Átadták a diplomákat a Tanítóképző Főiskolai Karon

Az Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának tanévzáró istentiszteletére és diplomaátadó ünnepségére június 30-án, vasárnap került sor a nagykőrösi református templomban.

Az istentiszteleten Prof. Dr. Balla Péter szolgált igehirdetéssel. A rendezvényen részt vett Szabó Gábor, a Nagykőrösi Református Egyházközség lelkészelnöke és Rácz Péter főgondnok, valamint Dr. Czira Szabolcs polgármester, illetve a társintézmények igazgatói, képviselői.
Dr. Szenczi Árpád dékán ünnepi beszédében a 2018/19-es tanév fontosabb eseményeiről szólt, majd személyes hangnemben szólt a végzettekhez. Virágcsokorral köszöntötte Kulcsárné Papp Enikőt, aki a Karon csaknem 20 évet töltött óraadóként. Végül dékáni ciklusa végéhez érvén a búcsúzás szavaival köszönte meg minden kollégának a közös munkát.
Nagykőrösön ez alkalommal 119-en vehették át a végzettségükről szóló oklevelet, közöttük a marosvásárhelyi, illetve a sajószögedi hallgatók: 25 tanító, 19 óvodapedagógus, 15 hittanoktató, 4 szociális munkás, 1 diakónus, 1 kántor szakos hallgató.
Pedagógus szakvizsgán 28-an, matematika részismereti képzésen 20-an, magyar műveltségi területen 3-an, testnevelés műveltségi területen 2-en, természetismeret műveltségi területen 1 hallgató végzett.
Az oklevelek átadása után a végzett hallgatók kibocsátására és a hallgatók búcsúzására került sor. Az Egyetem Szenátusa a Károli Egyetem Díszoklevele kitüntetést adományozta Kádár Péternek, a Tanítóképző Főiskolai Kar oktatási referense részére. Az ünnepségen átadták a Kalokagathia-díjat Demcsik Réka nagykőrösi és Havadi Kinga marosvásárhelyi hallgatónak. A Filó Lajos Alapítvány díját Pintér Gyula szociális munka szakos hallgató vehette át.
Budapesten a diplomaosztó ünnepi közgyűlésre június 28-án került sor. Ekkor 176-an vehették át a végzettségüknek megfelelő oklevelet: 45 tanító, 118 óvodapedagógus, 9 szociális munkás szakos hallgató. Felsőoktatási szakképzésen 4-en (csecsemő és kisgyermeknevelő, szociális munka) kaptak oklevelet.

Mindkét ünnepségen méltatták Dr. Szenczi Árpád búcsúzó dékánt.

A Tanítóképző Főiskolai Kar július 1-től megbízott dékánja Dr. Pap Ferenc, aki Prof. Dr. Balla Péter rektortól vette át megbízását.

 

Képek forrása: Önkormányzati Hírek Nagykőrös Facebook oldal, fényképezte: Beretvás Judit

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont