Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak

Szakfelelős oktató:  Dr. Szarka Júlia
Képzési terület: pedagógusképzés
Képzési idő félévekben: 6 félév
Képzés nyelve: magyar
Képzési hely: Budapest, Kecskemét
Képzési rend: nappali, levelező

A képzés célja

A képzés célja csecsemő- és kisgyermeknevelők képzése, akik tudásukat, képességeiket és attitűdjeiket tekintve alkalmasak a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére. Átlátják a kisgyermeknevelés rendszerét, képesek a bölcsődében és más, a három év alatti korosztályt nevelő intézményben a kisgyermeknevelői feladatokat a szakmai kompetenciájuk alapján elvárható autonómiával és felelősséggel ellátni. Képesek a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Főbb képzési területek:

  • pedagógia
  • pszichológia
  • egészségügyi ismeretek
  • szakmódszertani ismeretek


Elhelyezkedési lehetőségek

Az alapképzési szakot eredményesen elsajátító csecsemő- és kisgyermeknevelők elsősorban az állami, egyházi és egyéb fenntartású bölcsődékben és más, a három év alatti korosztályt nevelő intézményekben tudnak elhelyezkedni.


Képzési információk

Mintatanterv

A képzés részletes tájékoztatóját a tanulmányi tájékoztatóban (Pedagógiai Kar/Képzések/Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA) érik el.


Felvételi információk


Elérhetőségeink

               Dékáni Hivatal
               Tanulmányi Osztály

 

 

 

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont