Nemzetközi konferencia a Simonyi-versenyen

A verseny hagyományaihoz híven a részt vevő pedagógusok számára szakmai konferencia zajlott. Tudományos megalapozottságú, ugyanakkor a gyakorlatot középpontban helyező, humorral átszőtt előadás hangzott el H. Tóth István részéről A felszólítás és a felszólító igealakok a nyelvhasználatban címmel. A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karáról Lőrincz Gábor és Istók Béla számolt be kutatásaikról Felidéző szavak a helyesírás-tanításban és A gazdasági nyelvi tájkép felhasználhatósága a helyesírás-tanításban című előadásaikban.

A Simonyi-verseny szervezői hosszabb távon fontosnak tartják a versenyadatok elemzését, valamint szélesebb kontextusban a verseny nyelvi-nyelvhasználati, pedagógiai, gazdasági, társadalmi összefüggéseinek a vizsgálatát. Az ennek kapcsán elindult és egyetemünk által támogatott Nyelvi kompetenciák térben és időben kutatás többek között a tanári motiváció kérdéseit vizsgálja új megközelítésben. Erről a tematikus szálról adott számot Neumayerné Streitman Krisztina, Tóth Etelka és Csontos Tamás Coaching szemlélet és a tanári motiváció vizsgálata – A Simonyi-versenyhez kapcsolódó kutatás elméleti és módszertani háttere című előadása.

A verseny feladatsorait évfolyamonként elemezték, mutatták be a tartalomfejlesztők, a Pedagógiai Kar oktatói. Az 5. évfolyam képviseletében Szinger Veronika, a 6. évfolyam képviseletében Bárdos Dóra, a 7. évfolyam képviseletében Kovács Tibor, a 8. évfolyam képviseletében Kiss Margit tartott előadást.

 

A konferencia az NTP-TMV-M-22-B-0022 és az NTP-TMV-22-0066 pályázatok keretében a Nemzeti Tehetség Program (támogató szervezet: Kulturális és Innovációs Minisztérium) támogatásával, valamint
a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara által támogatott
Művészetek és nyelvek találkozása projekt keretében valósult meg.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont