Tankerületi központokkal kötött megállapodást a TFK

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán május 16-án ünnepélyes keretek között került aláírásra az Egyetem, a Ceglédi Tankerületi Központ és a Ceglédi Szakképzési Centrum közötti szakmai együttműködési megállapodás.

Az ünnepélyes alkalmon jelen volt Czibere Károly, Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, az Egyetem címzetes egyetemi tanára, prof. Dr. Balla Péter rektor, Dr. Szenczi Árpád dékán, Fodor Gábor, a Ceglédi Tankerületi Központ igazgatója, valamint Buncsák Gábor, a Ceglédi Szakképzési Centrum főigazgatója.

A megállapodás célja, hogy az együttműködő intézmények kialakíthassanak egy hosszú távon sikeres kapcsolati hálót a köznevelés különböző szintjei, a szakképzés, a felnőttképzés, valamint a felsőoktatás között, a munkaerőpiac térségi igényeihez igazodva. Egyrészről a tanulók és a szüleik felelősségteljes és sikeres pályaválasztási döntéseik meghozatalához tájékoztatást biztosítanak, másrészről a pedagógusok számára olyan naprakész tájékoztatókkal szolgának, amelyek segítik őket a tanulók pályaválasztási, beiskolázási döntéseinek meghozatalában.

Az alkalom prof. Dr. Balla Péter igei gondolataival kezdődött, majd Dr. Szenczi Árpád köszöntötte a megjelenteket, s körvonalazta az eddig megtett lépéseket az együttműködési megállapodás létrejöveteléhez, mely folytatása egy korábbi kezdeményezésnek, hiszen az egyetem egy hónappal ezelőtt kötött hasonló megállapodást az Észak- Budapesti Tankerületi Központtal. Dékán úr abbéli reményét fejezte ki, hogy a most aláírandó megállapodás idővel a hallgatók javát szolgálja.

Fodor Gábor, a Ceglédi Tankerületi Központ igazgatója elmondta, hogy az egyházi intézményekben tanító pedagógusok oktatási -nevelési módszerének alapvető eleme hit, mely magától érthetővé teszi, hogy „jónak kell lenni, mert Isten szeme előtt élünk”. Kifejtette továbbá, hogy a tankerületi központ igyekszik együttműködni más intézményekkel. Céljuk, hogy a tankerülethez tartozó intézmények végzős diákjainak nagyobb lehetőséget biztosíthatnak a továbbtanulásra, s a pedagógusok továbbképzésének a lehetőségét is szélesíthessék.

Buncsák Gábor, a Ceglédi Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, minden erejükkel azon lesznek, hogy a megállapodás élettel teljék meg. Az elmúlt időszakban több olyan esemény, rendezvény jött létre, amely bizonyította, hogy az együttműködési megállapodásoknak van létjogosultságuk. A főigazgató kiemelte, hogy az eddigiekhez hasonlóan ezután is igyekeznek csatlakozni minden olyan kezdeményezéshez, amely előrébb viheti az oktatás, nevelés ügyét az országban.

A köszöntőket követően került sor a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar, a Ceglédi Tankerületi Központ és a Ceglédi Szakképzési Centrum közötti szakmai együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására.

Ezt megelőzően 2018. április 4-én az egyetemi szenátusi ülésen Tamás Ilona, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatója és Prof. Dr. Balla Péter rektor írtak alá az intézmények közötti együttműködési megállapodást.

Forrás: nagykorosma.hu

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont