Tanító alapképzési szak (BA)

Szakfelelős oktató:  Dr. Gombos Norbert
Képzési terület: pedagógusképzés
Képzési idő félévekben: 8 félév
Képzés nyelve: magyar
Képzési hely: Nagykőrös, Budapest
Képzési rend: nappali, levelező


A képzés célja

A KRE Pedagógiai Kar tanító (BA) képzésének célja felkészült szakemberek biztosítása az egyházi fenntartású és a világi intézmények számára egyaránt. A képzési struktúra a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően a NAT-ra épülve biztosítja, hogy a hallgatók mind elméleti, mind gyakorlati területen felkészüljenek a tanítói hivatás gyakorlására.

Mesteroktatóink és partnerintézményeink gyakorlatvezetői az iskolai gyakorlatokon nemcsak a pedagógus hivatás gyakorlati feladataira készítik fel hallgatóinkat, hanem a nevelés-oktatás elméleti és mentálhigiénés kérdéseiben is segítséget nyújtanak. A képzéshez kapcsolódó tanítási gyakorlatok kiegészítéseként hallgatóinkat a pedagógusi pálya lelki oldalára is felkészítjük kiscsoportos foglalkozások keretében. Végzett hallgatóink pályájuk kezdetén így megalapozott elméleti és szakmai tudásuk mellett teljes készségtárral kerülnek az osztálytermekbe.

Nagykőrösi képzési helyünkön hallgatóink a tanító szakkal párhuzamosan teljesíthetik a református hittanoktató és a kántor alapképzési szakokat is.


Választható műveltségi területek

A NAT-nak megfelelő műveltségi területeket hallgatóink érdeklődési körüknek megfelelően választhatják:

  • ember és társadalom
  • ének-zene
  • idegen nyelv (angol, német)
  • informatika
  • magyar nyelv és irodalom
  • matematika
  • technika-életvitel és gyakorlat
  • természetismeret
  • testnevelés és sport
  • vizuális nevelés

 

 

Képzési információk

Mintatanterv

A képzés részletes tájékoztatóját a tanulmányi tájékoztatóban (Pedagógiai Kar/Képzések/Tanító BA) érik el.

 
Felvételi információk


Elérhetőségeink

               Dékáni Hivatal

               Tanulmányi Osztály

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont