Nagykőrösi Diplomaátadó ünnepség

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara február 3-án, vasárnap tartotta diplomaátadó ünnepi közgyűlését a Református templomban.

A rendezvény nagytiszteletű Dr. habil Pap Ferenc, a Tanítóképző Főiskolai Kar Hitoktató- és Kántorképző Intézet vezetőjének igehirdetési szolgálatával kezdődött. Az ünnepi alkalmon részt vett Földi László országgyűlési képviselő, Dr. habil Homicskó Árpád az Állam és Jogtudományi Kar dékánhelyettese, Dr. Pödör Dóra, a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettese, nagytiszteletű Szabó Gábor, a Nagykőrösi Református Egyházközség lelkészelnöke és Rácz Péter főgondnok.  

Az igehirdetés után Dr. Szenczi Árpád dékán úr ünnepi beszédében köszöntötte a végzős hallgatókat:

„A diploma tekinthető egy kulcsnak is, mellyel számos új ajtó – lehetőség – nyílik meg az Önök számára. Beléphetnek a munka világába, vagy tekinthetik az eddig megszerzett tudást egy lépcsőfoknak, s hasznosíthatják további tudás megszerzésére is. A lehetőségek tárháza végtelen” – mondta, majd választott hivatásukban sok sikert és kiegyensúlyozott családi-háttéren alapuló boldog, megelégedett magánéletet kívánt a végzetteknek.

Az ünnepi alkalmon 6 hittanoktató-, 4 szociális munkás-, 3 diakónus-, 2 tanító-, 3 óvodapedagógus-, valamint egy-egy részismereti képzésben és felsőfokú szakképzésben végzett hallgatónak adtak át oklevelet. 

Az Állam és jogtudományi Kar Nagykőrösön szervezett okleveles jogi asszisztens képzéséről Dr. habil Homicskó Árpád dékánhelyettes úr tartott tájékoztatót, majd köszöntötte az immár diplomás hallgatókat.

A végzett hallgatók ünnepélyes kibocsátása után Galovics Réka immár okleveles hittanoktató búcsúzott a főiskolai kartól a hallgatótársai nevében.

Az ünnepség végén a Filó Lajos Alapítvány kuratóriumának díját vehette át Elek Márton Attila végzett diakónia szakos hallgató Dr. Fruttus István Levente alapítványi ügyvivőtől. A Filó Lajos Alapítvány emléklapját, szakdolgozati témaválasztás újszerűségéért Czékmán Renáta szociális munka szakos végzett hallgató érdemelte ki. 

A félévzáró ünnepség a Himnusz közös éneklésével zárult.

Forrás: nagykorosma.hu

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont