Gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

Szakfelelős oktató:  Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit
Képzési terület: pedagógusképzés
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: magyar
Képzési hely: Nagykőrös
Képzési rend: levelező

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

A képzés önköltsége: 140.000 Ft/félév

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógiai szakterületen)

Meghirdetett szakirányok:

 1. Gyógypedagógiai szakismeret és gyakorlat megújítása szakirány

A szakirány átfogó és aktuális ismereteket nyújt elsősorban a gyógypedagógus végzettséggel nemrendelkezők részére a gyógypedagógiai segítségnyújtást biztosító intézmények rendszeréről, a köznevelésen túlmutató, komplex rehabilitáció elemeiről, elveiről, gyakorlatáról és eszközrendszeréről. Bemutatja a megváltozott gyógypedagógiai szerepek és tevékenységek tartalmát és gyakorlatát, a feladatok átalakulását és módosulását a nevelési-oktatási intézményekben és a pedagógiai szakszolgálatokban.

 1. Gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai gyakorlatvezető, vezetőtanár szakirány

A szakirányt elsősorban a gyógypedagógusi végzettséggel rendelkezők részére ajánljuk, akik ismereteket szerezhetnek a gyakorlatvezetői, vezetőtanári, gyakorlatvezető mentori munka korszerű pedagógiájának elmélete és gyakorlata, a gyakorlatvezető tanári/mentori feladatok tervezése és gyakorlati megvalósítása terén. A képzés bemutatja a közoktatási szakértő, a szaktanácsadó feladatait, szerepét és felkészít a megváltozott szakértői, szaktanácsadói és vezetői feladatok ellátására. A résztvevők megismerik a szakértői munkában alkalmazható minőségirányítási technikákat, a szervezeti kultúra jelentőségét és fejlesztési lehetőségeit a köznevelési intézményekben.

A képzést blended (kevert) formában szervezzük. A távoktatásban és e-kontakt órákon megvalósuló tanegységek mellett az 1-2. félévben félévente 2x2 napos , személyes jelenlétet igénylő konzultációs alkalomra kell a hallgatóknak a képzés helyszínére utazniuk, ahol kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. A 3-4. félévben félévente a szakiránytól függően maximum 4 hétvégén (péntek-szombati oktatási napok) várjuk hallgatóinkat személyes jelenlétet igénylő tréning és konzultációs alkalmakra.

Pedagógus szakvizsgával rendelkező hallgatóink pedagógus szakvizsgás oklevelük alapján kreditelismerést kérhetnek a Tanulmányi Bizottság által meghatározott tantárgyak és az első évet záró szigorlat alól. Kérjük, hogy amennyiben kreditelismerést kérnek, pedagógus szakvizsgát adó oklevelüket csatolják jelentkezési lapjukhoz.

Mintatanterv

Felvételi követelmények:

 • legalább 3 éves szakmai gyakorlat a közoktatás, felnőttoktatás, felnőttképzés vagy a habilitációs-rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó bármely ágazati területen és
 • gyógypedagógia alapképzési vagy mesterképzési szakon szerzett oklevél, vagy
 • gyógypedagógia-tanár vagy gyógypedagógus tanár mesterképzési szakon szerzett oklevél, vagy
 • pedagógusképzés képzési területen, legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség, továbbá az alább felsorolt szakirányú továbbképzés(ek)en szerzett további szakképzettség:
  • Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus (2009-ig)
  • Óvodás és kisiskolás gyermekek nyelv- és beszédfejlesztése (2009-től)
  • Fogyatékosok együttnevelési (integrációs) pedagógiája (2009-ig)
  • Integrációs fogadó pedagógus (2009-től)
 • továbbá korábban a fenti szakoknak megfeleltetett főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben szerzett oklevél.


Egyedi elbírálás alapján további szakirányú továbbképzések is figyelembe vehetők, melyek sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek/tanulók különleges gondozására készítenek fel. Az egyeid elbírálás alá eső végzettségekről szóló tájékoztatóért kattintson ide.

Képzés kezdete: 2022. szeptember

Jelentkezési határidő: 2022.09.10.

Beiratkozás: 2022.09.16.

Fizetési határidő: 2022.09.30.

Számlaigénylés határideje: 2022.09.16.

Jelentkezési lap elérhető honlapunkon.

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont