 17.

"szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban" (Ef 1,15-23)

Gondoltál már arra, hogy nem csak te imádkozol másokért, hanem mások is imádkoznak érted? Milyen nagy erő van abban, hogy ha nem is tudok róla, valaki a családban, a barátok között vagy a gyülekezetben imádkozik értem!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Április 16.

"Őbenne (Jézusban), akiben vettük is az örökséget..." (Ef 1,1-14)

"Ha én gazdag lennék…" énekli a tejesember (Hegedűs a háztetőn) álmodozván a vagyonosságról. S valóban kellemesebb anyagilag bővelkedni, mint szűkölködni. Van azonban egy múlhatatlan és nem romlandó örökségünk Jézusban, az istengyermekség ajándéka, mely túlnyúlik az élet és a halál mesgyéjén is. Sőt, majd azután jut igazán teljességre. Tekintsünk erre az örökségre, mely teljessé teszi az Életünket minden körülmények között, s ha kell, azok ellenére is.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Április 15.

"Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket." (Lk 24,50-53)

Jézus időnként furcsa helyekre visz bennünket. Talán ezek a furcsa utak lelki utak is lehetnek, mikor nem értjük először, mit akar nekünk tanítani az adott helyzetben. De bízzunk benne, Ő nem hiába vezet minket oda. Áldást akar adni.

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Április 14.

"Ti vagytok ezeknek bizonyságai." (Lk 24,36-49)

A bizonyságtévők legfőbb jellemzője, a bizodalom,.Abban, aki meghalt és akit feltámasztott az Atya, hogy ami Jézussal történt az velük, velünk is megtörténhet, ha nem is úgy, ahogy Vele. Győzedelmeskedhet az Élet az életben és a halál ellenére is. Erről tehetünk, tegyünk bizonyságot életvitellel, cselekedettel és szóval, a sokak számára halálos vírus idején is.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Április 13.

"Ekkor így szóltak egymáshoz: Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?" (Lk 24, 13-35)

Érdemes végigolvasni az Emmausi tanítványok történetét. Jézus titokban, önmagát leplezve csatlakozik a két tanítványhoz, akik még nem tudnak feltámadásáról, ezért másra sem tudnak gondolni, mint Jézus szörnyű halálára. És a végén kiderül: az Úr él, és itt beszélgetett velük órákon keresztül, ők meg nem vették észre. De a végén mégiscsak kimondják: hiszen úgy felhevültünk, mikor beszélt hozzánk. Úgy lelkesedtünk, úgy megmozgatta a lelkünket! Ilyen Jézus Krisztus ma is: felhevít, megmozgat. Te észreveszed, mikor Vele beszélgetsz? Lehet, hogy azt hiszed, csak egy emberrel álltál szóba, s közben Ő szól hozzád!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Április 12.

"Péter azonban felkelt és elfutott a sírhoz.." (Lk 24,1-12)

AóA húsvéti asszonyok bizonyságtételét, hogy a sziklasírbolt záróköve el van hengerítve és főleg, hogy Jézus teste nincs ott, a tanítványok üres fecsegésnek tartották. A halál ellen nincs orvosság, kivégezték, megölték, meghalt. Ez végleges és visszavonhatatlan, Péter - talán lelkiismeretfurdalása okán - mégis maga akar megbizonyosodni a történtekről, s odafut, Ő is azt találja, amit az asszonyok és csodálkozik. A klinikai halálból még esetleg van visszatérés, de az még csak az élet-halál mesgyéje, nem tényleges átlépés. Jézus azonban meghalt.... és mégis él! Titok, rejtély, megmagyarázhatatlan s mégis ez a reménység forrása. Nem a halálé az utolsó szó, hanem a teremtő, életet adó, alkotó Istené, aki azt akarja, hogy "életünk legyen és bővölködjünk".

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Április 11.

".Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet! És ezt mondva meghalt." (Lk 23)

Jézus földi élete során mindvégig engedelmes volt az Atyjának. Ez valami olyasmi, amit mi nem vagyunk képesek tökéletesen teljesíteni, de törekednünk kell rá. És ez a bűntelen, tökéletes életet élő Isten-ember (mert Ő egyszerre volt tökéletes Isten, és tökéletes ember), meghalt egy koncepciós per végén, valami olyanért, amit nem Ő követett el. És pontosan ez történt: olyan dolgokért halt meg, olyan bűnökért, melyet nem Ő követett el - hanem én, te, mi. Az Atya kezébe tette le az utolsó pillanatban is az életét. S meghalt, hogy mi élhessünk. Éljünk így: tegyük mi is oda a saját életünket, az Isten kezébe!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Április 10.

"...ez a ti órátok és a sötétségnek hatalma." (Lk 22, 39-71)

A világosságot a sötétség nem fogadhatja be. A világosság nem csupán fény, hanem maga az élet a bibliai szóhasználatban. Az éjszaka sötétében a Sötétség és annak életellenes erői diadalmaskodnak. Jézust elfogják, mint egy gonosztevőt és egy koncepciós per keretében halálra ítélik. S mindez nem elég, mert legközelebbi tanítványai imádkozás helyett horpasztanak, egyikük elárulja, a másik megtagadja, a többi pedig szertefut. Veszett ügy, veszett 3 év, vesztes Tanító, a Sötétség tort úl. Ezen is átfénylik azonban a jézusi kérés: "..mindaz álta legyen úgy amint Te akarod (Atyám)." Ráhagyatkozni a mennyei Atya akaratára erőt, tartást, bátorságot adhat a nehéz időkben is.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Április 9.

"És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik: Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! " (Lk 22, 7-38)

Ma Nagycsütörtök van. Ezen a napon két dologra emlékezünk: az utolsó vacsorára és Jézus elfogatására. Ez a kettő ebben a mondatban összekapcsolódik. Jézus utoljára ül egy asztalhoz a tanítványaival, a barátaival, s az étkezéssel, a kenyérrel és a borral köti össze a következő napok botrányát és csodáját: az Isten Fia meghal értünk és harmadnap feltámad! Most nem lehet gyülekezetben úrvacsorázni. Mikor otthon kenyeret törsz magadnak, jusson eszedbe: Jézus áldozatából lehet életünk.

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Április 8.

"A főpapok és az írástudók keresték a módot, hogy hogyan öljék meg (Jézust) őt, mert féltek a néptől." (Lk 22, 1-6)

Jézus léte, lénye, tanítésa és népszerúsége, mely nagyonis mulandó, fenyegető veszélyt hordoz kora vallási vezetői számára.Nem úgy képviseli Istent, ahogy azt ők s ez halálos konfliktus szül. A terv, mely akár még érthető is, gonosz, embertelen és végre is hajtják. Azonban, ahogy József és testvérei történetében a gonoszt az Atya jóra fordítja, sőt éppen az ő mennyei tervét hajtják végre. Istenért, az Ő szentségének védelmében hoznak halálos ítéletet s ezzel az ÉLETET munkálják. Vajon nem lehet-e, hogy mai helyzetünk is történhet valami hasonló is?

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Április 7.

"Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el." (Lk 21,29-38)

Kétezer év távlatából még emberi szemmel nézve is igazolódni látszik Jézusnak ez a mondata: a világ változik, birodalmak dőlnek össze és nőnek ki a semmiből, minden változik körülöttünk, és mégis, az Ő szava, az Ő beszédei ma is fontosak, ma is sokak életét meghatározzák. Mert a körülöttünk lévő világ múlandó, de Isten örök. Jó ebbe az örök, stabil Istenbe és az Ő beszédeibe kapaszkodni!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Április 6.

"Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azok várása miatt, amik a földkerekségre következnek..." (Lk 21,25-28)

A fél-elem fél ember, de Jézus azt akarja, hogy emeljük fel a fejünket és tekintsünk arra a győzelemre, diadalra, melynek bizonysága a húsvéti feltámadás lesz. A mostani szorongattatásban is lehet a tágasságra, a mennybe tekinteni, ahonnét dicsőségben és hatalommal jött és jön majd ismét el. Van távlat, tágasság és van egészség, mely még a fél-elmet is magában foglalja. Rá hagyatkozzunk!

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Április 5.

"Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet ellenséges seregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak pusztulása. Akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, menjenek ki onnan, akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda.'" (Lk 21,20-24)

A világ nem csak széppel és jóval van tele. Most a saját bőrünkön is tapasztaljuk azt, ami az előttünk lévő generációknak teljesen természetes volt: a halál, a szenvedés, a betegségek és a háborúk mindenkit elérnek. Mi a 21. század kényelmes nyugati világáan ettől elszoktunk. Ezek a dolgok csak az internet és a televízió híradásán vagy a fantázián keresztül érnek el hozzánk. Az emberi gonoszság nagy pusztítást tud végezni. Fontos ilyenkor a józan ész, melyre Jézus is hív bennünket: ahol nagy baj van, oda ne menj, zárkózz be. Mint most a vírus idején is. A józan ész nem áll ellentétben a hittel. A bölcsesség Isten ajándéka, éljünk mi is vele!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Április 4.

"A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket.'" (Lk 21,5-19)

Tűrni békével, hogy nem magától értetődő, nem hétköznapi, nem természetes a többség számára a Jézus melletti hűség, kitartás. Hamar elveszítjük a türelmünket, ki jövünk a béketűrésből. A mostani helyzet ebben jó tanítómesterünk lehet. Minden körülmények között és azok ellenére is, megmaradni Isten gyermekének Jézusban.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Április 3.

"Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amije volt, az egész vagyonát.'" (Lk 21,1-4)

A szeretetünket az mutatja meg igazán, mikor nem a feleslegből adunk, hanem abból, ami nekünk is értékes. És ez nem csak anyagiakra vonatkozik: mikor nincs felesleges időd, mégis meghallgatod a barátod bánatát. Mikor neked is szükséged van arra a könyvre a tanuláshoz, mégis kölcsön adod. Mikor a koliban/albiban elfogyóban van a kenyér, de az utolsó két szeletet a lakótársaddal együtt fogyasztjátok el. Ugyanígy van ez Istennel is: Ő önmagát adta értünk, s viszonzásul mi is odaadhatjuk önmagunkat. Neki nem a feleslegünk kell, hanem mi kellünk. Kész vagy erre?

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Április 2.

"Dávid azért Urának mondja Őt, mimódon fia tehát neki?'" (Lk 20,41-47)

Úr és Fiú egyszerre, Jézus kettős természetével találkozunk itt, Dávidra vonatkoztatva. Egyszerre egészen más és olyan, mint mi. Isten felettünk és mellettünk. Hétköznapokban és ünnepekben, születésben és halálban, egészségbe és betegségben. Így legyen!

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Április 1.

"Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké. Mert az ő számára mindenki él.'" (Lk 20,27-40)

Isten az élet Istene. Gondoljunk erre a nehézségek közepette is: Isten azért alkotott meg bennünket, mert örömét leli az életben, a kapcsolatokban, a szeretetközösségben. Ezt az egész rendszert, amit életnek nevezünk Ő úgy építette fel, hogy van folytatás. Ez adhat nekünk is reménységet a betegségekkel való szembenézéshez. Istennek van ereje gyógyítani, de ha mégsem tenné, akkor sem kell félnem a haláltól, mert nem a halálé az utolsó szó!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Március 31.

"Adjátok vissza a császárnak ami a császáré, ami pedig az Istené, azt Istennek!'" (Lk 20,20-26)

Egy szinten lenne a pénz, meg az Isten? A római birodalom pénzén a császár arcképe volt látható, ami már önmagában botrány egy zsidó ember számára, hát még az, hogy ezzel az adópénzzel az istentelen, idegen, elnyomó hatalmat kellett támogatni. A kéréscsapdába Jézus nem megy bele, hanem a helyén kezeli azokat. A pénz nem a tiéd, ember, kapod s vissza is kell adnod. A hangsúly a mondat második felén van, a kor szokása szerint, az imádat, a dicsőítés, a hódolat, a hála Istené. Ezt add meg neki, még a nehézségek idején is.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Március 30.

"Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni." (Lk 20,9-19)

Jézus egy példázatot mond, de ezúttal saját magáról. Az Atya elküldi az Ő egyszülött fiát az emberek közé. A Fiút, aki megbecsülést érdemelne. De mi tudjuk, nem csak a példázatból, hanem az evangélium folytatásából is: megbecsülés helyett koncepciós per és jogtalan kivégzés lett a fogadtatása. S ezen az úton kaptunk meg mi a bűnbocsánat lehetőségét. A Fiú megbecsülésének ez lehet az útja: elfogadom az áldozatát és bűnbocsánatért esedezem - az Atya kegyelme pedig az enyém is lehet. Így kapok lehetőséget ma én, hogy megbecsüléssel fogadjam Őt!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Március 29.

"Mondd meg nekünk micsoda hatalommal cselekszed ezeket?" (Lk 20,1-8)

Bizonyítsa be, magyarázza meg, igazolja magát, hogy amit Jézus tesz, az az élet teljességét munkálja, nem a Sátántól, hanem a mennyei Atyától van. Ha azonban kevés, amit és ahogy tesz, tanít, akkor mit érnének, mit érnek az önigazoló szavak? A mostani próbatételek idején is tekinthetünk mindarra, amit eddig értünk, velünk, s szeretteinkkel cselekedett, fogantatásunktól kezdve mind a mai napig.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Március 28.

"Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék őt, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta őt." (Lk 19,45-48)

Az evangélium lapjain közeledünk a Golgota felé - a főpapok keresik a módját, hogy eltegyék Jézust láb alól. De sehogy sem találtak rajta fogást. Mindeközben a nép odaadóan figyeli és hallgatja az Urat. Az első fele ma is igaz ennek: sokan próbálkoznak azzal, terveket szőnek, hogy bizonyítsák, Jézus nem igazi Úr. Kérdés, hogy a második fele igaz-e? Mi odaadóan figyelünk rá mindeközben?

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Március 27.

"..mivelhogy nem ismerted meg a te meglátogatásod idejét." (Lk 19,41-44)

Nyomurúság, szorongattatás, halál jóslata a szent város felett, mely úgy tekintett magára, mint az igaz istenhit helye és megvalósulása. Akkor miért ezen ítéletes szavak? Mert nem ismérték fel, hogy most nem az eddigi módon jött közéjük az istenországa Jézusban. Most a járvány idején mi, ki jött, jön el hozzánk a megváltoztatni kényszerült élethelyyzetünkbe? Itt is, most is Vele, általa van részesedésünk az örök életben.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Március 26.

"Az Úrnak van szüksége rá." (Lk 19,28-40)

"Szükség nagy úr." Ezt a mondást gyakran idézzük. A mostani napokban kifejezetten hangsúlyos kérdés: Mi a legszükségesebb? Mire van szükség? Hol tudok mások segítségére lenni? Mai igénk arra biztat, keressük a mostani napokban, hogy az amit teszünk, hogyan lehet úgy mások szolgálatára, hogy közben az Urat is szolgáljuk. Nem azért, mert Ő ne tudná megtenni magától, hanem azért, mert szeretete miatt bennünket is be akar vonni munkájába.

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Március 25.

"Mert akinek van, adatik és akinek nincs, még amilye van is elvétetik tőle" (Lk 19,11-27)

Mid van, amit nem kaptál? - kérdi Pál, s valóban nincs semmi lényeges, amit fel tudnék mutatni, s ne ajándék lenne az életemben. Vagyis nincs semmim, de mégis minden lényegest megkaptam. Életet, szülőket, kis- és nagycsaládot, hivatást, társat, társakat, gyermekeket, unokákat. Semmi és minden....ez a helyes sorrend, s ezért kapok, mert Isten szeret, napról-napra eleget. A sorrend fordítva is megáll: ha minden...akkor semmi és még az is elvétetik, amim van. Most a járvány idején megerősödhetünk a helyes sorrendben.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Március 24.

"Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet." (Lk 19,1-10)

Micsoda örömhír ez a mondat azoknak, akik magányosnak, elzártnak, félelemtől lebénultnak, "elveszettnek" érzik magukat. S ki az közülünk, aki ezekben a napokban nem éli át ezeket? Mi az örömhír? Isten nem felejtkezik el rólad! Folyamatosan keres téged és nem akarja a veszted, hanem, hogy élj! Adj neki hálát érte és hívd be a magányodba, hogy legyen társad!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Március 23.

"A te hited megtartott téged..." (Lk 18,35-43)

Megtartó erő a hit, a Teremtőhöz való kapcsolódás. A legerősebb kapocs az emberi életben, mert egészségben és betegségben, életben és még a halálban is, sőt azon túl is létező, működő, ható erő. Erre hagyatkozhatsz minden időben.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Március 22.

"Ekkor így szólt Péter: Íme, mi otthagytunk mindent, és követtünk téged." (Lk 18,28-34)

Mindent otthagyni, mindent félretenni egy cél érdekében, az nem kis dolog. Ehhez az igéhez talán most sokan közelebb kerülünk, hiszen olyan sok mindenről kell lemondani: találkozások, szórakozás, utazás. Vajon, rájövünk-e, hogy ezek a dolgok mind nem érnek semmit, ha nem a miénk az örök élet reménysége? Jézus követése arra tanít, hogy ezek mind másodlagosak. Hogy állok én ezzel? Adja az Úr, hogy ne szenvedésként, hanem lehetőségként éljük meg a mostani lemondásokat!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Március 21.

"Ami az embereknél lehetetlen az az Istennél lehetséges.." (Lk 18,18-27)

Az élet teljességének megőrzése, annak megadása nem emberi teljesítmény, hanem ajándék, ahogy maga az élet is. Egészségben, betegségben, fenyegetettségben is jó erre gondolni és ezért hálát adni.

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat


Március 20.

"Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik." (Lk 18,9-17)

Mindenkinek megvan a maga véleménye a jelenlegi helyzetről. Vannak, akik ezt halkabban, s vannak, akik hangosabban képviselik. De talán alázatra és bölcsességre van most leginkább szükségünk. Adja Isten, hogy tudjunk kevesebbet beszélni, többet hallgatni ezekben a napokban - nem csak egymást, hanem Őt is!

Bedekovics Péter, egyetemi lelkész, Károli Egyetemi Lelkészség


Március 19.

"Mikor az Ember Fia eljön, vajon talál-e hitet a Földön?" (Lk 18,1-8)

Fontos a vírus elleni védekezés, a készenlét, azonban még fontosabb, mert túlnyúlik az élet és halál mezsgyéjén is, hogy van-e hitem? Kapcsolódok-e a Teremtőhöz?

Szentpály-Juhász Imre, lelkész, szupervízor, KRE Lelkigondozói Szolgálat

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Károli Podcast

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont