Református hittanoktató alapképzési szak (BA)

A református hittanoktató szakra érettségivel és konfirmációval rendelkező jelentkezését várjuk.

Képzési idő
6 félév

Munkarend
Nappali, levelező

Finanszírozás forma
Állami ösztöndíjas és önköltséges (az önköltség összege nappali és levelező munkarenden 157 500 Ft/félév).

Jelentkezés
• Jelentkezési határidő: folyamatosan
• Jelentkezni az alábbi jelentkezési lapon lehet: http://www.kre.hu/hiteletifelveteli/. Ezt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, a megadott mellékletekkel együtt kell eljuttatni a Tanulmányi Osztályra személyesen vagy postai úton: KRE Pedagógiai Kar Tanulmányi Osztály 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.

Csatolandó dokumentumok:

  • személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya másolata
  • érettségi bizonyítvány másolata
  • érettségi tanúsítvány másolata (ha van)
  • középiskolai bizonyítvány másolata (9., 10., 11., 12. (13.) évfolyam)
  • oklevél másolata (ha van)
  • nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van)
  • felvételi eljárási díj befizetésének igazolása
  • lelkipásztori ajánlás
  • konfirmációi igazolás
  • kézzel írott, részletes önéletrajz

A felvételi eljárás díja 4 000 Ft. Az eljárási díjat az OTP 11705008-20436034 számú számlára kérjük utalni és az igazolást a felvételi jelentkezési laphoz szíveskedjék csatolni. Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni: „NÉV, PK felvételi díj”

Alkalmassági vizsga
Előalkalmassági vizsga részletei: https://pk.kre.hu/index.php/felvetelizoknek/alkalmassagi-vizsga

A kötelező alkalmassági vizsga időpontja: 2023. május 24.
Az alkalmassági vizsga eljárási díja 4 000 Ft. A vizsgán "megfelelt" vagy "nem felelt meg" minősítés adható. Nem vehető fel az a jelentkező, aki az alkalmassági vizsgán "nem felelt meg" minősítést kap.
Az egyházi alkalmassági vizsga részei:
1) Bibliaismereti elbeszélgetés, különös tekintettel Mózes I-II. könyvére és a négy evangéliumra.
2) Egyházi ének: a Református Énekeskönyv 10 szabadon választott éneke, mindegyiket első versszakkal, kotta nélkül kell elénekelni.
3) Gyülekezeti beszámoló írásban.

Felvételi pontok számítása
A felvételi pontok számítása a tanulmányi és érettségi pontok alapján, 500 pontos rendszerben (400 pont + 100 többletpont) történik. Az érettségi pontoknál a két legjobb százalékot elért érettségi tárgyból számítódik a pont. Felhívjuk figyelmét, hogy a hitéleti képzések esetében a felvételhez nem szükséges emelt szinten teljesített érettségi vizsga, természetesen többletpontot számítunk.
A felsőoktatási szakképzésben, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket az intézmény a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével is rangsorolhatja:
– kitűnő/kitűntetéses minősítésű oklevél: 400 pont,
– jeles/kiváló minősítésű oklevél: 400 pont,
- jó minősítésű oklevél: 400 pont,
– közepes minősítésű oklevél: 355 pont,
– elégséges minősítésű oklevél: 310 pont. (frissítve: 2020. február 12.)
Az összpontszám megállapításakor ehhez adjuk hozzá az esetleges többletpontokat.

 

 

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont