A vallásfogalmak sokfélesége - konferencia felhívás

A vallásfogalmak sokfélesége - konferencia felhívás

2011. november 11-12. Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Szervezők: A KRE BTK Szabadbölcsészet Tanszéke és a SZTE BTK Vallástudományi Tanszéke

A vallástudomány az elmúlt évszázadban számos elméleti keretet alkalmazott a végső soron mindig rejtve maradó vallási dimenzió fogalmi leírására, és ennek nyomán sokféle tudományos vallásfogalom jött létre. Emellett számos vallásgyakorló közösség, vallásalapító és vallásteoretikus is kialakított magának egyfajta fogalmat a vallásról, amely érdemes a tudományos szempontú elemzésre. Konferenciánkkal a vallásfogalmak sokféle változatára szándékozunk koncentrálni. A történeti vagy szisztematikus vallástudomány területéről olyan előadásokat várunk, amelyek vagy a) a vallás fogalmát tárgyalják valamely társadalom- vagy természettudomány elmélete és módszertana alapján, vagy b) különböző vallások önreflexiójával (önreflexióival), egyes vallási gondolkodók vallásfogalmával (vallásfogalmaival) foglalkoznak.

Olyan hozzájárulásoknak kívánunk teret adni, amelyek nem valamely vallás, hanem a kívülálló elemző nézőpontjából fogalmazódtak meg. Követelmény, hogy az előadások a korszerű szakirodalom és a források elmélyült ismerete alapján korábban nem közölt, eredeti eredményeket mutassanak be. Külön hangsúlyt szeretnénk fektetni az interdiszciplinaritásra és a komparativitásra, továbbá bátorítjuk a társszerzős jelentkezést.

Terveink szerint a 20 előadós rendezvényen a 20 perces előadásokat 10-10 perces vita követi.

További tudnivalók....


Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Károli Podcast

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont