Kis közösség, nagy érték – Bemutatkozik a nagykőrösi TFK

Megjelent a Tanítóképző Főiskolai Kar nagykőrösi oktatási helyszínének legújabb bemutatkozó videója.
A videó az alábbi linken megtekinthető.

A Kar története röviden:
A Kar elődjét, a Tanítóképezdét 1839-ben alapította a Nagykőrösi Református Anyaszentegyház Presbitériuma, és mintegy száz éven keresztül bocsátott ki hazájukhoz hű, református értékeink szerint élő és munkálkodó kántortanítókat, mígnem 1957-ben bezárták a jó hírű intézményt. 1990-ben indult meg újra a református tanítók képzése Nagykőrösön, és rövidesen újabb szakokkal és képzésekkel bővült főiskolánk, majd a KRE Tanítóképző Főiskolai Kar tevékenységi profilja. Végzett hallgatóink között a pályán-maradási arány 70-80%.

Jelenleg a Kar pedagógusképzés és hitéleti képzési területen indít képzéseket. A magyar felsőoktatásban szinte egyedülálló módon nagykőrösi képzési helyünkön jelenleg is lehetőség van két alapképzés párhuzamos teljesítésére – akár teljes állami ösztöndíjjal –, amennyiben a hallgató református felekezeti képzést (kántor vagy református hittanoktató) párosít más, nem hitéleti szakkal.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont