Pedagógiatörténeti műhely

A KRE PK alapképzésein gyermeki lelkületből kiinduló értékközpontú pedagógiát oktat, amelyhez kapcsolódóan a lelki neveléstantól a tudástechnológia, a kompetenciaelmélet kibontakozásáig széles spektrumot ível át. Mindeközben valljuk, hogy a keresztyén neveléstannak az intézményes nevelés változása mellett is kiemelt lényege kell legyen a lelki szükségletekből kiinduló, bibliai értékeken alapuló pedagógia, ez jelentheti a református nevelés forrását.

Minderre építve Karunk tudományos tevékenységeinek meghatározó részét képezi a keresztyén pedagógiai hatás tudatosítása, tudományos tanulmányozása és a gyakorlatban való fejlődésének megsegítése. A területhez kapcsolódóan hallgatóink bevonásával, tudományos kutatásai által a Pedagógiatörténeti műhely törekszik a képességek kibontakoztatásának személyes és környezeti meghatározói vizsgálatára, kiemelten a keresztyén pedagógus és a hitbeli megérintődés képesség-kibontakoztatást segítő szerepére vonatkozóan.

Mindezen kutatási eredményeinket tudományos konferenciákon is bemutattuk 2020 folyamán:
Befogadó óvoda – befogadó iskola Nemzetközi Tudományos Konferencia
XII. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Selye János Egyetem, Komárno
• XIII. Tudatosság a kommunikációban. Személyközi és médiakommunikációs tudatosság az iskolában. Országos szakmai-módszertani tanácskozás, Eszterházy Károly Egyetem, Eger.

A kutatásaink alapján kirajzolódó összefüggésekre építve célunk a keresztyén pedagógiai hatás további pontosítása, a vonatkozó eszköztár tudatosítása, a fejlődés lehetőségeinek körvonalazása.

További illeszkedő kutatási eredményeink prezentációjához kapcsolódóan kiemelendő tevékenységünk a 2017-2019 között megrendezett Országos Keresztény Neveléstudományi Konferencián, melyet 2019-ben társszervezés keretében, a Család és hitre nevelés c. szekció vezetése által valósítottunk meg.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont