Óvodapedagógus alapképzési szak (BA)

Szakfelelős oktató:  Dr. Kinczler Zsuzsanna
Képzési terület: pedagógusképzés
Képzési idő félévekben: 6 félév
Képzés nyelve: magyar
Képzési hely: Budapest, Kecskemét
Képzési rend: nappali, levelező

 

A képzés célja

A KRE Pedagógiai Kar óvodapedagógus képzésének célja felkészült szakemberek biztosítása az egyházi fenntartású és a világi intézmények számára egyaránt. A képzés felépítése a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően az ÓNOAP-ra épülve biztosítja, hogy a hallgatók mind elméleti, mind gyakorlati területen felkészüljenek az óvodapedagógusi hivatás gyakorlására. Ennek elmélyítése érdekében különös gondot fordítunk a személyközi, társaslelkületi kompetenciák fejlesztésére.
Hallgatóink szakmai fejlődését mesteroktatók és a partnerintézmények gyakorlatvezetői kísérik biztosítva a mentorálást a tanulmányok teljes ideje alatt.

 

Specializációk

Hallgatóink a 4. és az 5. félévben az alábbi specializációk közül választhatnak:

  • Integráló pedagógia specializáció

Célja a nevelés–oktatás szükségleteinek biztosítása, a különleges gondozást igénylő tanulók megismerése, a tünetek diagnosztizálása, és a diagnosztikai tünetek alapján fejlesztő tervezés készítésének megtanulása.

Az óvodapedagógus és a tanító terepein, ill. az óvoda–iskola átmenet szakaszában az eltérő fejlődésű, de integrálható gyermekek tanulók széles és változatos köre jelent meg. Hozzáértéssel, egyéni sajátosságaik értelmezésével az nevelő–oktató munka tudatosabb lesz. A sikeres nevelői munka záloga a tünetek biztos felismerése, a bemeneti szint felmérése, a fejlesztés tervezése és a fejlesztés hatékonyságának monitorozása.

  • Gyermek, természet, egészség specializáció

A specializáció célja, hogy a hallgató ismerje a kisgyermekkori közvetlen – nem mediatizált – természetkapcsolat meghatározó voltát a gyermekkori személyiség- és közösségfejlesztésben, a nemzeti, kulturális identitás formálódásában.

  • Keresztyén nevelés specializáció

A Keresztyén nevelés specializáció a szakmai ismeretek és kompetenciák elmélyítésére szolgáló tanegység, melyben építünk a korábbi pedagógiai, pszichológiai, biblia- és egyházismereti tanulmányokra. Elsajátításával az óvodapedagógus hallgatók az egyházi óvodai nevelésben bátran megkezdhetik pályájukat, nagyobb biztonsággal készíthetik elő az óvodai egyházi ünnepek, jeles napok témaheteit, ökumenikus nyitottsággal és a felekezeti sajátosságok figyelembevételével. A tanegység célja továbbá az egyházi óvodák óvoda- és gyermekképének feltárása, az óvodás korú gyermek hit-, erkölcsi és érzelmi fejlődésének mélyebb megismerése; a keresztyén óvodapedagógus személyiségének formálása és lelki egészségének védelme, valamint szakirodalmi tájékozottságának bővítése.

  • Komplex művészeti nevelés specializáció

A specializáció ismerteti a komplex művészeti nevelés integrációs elveit és hazai gyakorlatait, a komplexitás lehetséges összetevőit, közös alapjait a zenei, irodalmi és vizuális nevelésben, valamint ismereteket nyújt a komplex művészeti tevékenységek tartalmainak tervezéséhez és közvetítéséhez. Ismerteti továbbá a komplex művészeti nevelési gyakorlatok sajátos és összetett tevékenységi folyamatira épülő produktumok létrehozásának módszereit.

  • Mozgásfejlesztés specializáció

A tanulási nehézségek megelőzésében és terápiájában kiemelkedő szerepe van a mozgásfejlesztésnek, mely segítségével hatni lehet az idegrendszerre. A fejlesztés célja a mozgásfejlődés és ezáltal az idegrendszerfejlődés helyes irányba terelése. Célunk, hogy a hallgatók olyan módszertani eszköztárral rendelkezzenek, mellyel a mindennapok során -óvodai kereteken belül- képesek legyenek a problémák felismerésére, megértésére, kezelésére az óvodai foglalkozások, valamint a szabadidős tevékenységek során.

 

Miért ajánljuk az óvodapedagógus alapképzési szakot?

 

Képzési információk

Mintatanterv

A képzés részletes tájékoztatóját a tanulmányi tájékoztatóban (Pedagógiai Kar/Képzések/Óvodapedagógus BA) érik el.


Felvételi információk


Elérhetőségeink

               Dékáni Hivatal

               Tanulmányi Osztály

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Károli Podcast

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont