Ünnepélyes tanévnyitó istentisztelet Nagykőrösön

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara (KRE TFK) a szokásoknak megfelelően ünnepi istentisztelettel nyitotta meg az új tanévet Nagykőrösön. Az ünnepi istentiszteleten részt vettek az Állam- és Jogtudományi Kar, valamint a Szociális és Egészségtudományi Kar nagykőrösi hallgatói és oktatói is. Igét hirdetett a Tanítóképző Főiskolai Kar oktatója, Dr. László Emőke református lelkipásztor, tanszékvezető. A Róm 8,19-21 alapján tartott igehirdetés az aktuális társadalmi, környezeti és politikai problémák összefüggéséből kiindulva történelmi távlatban mutatta be az egyház és az Isten fiai felelősségét, lehetőségét a teremtett világban, világért. A bűn és a megváltás teológiai tanításába ágyazva hangsúlyozta az igehirdető, hogy a teremtett világ ma is sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését, akik a Krisztusban történt megváltás erejét és hatalmát mutatják fel. Isten fiainak szívében a legújabb katasztrófa-forgatókönyvek ellenére reménység és hit van.

Az igehirdetés után Szabó Gábor, a Nagykőrösi Református Egyházközség lelkipásztora köszöntötte a tanévnyitó közgyűlést, majd az Egyházközség „Soli Deo Gloria”-díját adta át Dr. Czira Szabolcsnak, Nagykőrös Város polgármesterének. A gyülekezet lelkésze személyes szavakkal és egy egyháztörténeti dokumentum ajándékozásával köszöntötte a KRE TFK új megbízott dékánját, Dr. Pap Ferencet.

A vendégek köszöntése után Dr. Pap Ferenc megbízott dékán megtartotta tanévnyitó beszédét, amelyet a Károli Gáspár Református Egyetem ismert mottójára („Minőség – Közösség – Károli”) fűzött fel. Az új kari vezető hangsúlyozta a kötelékek jelentőségét, amit a KRE TFK küldetésével állított párhuzamba. A pedagógiai és hitéleti képzések kötődni tanítanak, a köznevelési intézmények munkatársainak képzése és küldetése egyház- és nemzetstratégiai jelentőségű kérdés. A 180 évvel ezelőtt alapított és 1990-ben újraindított intézmény története bizonyítja, hogy az erős gyökerek még a pusztítások után is képesek kihajtani. A KRE TFK újraindítás utáni harmincadik tanévére igei biztatást kaptak a hallgatók és az oktatók: „Gyökerezzetek meg Krisztusban!” (vö. Kol 2,7)

A dékáni beszéd a 65 éve végzett jubiláns tanítók díszoklevelének átadására került sor, majd Dr. Méhes Balázs dékánhelyettes a szabályzatok értelmében kivette a hallgatói fogadalmakat, ezt követően Dr. Váradi Ferenc főiskolai docens, akit a Kar összoktatói értekezlete a KRE Szenátusának tagjává választott, átvette Dékán Úrtól megbízólevelét.

Az istentiszteleten orgonált Dr. Dávid István főiskolai tanár, orgonaművész, a gyülekezet kántora, valamint énekelt a tanári kamarakórus.

A dékáni beszéd itt olvasható.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont