Országos tudományos módszertani konferencia a kisgyermeknevelésről

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán „Kisgyermeknevelés a XXI. században” címmel tudományos módszertani konferenciát tartottak április 6-án.

A rendezvényre az egész ország területéről érkeztek az előadók és érdeklődő pedagógusok, kisgyermeknevelők, hallgatók egyaránt. A konferenciát az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete, a Ceglédi Tankerületi Központ és az Észak-Budapesti Tankerületi Központ támogatta, mellyel az együttműködési megállapodást az elmúlt héten írta alá az Egyetem. A Ceglédi Tankerülettel pedig néhány hét múlva kerül sor az együttműködési megállapodás aláírására.

A zsúfolásig telt teremben házigazdaként Dr. Szenczi Árpád dékán köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, a Kar szinte félévente tart valamely neves eseményhez, pedagógiai témához fűződve országos konferenciát. Az idei év aktualitása, hogy a közelmúltban akkreditálták a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakot a Karon. Az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete (ÓTE) nevében Dr. Szarka Júlia titkár, a KRE-TFK főiskolai tanára, dékánhelyettes köszöntötte a megjelenteket és mutatta be röviden az egyesületet. Az ÓTE 13 szakmai tagozatot működtet, főbb tevékenységük a pedagógusképzés egységes képviseletében, szakmai egyeztetésben valósul meg. Mint Dr. Szarka Júlia elmondta, hazánkban nagyon fontos cél az oktatás, az értékközpontú nevelés biztosítása. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha mindannyiunk legféltettebb kincsét, gyermekünket jól képzett pedagógusok tanítják, nevelik.

A köszöntéseket követően plenáris előadásokra került sor. A kognitív kompetencia fejlesztésének lehetőségeiről Dr. Csapó Benő professzor, egyetemi tanár, az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport és Oktatáselméleti Kutatócsoport vezetője tartott előadást, melyben számos különleges példát mutatott be a kompetenciamérés módjairól. Dr. Páli Judit Éva a KRE-BTK egyetemi docense a játék és a mozgás a kisgyermekkori fejlődés-fejlesztés folyamatáról tartott előadást. Mészárosné Dr. habil. Darvay Sarolta az ELTE-TÓK egyetemi docense a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszaknak a pedagógusképzésben elfoglalt helyéről beszélt. Kocsis Ildikó Judit az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézményének intézményvezetője előadásában a bölcsődék szerepét emelte ki a kisgyermekkori nevelésben.

A délelőtti előadások után a Tanítóképző Főiskolai Kar hallgatóinak kulturális és művészeti bemutatója következett, melyben a fiatalok a kisgyermekkor kedvelt játékait, mondókáit elevenítették meg. Ezt követően Dr. Somodi Ildikó főiskolai tanár és Górnagy Gyula oktató mutatta be és nyitotta meg a hallgatók munkáiból álló kiállítást.

A büféebédet módszertani előadások követték.

Az anyanyelv és gyermekkor kapcsolatáról Dr. Tóth Etelka a KRE-TFK főiskolai docense-, a kisgyermekkori alkotó tevékenységek szerepéről és a művészeti nevelésről pedig Dr. Somodi Ildikó, a KRE-TFK főiskolai tanára tartott előadást.

Dr. Kinczler Zsuzsanna, a KRE-TFK főiskolai docense a kisgyermekkori zenei nevelésről szóló előadásába a közönséget is bevonta. Dr. Bárdi Árpád a KRE-TFK főiskolai docense a kisgyermekkori természetkapcsolat jelentőségéről tartott némi humort sem nélkülöző előadást, melyben hangsúlyozta a környezeti nevelés biztos alapokról való indításának fontosságát. Dr. Gombos Norbert a KRE-TFK főiskolai docense A tanulás lehetőségei kisgyermekkorban címmel tartott didaktikai előadást. Tárnoki Erzsébet az Óbudai Egyesített Bölcsődék Intézményének vezetője saját tapasztalataikról, programjaikról tartott előadást. Ugyancsak saját intézményüket mutatta be Szanyó István, a verőcei Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde igazgatója.

A konferencia zárásaként Dr. Szarka Júlia méltatta az elhangzott előadásokat, kiemelve milyen sok új ismeretet, tapasztalatot hallgathattak meg a kitartó érdeklődő pedagógusok.

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Károli Podcast

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont