Egyházzenei és zenepedagógiai örökségünk hatása a jelenre – kari kutatási projekt

Egyházzenénk számos ponton érintkezik napjaink általános zenepedagógiai gyakorlatával, mi több eredményeitől függ. A jövő hazai református egyházzenészei egytől-egyig a magyar iskolarendszerből érkeznek. Honi zenepedagógiánk alapjai szintén a keresztyén iskolák küldetésével is összefügg. Tanszékünk éppen ezért stratégiai fontosságú feladatot vállal, amikor az egyházzene és a zenepedagógia tudományos igényű és egyúttal gyakorlatias művelését képviseli.

Egyházzenei és zenepedagógiai jövőnknek és örökségünknek éppúgy része Ádám Jenő életművének feltárása, a tanítók ének-zenei továbbképzésének tudományos felmérések alapján történő tervezése, a 2022-ben alapított Psallite egyháziének-versenyünk rendszeres megrendezése, mint a következő időszak kari oktatói generációjának felépítése, támogatása.

Ezen célok megvalósításának első eredményei között a Psallite egyháziének-versenyről számolunk be az alábbi aloldalon:

https://pk.kre.hu/index.php/1868-psallite-egyhazienek-verseny-az-ertekek-unnepe

Örömmel tesszük közzé továbbá a 2021-ben Ádám Jenő emlékére rendezett konferenciánk előadásait két további cikkel együtt.

Tartalom
Előszó – 7
Miss Nándor: Egy muzsikus a történelem viharában – 11
Tamás Margit: Feltáratlan zenepedagógia–történeti dokumentumok Ádám Jenő hagyatékában – 21
Heverdle Péterné Köncse Kriszta: Ádám Jenő alsó tagozatos tanulók részére írott ének-zene tankönyveinek ismertetése – 34
Deákné Kecskés Mónika: Ádám Jenő Énekeskönyvei mai szemmel – 59
Bieliczkyné Buzás Éva: Ádám Jenő előadásai a Magyar Rádióban – 67
Berkesi Sándor: Emlékeim Ádám Jenőről, a néptanítóról – 74

 

 

 Örömmel tesszük közzé legújabb online tanulmánykötetünket.

Tartalom

Előszó – 6
Békési Sándor: A poézis teológiája – 9
Szabó Balázs: Kodály és a protestáns egyházzene – 14
Kinczler Zsuzsanna: Felix Mendelssohn Bartholdy, a berlini egyházzene igazgató – 27
Galambos Ádám Balázs: Hugo Distler törekvései a német egyházzene megújítására – 34
Gy. Dávid Gyula: Az Erdélyi Református Egyházkerület műemlék-összeírása Dél-Erdélyben – 44
Dávid István: Szakrális hangszer a szakrális térben – 64
Szalay Emőke: A gyülekezet mint örökségközösség– 79
Miss Nándor: Ádám Jenő és Szigetszentmiklós kapcsolata – 87
Kamenik Klaudia: Az Ádám–Kodály Énekeskönyv sorozat metamorfózisai – 92
Tamás Margit: Ádám Jenő hangképzésterve nyolc évfolyamra – 107
Varró-Sasi Ildikó: „Tudta-e, hogy…” Érdekességek egy kérdőív elemzése kapcsán – 116
Bartáné Góhér Edit: Kicsiknek – „nagyoktól” – 126
Heverdle Péterné Köncse Kriszta: Hallgasd újra, hallgasd másképp! – 135

 

 

Hálás szívvel tudatjuk, megjelent Áldáskívánás című CD-nk.  PK1

CD borító - Wish for Blessing Segenswunseh - Áldáskívánás - Hangok és harmóniák a 30 éves Károli Egyetem zenei örökségéből

Egyetemünk jubileumi évében, 2023. március 31-én a Zeneakadémián mutatták be Gárdonyi Zsolt Áldáskívánás a Károli Gáspár Református Egyetem 30. évfordulójára című ünnepi zeneművét. Az alkotás második alkalommal 2023. október 14-én Nagykőrösön hangzott fel, azon a hangversenyen, melyet Pedagógiai Kar Egyházzenei és Zenepedagógiai Tanszéke rendezett.

A most megjelent CD-n ez utóbbi koncert hangzó anyagát és további archív hangfelvételeket adunk közre. Az őszi koncertműsorban elhangzott még Kodály Zoltán 1939-ben írt Semmit ne bánkódjál című férfikari kompozíciója is, melyet a zeneszerző a jogelőd Nagykőrösi Tanítóképző Intézet alapításának 100. évfordulójára komponált. A CD-n tehát e két alkalmi zenemű mint két időbeli határkő mutatja a legrégebbi és a legújabban komponált két olyan kompozíciót, melyek a Károli Egyetem múltjához és jelenéhez szorosan kapcsolódik. Ezen kívül a keletkezésük között eltelt mintegy 80 év egyházzenei terméséből kínál rövid ízelítőt a lemez, amely egyúttal a Pedagógiai Kar elmúlt három évtizedének, ill. az ott folyó zenei munkának is hangzó dokumentuma, amelyhez a koncerten neves református kórusok, karvezetők és orgonisták is hozzájárultak. A koncertfelvétel mellett a CD-n helyet kapott és ugyancsak dokumentum értékű az a négy, 1939 és 1942 között készült gramofonfelvétel, melyeken a Nagykőrösi és Dunamelléki Tanítóképző és Líceum hajdani énekkara népdalfeldolgozásokat énekel. Ezek digitális hanghordozón, az Országos Széchenyi Könyvtárnak köszönhetően, most először válnak széles körben elérhetővé.

Kívánjuk, hogy a zeneművek üzenete jelentsen lelkiekben való gazdagodást a CD hallgatói számára!

Tartalom

Áldáskívánás - 1. Gárdonyi Zsolt - Áldáskívánás, 2. Gárdonyi Zsolt - Hálaadó ének, 3. Gárdonyi Zoltán - Erős vár a mi Istenünk, 4. Gárdonyi Zoltán - Légy hív mindhalálig, 5. Gárdonyi Zoltán - Dicsérő ének, 6. Gárdonyi Zoltán - Jászói legenda, 7. Mike Ádám - 42.genfi zsoltár, 8. Kodály Zoltán - Semmit ne bánkódjál, 9. Ákom Lajos - Szerenád, 10. Bárdos Lajos - Széles a Duna, 11.Dobai Pál - Katonanóták, 12. Vikár Sándor - Katonaélet; Zenei rendező: Méhes Balázs - Hangfelvétel: Kéri Balázs (1-8) - Radiola Hanglemezgyár (9-12) Mix&Master- Krisehner Péter - Design: Gál Plicher Dorka - Kiadó: Károli Gáspár Református Egyetem, 2023
CD Borító - Előadók - Kórusok: Központi Református Kórus (1-2,4-5), a Psalterium Hungaricum Kórus (1-2,4-5,7), a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara Egyházzenei és Zenepedagógiai Teszékének oktatói kórusa (1-2,4-5), a Pedagógiai Kar volt hallgatóiból és az előzőekben megnevezett kórusok férfi tagjaiból alakult férfikar (8), a Nagykőrösi Református Tanítóképző és Liceum énekkara (9-12) - Orgonisták: Dávid István (3), Ferenczyné Koós Anita (7), Méhes Balázs (2,4-6), Szotyori Nagy Gábor (1) - Karvezetők: Arany János (2,7), Berkesi Boglárka (1), Berkesi Sándor (5,8), Hargitai Péter (4), Márton Barna (9-12)

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

PedKaszt

Közösségi Média

Online tanácsadás 

Diáktanácsadó központ

nyelvvizsgaközpont