„Tanítván őket…” – a katechetikai konferencia beszámolója

Pünkösd előtti szombaton, 2018. május 19-én rendezte meg a KRE TFK Hittanoktató és Kántorképző Intézete a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolával közös szervezésben – mely egyúttal a helyszínt is adta – „Tanítván őket…” címmel katechetikai konferenciáját.

A konferenciára korábban végzett és jelenlegi hallgatóink, gyakorlati mentorok, hittanoktatók, vallástanárok és más szakos pedagógusok érkeztek. Az egybegyűlteket DR. PAP FERENC intézetvezető és BENCZE PÉTER, a Rózsakerti Iskola igazgatója köszöntötte. Intézményeink eddig a hittanoktató- és tanítóképzés gyakorlatai kapcsán már eddig is együttműködtek, e konferenciával elmélyültebb szakmai kapcsolat megteremtésére vállalkoztunk.

A plenáris előadásokat DR. MÉSZÁROS LÁSZLÓ a KRE TFK Neveléstani és Metodológiai Tanszékének vezetője nyitotta meg A keresztény pedagógiai gondolkodás alapjairól szólva, megidézve az egyházatyákat, akik ma is iránymutatói a keresztyén nevelésnek. Az ókori alapozástól az időben nagyot ugorva a 21. század vallásoktatásának egyik kihívását mutatta be DR. SZÁSZI ANDREA, a Református Pedagógiai Intézet katechetikai igazgatóhelyettese, Kapcsolat a Z generációval: RPI ötletek, segédletek a digitális korban címmel. Ezt követően két korreferátum következett. Az elsőt BÁLINT-PALLAGHY RÉKA Rózsakerti Iskola, igazgatóhelyettese tartotta. A táblacserés iskola örömei és kihívásai a hitre nevelésben c. beszámolójában javarészt olyan pozitív tapasztalatokat osztott meg, amelyek nemcsak a református köznevelési intézménnyé lételben hasznosíthatóak, hanem a mindennapos iskolai nevelésben is. A második korreferátumot a Szekszárdi Református Egyházközség lelkipásztorától hallgattuk meg. KASZÓNÉ KOVÁCS KAROLA a helyi ökumenikus kapcsolatok gyümölcseként mutatta be a Kett-módszer alkalmazási lehetőségeit iskolai és gyülekezeti katechézisben: Ünnepeink kicsit másként – esztétika, ismeret, átélés címmel.

A plenáris ülést kiscsoportos műhelymunkák követték négy szekcióban. Intézetünk oktatói a napi hittanoktatás segítségére és frissítésére módszertani témákkal készültek, melyekkel lehetnek. DR. LÁSZLÓ EMŐKE Hit- és Erkölcstani Szakmódszertani Tanszék tanszékvezetője az új hittankönyvcsaládról a dogmatikus szemével osztotta meg észrevételeit, tanácsait, miközben azt vizsgálták a csoportban, miként érvényesülnek a református dogmatikai szempontok, s hol szorul tanári kiegészítésre a tananyag. LEHOCZKY MÁRIA MAGDOLNA gyakorlati tanár az aranyige tanításának eljárásait vette sorra azt segítendő, hogy a hittanóra erre szánt része ne unalmas biflázássá legyen, hanem a bibliai mondatok élvezetes és értelmes tanulási fázisává. DR. SZETEY SZABOLCS az Alapozó Teológiai Tanszék tanszékvezetője a példázatok hittanórán való feldolgozásának kulcsait adta meg. A hittankönyvek kínálta példázatokat végigtekintve kiderült, hogy a hittanoktatók többsége küzd ezek tanításának eljárásával. DR. VÁRADI-KUSZTOS GYÖRGYI adjunktus vezette workshop „(...) különb féle jerekekkel kísérletezünk” – szépirodalom, vita, etikaoktatás címet kapta. Weöres Sándor két verséből kiindulva a pletyka jelenségét vizsgálták Edward De Bono hat kalap módszerével, azt segítendő, hogy miként lehet ezt iskolán vagy osztályon belül kezelni.

Ezen csoportos foglalkozásokkal csupán ízelítőnyi idő adatott az egyes témák feldolgozásához, így az az igény is megerősödött, hogy elmélyültebben foglalkozzunk ezekkel.

A konferencia szünetei a viszontlátás örömével, a régi és friss élmények, tapasztalatok cseréjében teltek, s rendezvényünk azzal a kívánalommal zárult, hogy e szakmai diskurzusnak legyen folytatása a későbbiekben.

Lehoczky Mária Magdolna

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Károli Podcast

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont