Juhász Zsófia-díjat kapott Fruttus István Levente

Átadták a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának idei teológiai, lelkészi, szeretetszolgálati és pedagógiai díjait a testület november 22-i budapesti ülésén.

A református diakóniai intézményekben végzett hűséges, szakmailag, emberileg és a református lelkiség szempontjából kiváló szolgálatot elismerő Juhász Zsófia-díjat Fruttus István Levente, a KRE Tanítóképző Főiskolai Kara (TFK) Szociális Munka és Diakóniai Intézetének főiskolai docense vette át. Fruttus István Levente a nyolcvanas évek végén a Nagykőrösi Református Egyházközség frissen megérintett tagjaként lett elhívottja és tevékeny részese az 1990-ben elindult diakónusképzésnek. Ettől kezdve mindinkább a diakónia és a segítő szakmák spirituális vetületének vizsgálata állt tudományos munkássága központjában. A nagykőrösi tanítóképző frissen megalakult Diakóniai Intézetének igazgatója, vezetője volt egészen 2008-as nyugdíjba vonulásáig.

Tevékenysége nyomán elindult a felsőfokú, diplomát adó diakónusképzés, tanított a nagykőrösi főiskolán, a budapesti és a debreceni teológián, a Partiumi Keresztény Egyetemen és a Semmelweis Egyetemen is. A Babeş-Bolyai Tudományegyetemen megvédett doktori disszertációja a diakóniai menedzsment aktuális problémáit vette górcső alá, különös tekintettel a szociális és diakóniai szervezetekre. „Egyházunk felsőoktatási rendszerében az ő aktív szolgálata, tevékenysége vezetett a KRE TFK szociális munka alapszakának sikeres akkreditációjához. Az oktatás során mindvégig külön figyelmet szentelt a szociális munka és a spiritualitás kapcsolatának megélésére és megjelenítésére” – hangsúlyozta méltatásában Svébisné Juhász Márta zsinati tag.

 

forrás: reformatus.hu
fotó: Vargosz

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont