Sporttevékenységért járó ösztöndíj

A pályázati felhívás azoknak a Károli Gáspár Református Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali munkarendű hallgatóknak szól, akik egyetemi keretek között, a tanulmányi követelmények teljesítése mellett aktívan versenyszerű sporttevékenységet végeztek, és ezzel nagymértékben hozzájárultak a sportélet sikereihez és fejlődéséhez.
Sporttevékenységért járó ösztöndíjra jogosultak mindazok, akik a tantervi követelményeken túlmutató sporttevékenységet végeztek aktív félévük során, illetve rendelkeznek már legalább egy lezárt félévvel, emellett az alább felsorolt képzési szintek valamelyikén az Egyetemen teljes idejű képzésben vesznek részt:

  • alapképzés,
  • osztatlan képzés,
  • mesterképzés,
  • felsőoktatási szakképzés,
  • doktori képzés.

 

Az intézményi sporttevékenységért járó ösztöndíj egy tanulmányi félévre (5 hónap) folyósított juttatás.
Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati anyagot 2019. november 29. (péntek) kell eljuttatni az Egyetem Rektori Hivatalába (1091 Budapest, Kálvin tér 9.) az Egyetem Oktatási rektorhelyettesének címezve.
A pályázat továbbításának módja:

  • Postai úton (Oktatási Rektorhelyettes részére, a borítékra ráírva: „Sportösztöndíj”),
  • Személyesen: zárt borítékban a Rektori Hivatal Titkárságán leadva (szintén az Oktatási Rektorhelyettes részére, a borítékra ráírva: „Sportösztöndíj”).

 

Az Egyetem a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok és szabályzata alapján jár el az adatkezelés során. További információkat találhatnak az egyetem honlapján: http://www.kre.hu/portal/index.php/sporttevekenysegert-jaro-osztondij.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont