Közösségszervezés alapképzési szak (BA) - ifjúsági közösségszervező szakirány

 

Szakfelelős oktató: Dr. Váradi Ferenc
Képzési terület: bölcsészettudomány
Képzési idő félévekben: 6 félév
Képzés nyelve: magyar
Képzési hely: Nagykőrös, Budapest
Képzési rend: nappali, levelező


A képzés célja

A közösségszervezés alapképzési szak ifjúsági közösségszervező szakirány célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző közösségszervező, közösségfejlesztő szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés és az ifjúság társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani.
A közösségszervező szakember az ifjúságsegítés területén településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben az ifjúsági szolgáltatás különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el. Ebben a feladatkörében együttműködik a feladatát érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfejlesztés ágazataiban.

A képzésen csak az ifjúsági közösségszervező szakirány érhető el.

Képzési információk
Mintatanterv
A képzés részletes tájékoztatóját a tanulmányi tájékoztatóban (Pedagógiai Kar/Képzések/Közösségszervezés BA) érik el.


Felvételi információk


Elérhetőségeink

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Osztály

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Károli Podcast

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont